הרשימה הבאה מציגה תרחישים לדוגמה נפוצים לשימוש בשיטה זו. מעבירים את העכבר מעל תרחיש לדוגמה כדי לראות את התיאור שלו, או לוחצים על תרחיש לדוגמה כדי לטעון ערכי פרמטרים לדוגמה ב-API Explorer. אתם יכולים לפתוח את APIs Explorer במסך מלא כדי לראות דוגמאות קוד שמתעדכנות באופן דינמי כדי לשקף את ערכי הפרמטרים שהוזנו ב-Explorer.

הטבלה הבאה מציגה תרחישים לדוגמה נפוצים לשימוש בשיטה הזו. אפשר ללחוץ על שם של תרחיש לדוגמה כדי לטעון ערכי פרמטרים לדוגמה ב-API Explorer. לחלופין, אפשר לראות דוגמאות קוד לתרחיש לדוגמה ב-APIs Explorer במסך מלא בלחיצה על סמל הקוד שמתחת לשם של התרחיש לדוגמה. בממשק המשתמש במסך מלא אפשר לעדכן את ערכי הפרמטרים והמאפיינים, ודוגמאות הקוד יתעדכנו באופן דינמי כדי לשקף את הערכים שהזנתם.

לשיטה הזו יש תרחיש נפוץ אחד, שמתואר בהמשך. הלחצנים שמתחת לתיאור מאכלסים ב-APIs Explorer ערכים לדוגמה או פותחים את APIs Explorer במסך מלא כדי להציג דוגמאות קוד שמשתמשות בערכים האלה. דוגמאות הקוד גם מתעדכנות באופן דינמי אם משנים את הערכים.