Dodatkowe dane wejściowe

Szacowane miesięczne koszty Cloud Run

Całkowity koszt
Łączny szacowany koszt uruchomienia SGTM w Cloud Run, w tym koszty procesora, pamięci i sieci.
-