I'm outside the element (big/white)

Light DOM content is also affected.

I'm outside the element (big/white)