Google AdMob cung cấp một cách để bạn kiếm được nhiều tiền hơn bằng cách so khớp quảng cáo với ứng dụng của bạn dựa trên các tiêu chí mà bạn đã đặt. Quảng cáo được tạo và trả tiền bởi các nhà quảng cáo muốn quảng bá sản phẩm của họ và sẽ trả các mức giá khác nhau cho các quảng cáo khác nhau.

Cách hoạt động như sau:

  1. Bạn tạo không gian quảng cáo trong ứng dụng. Bạn tạo không gian quảng cáo trên ứng dụng bằng cách tạo đơn vị quảng cáo trong AdMob. Bạn chọn nơi bạn muốn quảng cáo xuất hiện khi thêm đơn vị quảng cáo vào mã ứng dụng. Quảng cáo có thể hiển thị ở một số định dạng và được thêm liền mạch vào các thành phần giao diện người dùng tích hợp sẵn.
  2. Chúng tôi hiển thị quảng cáo có hiệu suất cao nhất cho người dùng. AdMob hoạt động với mạng của riêng nó và mạng quảng cáo của bên thứ ba để đảm bảo những quảng cáo có hiệu suất cao nhất sẽ được hiển thị trong ứng dụng của bạn.
  3. Bạn nhận tiền thanh toán. Chúng tôi xử lý mọi công việc cần thiết để lập hoá đơn cho các mạng và nhà quảng cáo đối với những quảng cáo đã hiển thị trong ứng dụng của bạn.

Trước khi có thể hiển thị quảng cáo trong ứng dụng, bạn cần tạo một tài khoản AdMob. Sau đó, hãy chọn một trong những nền tảng sau để bắt đầu sử dụng SDK của chúng tôi, hoặc sử dụng API AdMob để tìm kiếm dữ liệu tài khoản theo phương thức RESTful.