Poniższa lista zawiera typowe przypadki użycia tej metody. Najedź kursorem na wybrany przypadek użycia, aby zobaczyć jego opis, lub kliknij przypadek użycia, aby wczytać przykładowe wartości parametrów w narzędziu APIs Explorer. Przykładowe fragmenty kodu, które dynamicznie aktualizują się zgodnie z wartościami parametrów wpisanymi w Eksploratorze, możesz otworzyć w pełnoekranowym Eksploratorze interfejsów API.

W tabeli poniżej znajdziesz typowe przypadki użycia tej metody. Możesz kliknąć nazwę przypadku użycia, aby wczytać przykładowe wartości parametrów w narzędziu Google APIs Explorer. Możesz też zobaczyć przykłady kodu dla danego przypadku użycia w pełnoekranowym narzędziu APIs Explorer, klikając ikonę kodu pod nazwą przypadku użycia. W interfejsie pełnoekranowym możesz aktualizować wartości parametrów i właściwości, a przykłady kodu są dynamicznie aktualizowane, aby odzwierciedlać wpisane przez Ciebie wartości.

Ta metoda ma jeden typowy przypadek użycia, który został opisany poniżej. Przyciski pod opisem mogą wpisać w interfejsie APIs Explorer przykładowe wartości lub otworzyć pełnoekranowe eksplorator interfejsów API w celu wyświetlenia przykładów kodu, które korzystają z tych wartości. Przykładowy kod jest też dynamicznie aktualizowany, jeśli zmienisz wartości.