Fragment opinii

Fragment opinii to krótki cytat z opinii lub oceny pochodzącej z witryny z opiniami, odzwierciedlający średnią ocen przyznanych przez wielu recenzentów. Gdy wyszukiwarka Google znajdzie prawidłowe znaczniki opinii lub ocen, może wyświetlić fragment rozszerzony, który zawiera gwiazdki i inne informacje podsumowujące wygenerowane na podstawie opinii lub ocen. Razem z treścią opinii wyświetla się też ocena numeryczna w określonej skali (np. od 1 do 5). Fragmenty opinii mogą pojawiać się w wynikach z elementami rozszerzonymi lub w Panelu wiedzy Google. Możesz zamieszczać oceny tych typów treści (i ich podtypów):

Google obsługuje też opinie w tych typach schema.org (i ich podtypach):

Przykłady

Możesz dodać do strony uporządkowane dane Review na kilka sposobów:

 • Dodaj prostą opinię.
 • Umieść opinię w obrębie innego typu schema.org, zapisując ją we właściwości review.
 • Dodaj oceny zbiorcze. Możesz pominąć ocenę w danej opinii, jeśli znaczniki dodane do treści zawierają informacje o autorze opinii i dacie jej publikacji. W przypadku opinii zbiorczych musisz podać średnią ocenę, która będzie wyświetlana we fragmencie rozszerzonym.
 • Umieść oceny zbiorcze w obrębie innego typu schema.org za pomocą właściwości aggregateRating.

Prosta opinia

Oto przykład prostej opinii.

JSON-LD   

RDFa   

Mikrodane  

Opinia zagnieżdżona

Oto przykład opinii zagnieżdżonej we właściwości Product. Możesz skopiować przykład i wkleić go na własnej stronie HTML.

JSON-LD   

RDFa   

Mikrodane   

Ocena zbiorcza

Oto przykład oceny zbiorczej.

JSON-LD   

RDFa   

Mikrodane   

Zagnieżdżona ocena zbiorcza

Oto przykład oceny zbiorczej, zagnieżdżonej we właściwości Product. Możesz skopiować przykład i wkleić go na własnej stronie HTML.

JSON-LD   

RDFa   

Mikrodane   

Wytyczne

Aby treści mogły się wyświetlać w wynikach z elementami rozszerzonymi, musisz przestrzegać tych wytycznych.

Wskazówki techniczne

 • Dodaj zbiorczą ocenę elementu wynikającą z opinii wielu użytkowników, stosując znaczniki schema.org/AggregateRating. Google może wyświetlać w wynikach wyszukiwania oceny zbiorcze jako fragmenty rozszerzone lub – w przypadku określonych rodzajów elementów – jako odpowiedzi.
 • Odwołuj się wyraźnie do konkretnego produktu lub konkretnej usługi, umieszczając opinię w obrębie znaczników innego typu schema.org, np. schema.org/Book lub schema.org/Recipe, albo używając typu schema.org jako wartości właściwości itemReviewed.
 • Upewnij się, że opinie i oceny objęte znacznikami są dostępne dla użytkowników z poziomu strony zawierającej znaczniki. Dla użytkowników powinno być natychmiast jasne, że strona zawiera opinie.
 • Podawaj opinie o konkretnym elemencie, a nie o kategorii czy liście elementów.
 • Jeśli dołączasz wiele odrębnych opinii, dołącz też ich zbiorczą ocenę.
 • Nie zbieraj opinii pochodzących z innych witryn.
 • Jeśli fragment opinii dotyczy lokalnej firmy lub organizacji, musisz przestrzegać tych dodatkowych wskazówek:
  • Na stronach, które korzystają z właściwości LocalBusiness lub dowolnego innego typu uporządkowanych danych Organization, nie można umieszczać opinii z gwiazdką, jeśli oceniany podmiot ma wpływ na opinie na swój temat. Przykładem jest opinia o danym podmiocie umieszczona na stronie tego podmiotu – bezpośrednio w jego uporządkowanych danych lub przez umieszczony widżet innej firmy.
  • Oceny muszą pochodzić bezpośrednio od użytkowników.
  • Nie korzystaj z informacji o ocenach firm lokalnych, które zostały przygotowane, opracowane lub skompilowane przez redaktorów.

Definicje typów uporządkowanych danych

Aby uporządkowane dane mogły się wyświetlać w wynikach wyszukiwania, musisz w nich stosować wymagane właściwości. Możesz też dodawać do nich właściwości zalecane, by wzbogacać informacje podawane w uporządkowanych danych i zwiększać w ten sposób wygodę użytkowników.

Review

Pełną definicję znaczników Review znajdziesz na schema.org/Review.

Właściwości wymagane
author

Person lub Organization

Autor opinii. Musisz podać prawidłowe imię i nazwisko recenzenta. Na przykład: „50% zniżki do soboty” nie jest prawidłowym imieniem i nazwiskiem recenzenta.

itemReviewed

Jeden z prawidłowych typów

Element, którego dotyczy opinia. Jeśli jednak opinia jest umieszczona w obrębie innego typu schema.org za pomocą właściwości review, możesz pominąć właściwość itemReviewed.

Prawidłowe typy ocenianego elementu to:

itemReviewed.name

Text

Nazwa elementu, którego dotyczy opinia. Nawet jeśli opinia jest umieszczona w obrębie innego typu schema.org za pomocą właściwości review, nadal musisz podać właściwość name ocenianego elementu, na przykład:


{
 "@context": "https://schema.org/",
 "@type": "Game",
 "name": "Firefly",
 "review": {
  "@type": "Review",
  "reviewRating": {
   "@type": "Rating",
   "ratingValue": "5"
  },
  "author": {
   "@type": "Person",
   "name": "John Doe"
  },
  "reviewBody": "I really enjoyed this game. You
  get to capture fireflies and put them in jars."
 }
}
reviewRating

Rating

Ocena przyznana w tej opinii. Ocenę można podać w formie umieszczonej właściwości Rating lub za pomocą jej bardziej szczegółowego podtypu. Najczęściej stosowany podtyp to AggregateRating.

reviewRating.ratingValue

Number lub Text

Numeryczna ocena jakości elementu: liczba, ułamek lub procent (np. „4”, „6/10” lub „60%”). Google rozumie skalę ułamków i wartości procentowych, ponieważ wyraża ją bezpośrednio ułamek lub taka wartość. W przypadku wartości liczbowych domyślna jest skala 5-punktowa, gdzie 1 to wartość najniższa, a 5 – najwyższa. Jeśli stosowana jest inna skala, użyj właściwości bestRatingworstRating.

Właściwości zalecane
datePublished

Date

Data publikacji opinii podana w formacie ISO 8601.

reviewRating.bestRating

Number

Najwyższa wartość dopuszczalna w tym systemie ocen. Jeśli pominiesz właściwość bestRating, zostanie domyślnie przyjęta wartość 5.

reviewRating.worstRating

Number

Najniższa wartość dopuszczalna w tym systemie ocen. Jeśli pominiesz właściwość worstRating, zostanie domyślnie przyjęta wartość 1.

AggregateRating

Pełną definicję znaczników AggregateRating znajdziesz na schema.org/AggregateRating.

Właściwości wymagane
itemReviewed

Jeden z prawidłowych typów

Oceniany element. Jeśli jednak ocena zbiorcza jest umieszczona w obrębie innego typu schema.org za pomocą właściwości aggregateRating, możesz pominąć właściwość itemReviewed.

Prawidłowe typy ocenianego elementu to:

itemReviewed.name

Text

Nazwa elementu, którego dotyczy opinia. Nawet jeśli opinia jest umieszczona w obrębie innego typu schema.org za pomocą właściwości review, nadal musisz podać właściwość name ocenianego elementu, na przykład:


{
 "@context": "https://schema.org/",
 "@type": "Game",
 "name": "Firefly",
 "aggregateRating": {
  "@type": "AggregateRating",
  "ratingValue": "88",
  "bestRating": "100",
  "ratingCount": "20"
 }
}
ratingCount

Number

Łączna liczba ocen elementu w Twojej witrynie. Trzeba określić co najmniej jedną z tych właściwości: ratingCount lub reviewCount.

reviewCount

Number

Określa liczbę osób, które wyraziły opinię, bez względu na to, czy dodały do niej ocenę. Trzeba określić co najmniej jedną z tych właściwości: ratingCount lub reviewCount.

ratingValue

Number lub Text

Numeryczna ocena jakości elementu: liczba, ułamek lub procent (np. „4”, „6/10” lub „60%”). Google rozumie skalę ułamków i wartości procentowych, ponieważ wyraża ją bezpośrednio ułamek lub taka wartość. W przypadku wartości liczbowych domyślna jest skala 5-punktowa, gdzie 1 to wartość najniższa, a 5 – najwyższa. Jeśli stosowana jest inna skala, użyj właściwości bestRatingworstRating.

Właściwości zalecane
bestRating

Number

Najwyższa wartość dopuszczalna w tym systemie ocen. Jeśli pominiesz właściwość bestRating, zostanie domyślnie przyjęta wartość 5.

worstRating

Number

Najniższa wartość dopuszczalna w tym systemie ocen. Jeśli pominiesz właściwość worstRating, zostanie domyślnie przyjęta wartość 1.