วิธีการทำงานของ analytics.js

คุณดำเนินการเกือบทุกอย่างที่ต้องวัดด้วย analytics.js ได้โดยใช้คิวคำสั่ง ga() คู่มือนี้จะอธิบายว่าคิวคำสั่งคืออะไร ทำงานอย่างไร และวิธีเรียกใช้คำสั่งเพื่อวัดการโต้ตอบของผู้ใช้

คิวคำสั่ง ga

แท็ก Google Analytics กำหนดฟังก์ชัน ga ส่วนกลางที่เรียกว่า "คิวคำสั่ง" โค้ดนี้เรียกว่าคิวคำสั่งเพราะแทนที่จะเรียกใช้คำสั่งที่ได้รับโดยทันที ระบบจะเพิ่มคำสั่งลงในคิวซึ่งจะหน่วงเวลาการดำเนินการจนกว่าไลบรารี analytics.js จะโหลดเสร็จสมบูรณ์

ใน JavaScript ฟังก์ชันจะเป็นออบเจ็กต์เช่นกัน ซึ่งหมายความว่ามีพร็อพเพอร์ตี้ได้ แท็ก Google Analytics กำหนดพร็อพเพอร์ตี้ q ในออบเจ็กต์ฟังก์ชัน ga ว่าเป็นอาร์เรย์เปล่า ก่อนที่ไลบรารี analytics.js จะโหลด การเรียกใช้ฟังก์ชัน ga() จะเพิ่มรายการอาร์กิวเมนต์ที่ส่งผ่านไปยังฟังก์ชัน ga() ต่อท้ายอาร์เรย์ q

เช่น หากคุณเรียกใช้แท็ก Google Analytics แล้วบันทึกเนื้อหาของ ga.q ลงในคอนโซลทันที คุณจะเห็นอาร์เรย์ 2 รายการที่มีความยาว 2 รายการ ซึ่งมีอาร์กิวเมนต์ 2 ชุดที่ส่งไปยังฟังก์ชัน ga() อยู่แล้ว

console.log(ga.q);

// Outputs the following:
// [
//   ['create', 'UA-XXXXX-Y', 'auto'],
//   ['send', 'pageview']
// ]

เมื่อโหลดไลบรารี analytics.js แล้ว ไลบรารีดังกล่าวจะตรวจสอบเนื้อหาของอาร์เรย์ ga.q และเรียกใช้คำสั่งแต่ละรายการตามลำดับ หลังจากนั้น ฟังก์ชัน ga() จะได้รับการกำหนดค่าใหม่ การเรียกใช้ครั้งต่อๆ ไปทั้งหมดจะทำงานทันที

รูปแบบนี้จะช่วยให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์ใช้คิวคำสั่ง ga() ได้โดยไม่ต้องกังวลว่าไลบรารี analytics.js จะโหลดเสร็จหรือไม่ โดยมีอินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายและมีลักษณะพร้อมกัน ซึ่งตัดความซับซ้อนส่วนใหญ่ของโค้ดอะซิงโครนัสออก

การเพิ่มคำสั่งลงในคิว

การเรียกไปยังคิวคำสั่ง ga() ทั้งหมดจะใช้ลายเซ็นเดียวกัน พารามิเตอร์แรกคือ "command" เป็นสตริงที่ระบุเมธอด analytics.js ที่เฉพาะเจาะจง พารามิเตอร์เพิ่มเติมคืออาร์กิวเมนต์ที่ส่งไปยังเมธอดนั้น

เมธอดที่คำสั่งหนึ่งๆ อ้างถึงอาจเป็นเมธอดส่วนกลาง เช่น create, เมธอดในออบเจ็กต์ ga หรืออาจเป็นเมธอดอินสแตนซ์ในออบเจ็กต์เครื่องมือติดตาม เช่น send หากคิวคำสั่ง ga() ได้รับคำสั่งที่ไม่รู้จัก ก็จะไม่สนใจคำสั่งนั้น ทำให้การเรียกใช้ฟังก์ชัน ga() ปลอดภัยมากเพราะแทบจะไม่เกิดข้อผิดพลาดเลย

ดูรายการคําสั่งทั้งหมดที่เรียกใช้ผ่านคิวคําสั่งได้ที่หัวข้อข้อมูลอ้างอิงคิวคําสั่ง ga()

พารามิเตอร์คำสั่ง

คำสั่ง analytics.js ส่วนใหญ่ (และวิธีการที่เกี่ยวข้อง) ยอมรับพารามิเตอร์ในรูปแบบต่างๆ มากมาย ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกให้คุณผ่านช่องที่ใช้กันโดยทั่วไปไปยังบางวิธีได้ง่ายขึ้น

ลองดูตัวอย่างคำสั่ง 2 รายการในแท็ก Google Analytics ดังนี้

ga('create', 'UA-XXXXX-Y', 'auto');
ga('send', 'pageview');

ในคำสั่งแรก create จะยอมรับช่อง trackingId, cookieDomain และ name ที่จะระบุเป็นพารามิเตอร์ที่ 2, 3 และ 4 ตามลำดับ (ไม่บังคับ) คำสั่ง send จะยอมรับพารามิเตอร์ที่ 2 ของ hitType ซึ่งไม่บังคับ

คำสั่งทั้งหมดยอมรับพารามิเตอร์ fieldsObject สุดท้ายที่ใช้ระบุช่องใดก็ได้ เช่น คำสั่ง 2 ข้อข้างต้นในแท็กอาจเขียนใหม่เป็น

ga('create', {
  trackingId: 'UA-XXXXX-Y',
  cookieDomain: 'auto'
});
ga('send', {
  hitType: 'pageview'
});

โปรดดูga()ข้อมูลอ้างอิงคิวคำสั่งสำหรับรายการพารามิเตอร์ทางเลือกทั้งหมดที่ได้รับอนุญาตสำหรับแต่ละคำสั่ง

ขั้นตอนถัดไป

หลังจากอ่านคู่มือนี้แล้ว คุณควรเข้าใจวิธีเรียกใช้คำสั่งด้วย analytics.js และวิธีการทำงานของคิวคำสั่งเป็นอย่างดี คำแนะนำถัดไปจะอธิบายถึงวิธีสร้างออบเจ็กต์ตัวติดตาม