Trình tạo Thẻ khách hàng thân thiết

Hãy sử dụng công cụ sau đây để tuỳ chỉnh thẻ khách hàng thân thiết của bạn và tạo các đoạn mã để sử dụng với API Wallet.

Hàng tiêu đề

Hàng trên cùng

Mã vạch

Giao diện của thẻ và vé

Định nghĩa đối tượng

Định nghĩa về lớp