Odniesienie do klasy GAITrackedViewController

Przegląd

Rozszerza interfejs UIViewController tak, aby przy każdym wyświetleniu tego widoku generował wywołania ekranu Google Analytics. Następuje to przez zastąpienie metody viewDidAppear:.

Nazwa ekranu musi być skonfigurowana, by można było wykonywać wywołania śledzące.

Domyślnie do śledzenia połączeń używany jest parametr [GAI defaultTracker], ale można to zmienić, ustawiając właściwość śledzenia.

Dziedziczy UIViewController.

Usługi

id< GAITracker >śledzenie
 Tracker, na którym wykonywane są wywołania śledzenia wyświetleń, lub nil, w którym to przypadku jest używany [GAI defaultTracker]. Więcej...
 
NSString * screenName
 Nazwa ekranu na potrzeby śledzenia przez Google Analytics. Więcej...
 

Dokumentacja usługi

– (identyfikator<GAITracker>)
(readwrite, nieatomic, przypisz)

Tracker, na którym wykonywane są wywołania śledzenia wyświetleń, lub nil, w którym to przypadku jest używany [GAI defaultTracker].

– (NSString*) screenName
(readwrite, nieatomic, kopiowania)

Nazwa ekranu na potrzeby śledzenia przez Google Analytics.

Jeśli wartość to nil, żadne połączenia śledzące nie będą wykonywane.