Chrome Dev Summit is back! Visit goo.gle/cds2021 to secure your spot in workshops, office hours and learning lounges!

Het kritieke weergavepad

Het optimaliseren van het kritieke weergavepad is cruciaal voor het verbeteren van de prestaties van onze pagina's: ons doel is om die inhoud prioriteit te geven en weer te geven die verband houd met de primaire actie die een gebruiker op een pagina wil uitvoeren.

Een internetbrowser moet veel werk leveren om een snelle webervaring te bieden. Veel van dit werk gebeurt zonder dat we het zien: de webontwikkelaars schrijven de opmaak en op het scherm wordt een mooie webpagina weergegeven. Maar hoe wordt HTML, CSS en JavScript door de browsers verwerkt om pixels op een scherm weer te geven?

Het belangrijkste voor het optimaliseren van prestaties is dat u begrijpt wat er tussen het ontvangen van de HTML-, CSS- en JavaScript-bytes en de vereiste verwerking gebeurt waardoor deze opdrachten als pixels worden weergegeven. Dit noemen we het kritieke weergavepad.

progressieve paginaweergave

Door het kritieke weergavepad te optimaliseren kunnen we de tijd om onze pagina`s voor het eerst weer te geven aanzienlijk verbeteren. Daarnaast helpt een goede kennis van het kritieke weergavepad ook als een basis voor het maken van goed presterende, interactieve apps. En het blijkt dat het proces voor het verwerken van interactieve updates hetzelfde is, alleen wordt dit in een continue cirkel en het liefst met 60 frames per seconde gedaan. Maar laten we nog niet op de zaken vooruit lopen. Eerst zullen we een opbouwend overzicht bekijken van hoe een browser een eenvoudige pagina weergeeft.

Critical Rendering Path

You will learn how to optimize any website for speed by diving into the details of how mobile and desktop browsers render pages.

You’ll learn about the Critical Rendering Path, or the set of steps browsers must take to convert HTML, CSS and JavaScript into living, breathing websites. From there, you’ll start exploring and experimenting with tools to measure performance and simple strategies to deliver the first pixels to the screen as early as possible. You’ll learn how to dive into recommendations from PageSpeed Insights and the Timeline view of Google Chrome’s Developer Tools to find the data you need to achieve immediate performance boosts!

This is a free course offered through Udacity

Take Course