Dokumentacja klas GAIFields

Przegląd

Ta klasa udostępnia kilka pól i metod, które mogą być przydatne jako nazwy parametrów formatu przewodu.

Te metody służą do określania indeksowanych nazw parametrów formatu przewodów.

Dziedziczy NSObject.

Metody klas

(NSString *)+ contentGroupForIndex:
 Generuje prawidłową nazwę parametru dla grupy treści z indeksem. Więcej...
 
(NSString *)+ customDimensionsForIndex:
 Generuje prawidłową nazwę parametru dla wymiaru klienta z indeksem. Więcej...
 
(NSString *)+ customMetricForIndex:
 Generuje prawidłową nazwę parametru dla danych niestandardowych z indeksem. Więcej...
 

Dokumentacja metod

+ (NSString *) contentGroupForIndex: (NSUInteger) indeks

Generuje prawidłową nazwę parametru dla grupy treści z indeksem.

Parametry
indeksindeksu grupy treści.
Zwroty
ciąg znaków NSString reprezentujący parametr grupy treści dla indeksu.
+ (NSString *) customdimensionForIndex: (NSUInteger) indeks

Generuje prawidłową nazwę parametru dla wymiaru klienta z indeksem.

Parametry
indeksindeks wymiaru niestandardowego.
Zwroty
ciąg znaków NSString reprezentujący parametr wymiaru niestandardowego dla indeksu.
+ (NSString *) customMetricForIndex: (NSUInteger) indeks

Generuje prawidłową nazwę parametru dla danych niestandardowych z indeksem.

Parametry
indeksindeks niestandardowych danych.
Zwroty
ciąg znaków NSString reprezentujący parametr danych niestandardowych dla indeksu.