URL riêng biệt

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Trong tùy chọn cấu hình này, các trang dành cho máy tính và thiết bị di động có các URL khác nhau.

Một cách thiết lập phổ biến là các trang trên www.example.com sẽ dành cho người dùng máy tính còn trang tương ứng được phân phát trên m.example.com cho người dùng thiết bị di động. Google không ưa chuộng bất kỳ định dạng URL cụ thể nào, miễn là tất cả URL đó đều cho phép các tác nhân người dùng khác nhau của Googlebot truy cập

hình biểu diễn về các URL riêng biệt

TL;DR

 • Thông báo về mối quan hệ giữa hai URL bằng thẻ <link> có chứa các phần tử rel="canonical"rel="alternate".

 • Phát hiện các chuỗi tác nhân người dùng và chuyển hướng chúng đến trang thích hợp.

Chú thích cho URL trên máy tính để bàn và thiết bị di động

Để giúp các thuật toán của chúng tôi nhận biết các URL riêng biệt cho thiết bị di động, bạn nên sử dụng các chú thích sau:

 1. Trên trang dành cho máy tính, hãy thêm thẻ rel="alternate" trỏ đến URL tương ứng trên thiết bị di động. Thẻ này giúp Googlebot khám phá vị trí của các trang dành cho thiết bị di động trong trang web của bạn.
 2. Trên trang dành cho thiết bị di động, hãy thêm một thẻ rel="canonical" trỏ đến URL tương ứng dành cho máy tính.

Chúng tôi hỗ trợ hai phương pháp để cung cấp thẻ chú thích này: trong HTML của chính các trang và trong sơ đồ trang web. Ví dụ: giả sử URL của trang dành cho máy tính là http://example.com/page-1 và URL tương ứng dành cho thiết bị di động là http://m.example.com/page-1. Các chú thích trong ví dụ này sẽ như sau.

Chú thích trong HTML

Trên trang dành cho máy tính (http://www.example.com/page-1), hãy thêm chú thích sau:

<link rel="alternate" media="only screen and (max-width: 640px)"
 href="http://m.example.com/page-1">

Trên trang dành cho thiết bị di động (http://m.example.com/page-1), chú thích bắt buộc phải là:

<link rel="canonical" href="http://www.example.com/page-1">

Bạn bắt buộc phải thêm thẻ rel="canonical" trỏ đến trang dành cho máy tính trên URL dành cho thiết bị di động.

Chú thích trong sơ đồ trang web

Chúng tôi hỗ trợ việc thêm chú thích rel="alternate" cho các trang dành cho máy tính vào sơ đồ trang web như sau:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"
xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml">
 <url>
  <loc>http://www.example.com/page-1/</loc>
  <xhtml:link rel="alternate" media="only screen and (max-width: 640px)"
  href="http://m.example.com/page-1" />
 </url>
</urlset>

Bạn vẫn phải thêm thẻ rel="canonical" bắt buộc trên URL dành cho thiết bị di động vào HTML của trang dành cho thiết bị di động đó.

Chú thích chi tiết

Hãy lưu ý các thuộc tính của thẻ liên kết trên trang dành cho máy tính:

 • Thuộc tính rel="alternate" cho biết thẻ này chỉ định một URL thay thế cho trang dành cho máy tính.
 • Giá trị của thuộc tính đa phương tiện là một chuỗi truy vấn đa phương tiện CSS có chức năng chỉ định các tính năng đa phương tiện mô tả các trường hợp Google nên sử dụng URL thay thế. Trong trường hợp này, chúng tôi sử dụng một truy vấn đa phương tiện thường dùng để nhắm mục tiêu thiết bị di động.
 • Thuộc tính href chỉ định vị trí của URL thay thế, cụ thể là trang trên m.example.com.

Chú thích hai chiều này giúp Googlebot khám phá nội dung của bạn và giúp thuật toán của chúng tôi hiểu mối quan hệ giữa các trang dành cho máy tính và thiết bị di động của bạn để xử lý một cách thích hợp. Khi bạn sử dụng các URL khác nhau để phân phát cùng một nội dung ở các định dạng khác nhau, chú thích sẽ thông báo cho thuật toán của Google rằng hai URL đó có nội dung giống nhau và nên được coi là một thực thể thay vì hai thực thể. Nếu phiên bản cho máy tính để bàn và thiết bị di động được coi là các thực thể riêng biệt, thì cả URL cho máy tính để bàn và thiết bị di động đều có thể hiển thị trong kết quả tìm kiếm trên máy tính để bàn và thứ hạng của chúng có thể thấp hơn so với trường hợp Google biết được mối quan hệ giữa chúng. Dưới đây là một số lỗi phổ biến trong cấu hình này:

 • Khi sử dụng thẻ đánh dấu rel="alternate"rel="canonical", hãy duy trì tỷ lệ 1-1 giữa trang dành cho thiết bị di động và trang dành cho máy tính. Cụ thể là bạn nên tránh thêm chú thích vào nhiều trang cho máy tính nhưng chỉ trỏ đến một trang cho thiết bị di động duy nhất (hoặc ngược lại).
 • Kiểm tra kỹ các lệnh chuyển hướng của bạn và đảm bảo rằng các trang cho máy tính không vô tình chuyển hướng đến một trang duy nhất không liên quan trên thiết bị di động.
Nếu bạn chọn triển khai một trang web riêng cho thiết bị di động, hãy lưu ý đến các lỗi phổ biến, chẳng hạn như định cấu hình đường dẫn chuyển hướng bị lỗi cho người dùng thiết bị di động.

Lệnh chuyển hướng tự động

Khi một trang web được định cấu hình để phân phát nội dung cho các trình duyệt trên máy tính để bàn và thiết bị di động qua các URL khác nhau, quản trị viên web có thể muốn tự động chuyển hướng người dùng đến URL phù hợp nhất cho họ. Nếu trang web của bạn sử dụng chuyển hướng tự động, hãy đảm bảo xem tất cả tác nhân người dùng Googlebot như bất kỳ tác nhân người dùng nào khác và chuyển hướng chúng một cách thích hợp.

Các kỹ thuật chuyển hướng mà Google hỗ trợ

Googlebot hỗ trợ hai cách triển khai chuyển hướng sau:

 • Chuyển hướng HTTP
 • Chuyển hướng JavaScript

Sử dụng chuyển hướng HTTP

Lệnh chuyển hướng HTTP là một kỹ thuật thường dùng để chuyển hướng người dùng đến các URL dành riêng cho một thiết bị cụ thể. Thông thường, lệnh chuyển hướng này được triển khai dựa trên tác nhân người dùng trong các tiêu đề yêu cầu HTTP. Điều quan trọng là bạn phải triển khai lệnh chuyển hướng cho phù hợp với URL thay thế đã chỉ định trong thẻ rel="alternate" trên trang hoặc trong Sơ đồ trang web.

Nhằm mục đích này, việc máy chủ chuyển hướng bằng mã trạng thái HTTP 301 hoặc 302 sẽ không gây ra vấn đề gì, nhưng bạn nên sử dụng mã 302 bất cứ khi nào có thể.

Lệnh chuyển hướng JavaScript

Nếu khó triển khai lệnh chuyển hướng HTTP, bạn có thể sử dụng JavaScript để chuyển hướng người dùng đến các URL đã xác định trong thẻ rel="alternate". Nếu bạn chọn sử dụng kỹ thuật này, vui lòng thời gian mà máy khách chuyển hướng cần để xử lý, do máy khách phải tải trang xuống trước rồi mới phân tích và thực thi JavaScript trước khi kích hoạt lệnh chuyển hướng.

Có nhiều phương thức để triển khai lệnh chuyển hướng dựa trên JavaScript. Ví dụ: bạn có thể sử dụng JavaScript để thực hiện các truy vấn phương tiện mà trang web của bạn đã sử dụng trong các chú thích liên kết trên trang bằng hàm JavaScript matchMedia().

Chuyển hướng hai chiều so với một chiều

Các trang web khác nhau sẽ có các chính sách chuyển hướng khác nhau. Một số trang web chỉ chuyển hướng những người sử dụng thiết bị di động nhưng lại truy cập trang cho máy tính để bàn đến trang dành cho thiết bị di động (chuyển hướng "một chiều"), còn một số trang web lại chuyển hướng cả người dùng trên thiết bị di động và máy tính để bàn nếu họ truy cập các trang trên máy tính để bàn và thiết bị di động (chuyển hướng "hai chiều").

Đối với Googlebot, chúng tôi không có bất kỳ ưu tiên nào và đề nghị rằng các quản trị viên web nên xem xét người dùng của họ khi quyết định chính sách chuyển hướng. Điều quan trọng nhất là bạn phải triển khai lệnh chuyển hướng một cách thích hợp và thống nhất, tức là chuyển hướng đến nội dung tương đương trong trang web cho máy tính để bàn hoặc thiết bị di động. Nếu cấu hình của bạn không chính xác, thì một số người dùng có thể không thấy nội dung của bạn.

Ngoài ra, bạn nên cung cấp cho người dùng cách thức để ghi đè chính sách chuyển hướng, tức là cho phép người dùng thiết bị di động xem trang dành cho máy tính và cho phép người dùng máy tính xem trang dành cho thiết bị di động nếu họ muốn.