Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Danh sách bản cập nhật về thứ hạng trên Google Tìm kiếm

Trang này liệt kê các bản cập nhật mới nhất về thứ hạng trên Google Tìm kiếm có liên quan đến chủ sở hữu trang web. Để tìm hiểu thêm về cách Google cải thiện Tìm kiếm cũng như lý do chúng tôi chia sẻ thông tin về các bản cập nhật, hãy tham khảo bài đăng trên blog của chúng tôi về Cách Google cập nhật Tìm kiếm. Bạn cũng có thể tìm các bản cập nhật khác về Google Tìm kiếm trên blog của chúng tôi.

Nhật ký phát hành các bản cập nhật về thứ hạng

Ngày 15 tháng 3 năm 2023

Phát hành bản cập nhật chính yếu tháng 3 năm 2023. Quá trình ra mắt có thể mất tới 2 tuần mới hoàn tất.

Ngày 21 tháng 2 năm 2023

Phát hành bản cập nhật tháng 2 năm 2023 về bài đánh giá sản phẩm. Bản cập nhật này áp dụng cho các ngôn ngữ sau đây trên toàn cầu: tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Đức, tiếng Pháp, tiếng Ý, tiếng Việt, tiếng Indonesia, tiếng Nga, tiếng Hà Lan, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Ba Lan. Đến ngày 7 tháng 3 năm 2023, quá trình phát hành đã hoàn tất.

Ngày 14 tháng 12 năm 2022

Phát hành bản cập nhật về đường liên kết vi phạm tháng 12 năm 2022. Bản cập nhật này áp dụng trên toàn cầu và ảnh hưởng đến mọi ngôn ngữ. Đến ngày 12 tháng 1 năm 2023, quá trình phát hành đã hoàn tất.

Ngày 5 tháng 12 năm 2022

Phát hành bản cập nhật về nội dung hữu ích tháng 12 năm 2022, giúp cải thiện thuật toán phân loại của chúng tôi và triển khai cho nội dung bằng mọi ngôn ngữ trên toàn cầu. Đến ngày 12 tháng 1 năm 2023, quá trình phát hành đã hoàn tất.

Ngày 19 tháng 10 năm 2022

Phát hành bản cập nhật về nội dung rác tháng 10 năm 2022. Nội dung cập nhật này áp dụng trên toàn cầu và ảnh hưởng đến mọi ngôn ngữ. Đến ngày 21 tháng 10 năm 2022, quá trình phát hành đã hoàn tất.

Ngày 20 tháng 9 năm 2022

Phát hành bản cập nhật về bài đánh giá sản phẩm tháng 9 năm 2022. Bản cập nhật này áp dụng cho các bài đánh giá sản phẩm bằng tiếng Anh. Đến ngày 26 tháng 9 năm 2022, quá trình phát hành đã hoàn tất.

Ngày 12 tháng 9 năm 2022

Phát hành bản cập nhật chính yếu tháng 9 năm 2022. Đến ngày 26 tháng 9 năm 2022, quá trình phát hành đã hoàn tất.

Ngày 25 tháng 8 năm 2022

Phát hành bản cập nhật tháng 8 năm 2022 về nội dung hữu ích. Đến ngày 9 tháng 9 năm 2022, quá trình phát hành đã hoàn tất.

Ngày 27 tháng 7 năm 2022

Phát hành bản cập nhật về bài đánh giá sản phẩm tháng 7 năm 2022 cho các bài đánh giá sản phẩm bằng tiếng Anh. Đến ngày 2 tháng 8 năm 2022, quá trình phát hành đã hoàn tất.

Ngày 25 tháng 5 năm 2022

Phát hành bản cập nhật chính yếu tháng 5 năm 2022. Đến ngày 9 tháng 6 năm 2022, quá trình phát hành đã hoàn tất.

Ngày 23 tháng 3 năm 2022

Phát hành bản cập nhật tháng 3 năm 2022 về nội dung đánh giá sản phẩm. Đến ngày 6 tháng 4 năm 2022, quá trình phát hành đã hoàn tất.

Ngày 22 tháng 2 năm 2022

Phát hành bản cập nhật về trải nghiệm trên trang cho máy tính. Đến ngày 3 tháng 3 năm 2022, quá trình phát hành đã hoàn tất.

Ngày 1 tháng 12 năm 2021

Phát hành bản cập nhật tháng 12 năm 2021 về nội dung đánh giá sản phẩm. Đến ngày 21 tháng 12 năm 2021, quá trình phát hành đã hoàn tất.

Ngày 17 tháng 11 năm 2021

Phát hành bản cập nhật chính yếu tháng 11 năm 2021. Đến ngày 30 tháng 11 năm 2021, quá trình phát hành đã hoàn tất.

Ngày 3 tháng 11 năm 2021

Phát hành bản cập nhật tháng 11 năm 2021 về nội dung rác. Đến ngày 11 tháng 11 năm 2021, quá trình phát hành đã hoàn tất.

Ngày 26 tháng 7 năm 2021

Phát hành bản cập nhật tháng 7 năm 2021 về đường liên kết vi phạm. Đến ngày 24 tháng 8 năm 2021, quá trình phát hành đã hoàn tất.

Ngày 1 tháng 7 năm 2021

Phát hành bản cập nhật chính yếu tháng 7 năm 2021. Đến ngày 12 tháng 7 năm 2021, quá trình phát hành đã hoàn tất.

Ngày 28 tháng 6 năm 2021

Phát hành phần thứ hai của bản cập nhật tháng 6 năm 2021 về nội dung rác. Quá trình phát hành hoàn tất trong cùng ngày.

Ngày 23 tháng 6 năm 2021

Phát hành phần đầu tiên của bản cập nhật tháng 6 năm 2021 về nội dung rác. Quá trình phát hành hoàn tất trong cùng ngày.

Ngày 15 tháng 6 năm 2021

Phát hành bản cập nhật về trải nghiệm trên trang cho thiết bị di động. Đến ngày 2 tháng 9 năm 2021, quá trình phát hành đã hoàn tất.

Ngày 2 tháng 6 năm 2021

Phát hành bản cập nhật chính yếu tháng 6 năm 2021. Đến ngày 12 tháng 6 năm 2021, quá trình phát hành đã hoàn tất.

Ngày 8 tháng 4 năm 2021

Phát hành bản cập nhật tháng 4 năm 2021 về nội dung đánh giá sản phẩm. Đến ngày 22 tháng 4 năm 2021, quá trình phát hành đã hoàn tất.

Ngày 3 tháng 12 năm 2020

Phát hành bản cập nhật chính yếu tháng 12 năm 2020. Đến ngày 16 tháng 12 năm 2020, quá trình phát hành đã hoàn tất.

Ngày 4 tháng 5 năm 2020

Phát hành bản cập nhật chính yếu tháng 5 năm 2020. Đến ngày 18 tháng 5 năm 2020, quá trình phát hành đã hoàn tất.

Ngày 13 tháng 1 năm 2020

Phát hành bản cập nhật chính yếu tháng 1 năm 2020. Đến ngày 16 tháng 1 năm 2020, quá trình phát hành đã hoàn tất.