Kreator kart pokładowych

Użyj poniższego narzędzia, aby dostosować kartę pokładową i wygenerować fragmenty kodu do użycia z interfejsem Wallet API.

Wiersz nagłówka

Górny rząd

Kod kreskowy

Wygląd karty

Definicja obiektu

Definicja klasy