לחצנים
לחצן ברירת המחדל
פריסה מלאה (כולל הדמות)
פריסה מלאה, עיצוב כהה