ให้สูตรอาหารและเครื่องดื่มแสดงใน Google

ช่วยให้ผู้ใช้พบเนื้อหาสูตรอาหารและเครื่องดื่มของคุณโดยบอก Google เกี่ยวกับสูตรนั้นด้วยข้อมูลที่มีโครงสร้าง เมื่อคุณให้ข้อมูล เช่น คะแนนจากผู้รีวิว เวลาในการปรุงและเตรียม รวมทั้งข้อมูลด้านโภชนาการ Google จะเข้าใจสูตรและนำเสนอต่อผู้ใช้ในรูปแบบที่น่าสนใจได้ดียิ่งขึ้น สูตรอาหารและเครื่องดื่มจะปรากฏในผลการค้นหาของ Google และ Google รูปภาพ

สูตรอาหารและเครื่องดื่มใน Google Search และ Google รูปภาพ

สูตรอาหารและเครื่องดื่มของคุณอาจมีสิทธิ์ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพดังต่อไปนี้ ซึ่งขึ้นอยู่กับวิธีที่คุณมาร์กอัปเนื้อหา

การเพิ่มประสิทธิภาพสูตรอาหาร
สูตรอาหารให้ทำตามได้: ให้ Google Assistant ช่วยผู้ใช้ทำอาหารตามสูตรของคุณใน Google Home และ Smart Display โดยเพิ่มข้อมูลที่มีโครงสร้าง Recipe มีพร็อพเพอร์ตี้อีก 2-3 รายการที่จำเป็นสำหรับสูตรอาหารให้ทำตาม แต่แนะนำสำหรับ Google Search เท่านั้น ตรวจสอบว่าเพิ่ม recipeIngredient และ recipeInstructions แล้ว หากเพิ่มพร็อพเพอร์ตี้ video คุณต้องเพิ่มพร็อพเพอร์ตี้ contentUrl ด้วย

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสูตรอาหารใน Google Assistant ได้ในวิธีสร้างการดำเนินการจากเนื้อหาเว็บ

สูตรอาหารใน Assistant
ภาพสไลด์ของสูตรอาหารจากเว็บเดียวกัน: ให้ผู้ใช้สำรวจหน้าแกลเลอรีสูตรอาหารของคุณได้โดยเพิ่มข้อมูลที่มีโครงสร้าง ItemList ภาพสไลด์ของสูตรอาหารใน Google Search

ตัวอย่าง

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของสูตรอาหารที่ใช้โค้ด JSON-LD

สูตรอาหารให้ทำตามได้

นี่คือตัวอย่างของหน้าเว็บที่มีสิทธิ์แสดงใน Google Search และแสดงเป็นสูตรอาหารให้ทำตามได้ใน Assistant 

สูตรอาหารใน Search

นี่คือตัวอย่างของหน้าเว็บที่มีสิทธิ์แสดงใน Search 
 

ต่อไปนี้คือตัวอย่างหน้าสรุปสูตรอาหาร (หน้าที่มีลิสต์สูตรอาหาร) ซึ่งมีข้อมูลที่มีโครงสร้าง itemList เนื้อหานี้อาจมีสิทธิ์แสดงในตารางกริดในผลการค้นหา  

หลักเกณฑ์

คุณต้องทำตามหลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับข้อมูลที่มีโครงสร้างเพื่อให้สูตรอาหารมีสิทธิ์ปรากฏในผลการค้นหาของ Search หากต้องการให้สูตรอาหารแสดงเป็นสูตรอาหารให้ทำตามได้ใน Assistant ให้ตรวจสอบว่าเนื้อหาของคุณเป็นไปตามนโยบายการจำกัดเนื้อหาสำหรับ Assistant

ข้อมูลที่มีโครงสร้าง Recipe ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้

 • ใช้ข้อมูลที่มีโครงสร้าง Recipe สำหรับเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดเตรียมเมนูใดเมนูหนึ่ง ชื่อที่ไม่ใช่เมนูอาหาร เช่น "สครับขัดหน้า" หรือ "ไอเดียจัดงานเลี้ยง"
 • หากต้องการให้สูตรอาหารปรากฏในภาพสไลด์หรือตารางกริด คุณต้องทำตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้
  • จัดเตรียมข้อมูลที่มีโครงสร้าง ItemList เพื่อสรุปสูตรอาหารสำหรับลิสต์ของคุณ คุณอาจจัดเตรียมข้อมูลที่มีโครงสร้าง ItemList แยกต่างหากหรือรวมกับข้อมูลที่มีโครงสร้างของสูตรอาหารก็ได้
  • เว็บไซต์ต้องมีหน้าสรุปที่มีรายการสูตรอาหารทั้งหมดในคอลเล็กชัน เช่น เมื่อผู้ใช้คลิกลิงก์สรุปจากผลการค้นหาของ Search ระบบอาจนำผู้ใช้ไปยังหน้าที่ถูกต้องในเว็บไซต์ซึ่งมีข้อมูลสูตรอาหารที่เกี่ยวข้องกับการค้นหาของผู้ใช้

คำจำกัดความของประเภทข้อมูลที่มีโครงสร้าง

คุณต้องใส่พร็อพเพอร์ตี้ที่จำเป็นเพื่อให้เนื้อหามีสิทธิ์แสดงผลเป็นผลการค้นหาที่เป็นสื่อสมบูรณ์ใน Google Search คุณอาจใส่พร็อพเพอร์ตี้ที่แนะนำด้วยเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหา ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้น

Recipe

มาร์กอัปเนื้อหาสูตรอาหารด้วยพร็อพเพอร์ตี้ต่อไปนี้ของประเภท Recipe ตาม schema.org ดูคำจำกัดความที่สมบูรณ์ของ Recipe ได้ที่ schema.org/Recipe

พร็อพเพอร์ตี้ที่จำเป็น
image

URL หรือ ImageObject

รูปภาพของอาหารที่ทำเสร็จแล้ว

name

Text

ชื่อของอาหารจานนี้

พร็อพเพอร์ตี้ที่แนะนำ
aggregateRating

AggregateRating

ข้อมูลเสริมสำหรับคะแนนรีวิวเฉลี่ยที่กำหนดให้กับรายการนั้นๆ โปรดทำตามหลักเกณฑ์ตัวอย่างรีวิวและลิสต์ของพร็อพเพอร์ตี้ AggregateRating ที่จำเป็นและแนะนำ

หากข้อมูลที่มีโครงสร้าง Recipe มีรีวิวเดียว ชื่อของผู้รีวิวต้องเป็นชื่อบุคคลหรือองค์กร ตัวอย่างชื่อที่ไม่ดีของผู้รีวิว เช่น "ส่วนผสมลด 50%"

author

Person หรือ Organization

ชื่อของบุคคลหรือองค์กรที่เขียนสูตรอาหาร

cookTime

Duration

ระยะเวลาจริงที่ใช้ทำอาหาร ในรูปแบบ ISO 8601 คุณอาจใช้เวลาสูงสุดและเวลาขั้นต่ำเป็นเอลิเมนต์ย่อยเพื่อระบุช่วงเวลา

ใช้ร่วมกับ prepTime เสมอ

datePublished

Date

วันที่เผยแพร่สูตรอาหาร ในรูปแบบ ISO 8601

description

Text

สรุปสั้นๆ บรรยายอาหารจานนี้

keywords

Text

คำอื่นๆ สำหรับสูตรอาหาร เช่น ฤดูกาล (“ฤดูร้อน”) เทศกาล (“สงกรานต์”) หรือคำขยายอื่นๆ (“รวดเร็ว” “ง่าย” “ต้นตำรับ”)

หลักเกณฑ์เพิ่มเติม

 • คั่นคีย์เวิร์ดแต่ละรายการด้วยเครื่องหมายจุลภาค
 • อย่าใช้แท็กซึ่งที่จริงแล้วเป็น recipeCategory หรือ recipeCuisine

  ไม่แนะนำ

  
  "keywords": "dessert, American"
  

  แนะนำ

  
  "keywords": "winter apple pie, nutmeg crust"
  
nutrition.calories

Energy

จำนวนแคลอรีต่อเสิร์ฟในสูตรนี้ ถ้ากำหนด nutrition.calories ไว้ จะต้องกำหนด recipeYield พร้อมด้วยจำนวนเสิร์ฟ

prepTime

Duration

ระยะเวลาที่ใช้ในการเตรียมส่วนผสมและทำอาหารจานนี้ ในรูปแบบ ISO 8601 คุณอาจใช้เวลาสูงสุดและเวลาขั้นต่ำเป็นเอลิเมนต์ย่อยเพื่อระบุช่วงเวลา

ใช้ร่วมกับ cookTime เสมอ

recipeCategory

Text

มื้อหรือประเภทอาหาร เช่น "อาหารเย็น" "อาหารจานหลัก" หรือ "ของหวาน ของว่าง"

recipeCuisine

Text

ภูมิภาคที่เกี่ยวข้องกับสูตรอาหาร เช่น "ฝรั่งเศส" "เมดิเตอร์เรเนียน" หรือ "อเมริกัน"

recipeIngredient

Text

ส่วนผสมที่ใช้ในสูตรอาหาร

เช่น


"recipeIngredient": [
 "1 (15 ounce) package double crust ready-to-use pie crust",
 "6 cups thinly sliced, peeled apples (6 medium)",
 "3/4 cup sugar",
 "2 tablespoons all-purpose flour",
 "3/4 teaspoon ground cinnamon",
 "1/4 teaspoon salt",
 "1/8 teaspoon ground nutmeg",
 "1 tablespoon lemon juice"
]

หลักเกณฑ์เพิ่มเติม

 • ใส่เฉพาะข้อความเกี่ยวกับส่วนผสมที่จำเป็นในการทำเมนูนี้
 • อย่าใส่ข้อมูลที่ไม่จำเป็น เช่น คำจำกัดความของส่วนผสม
recipeInstructions

HowToStep, HowToSection หรือ Text

ขั้นตอนในการทำอาหารจานนี้

คุณเลือกการตั้งค่า recipeInstructions ได้หลากหลาย เราขอแนะนำให้ใช้ HowToStep คุณใช้ HowToSection เพื่อจัดกลุ่ม HowToStep ได้ด้วยหากสูตรอาหารแบ่งออกเป็นหลายส่วน

 • HowToStep: ระบุขั้นตอนของสูตรอาหารนี้ด้วย HowToStep
  
  "recipeInstructions": [
   {
    "@type": "HowToStep",
    "name": "Preheat",
    "text": "Heat oven to 425°F.",
    "url": "https://example.com/recipe#step1",
    "image": "https://example.com/photos/recipe/step1.jpg"
   }, {
    "@type": "HowToStep",
    "name": "Prepare crust",
    "text": "Place 1 pie crust in ungreased 9-inch glass pie plate, pressing firmly against side and bottom.",
    "url": "https://example.com/recipe#step2",
    "image": "https://example.com/photos/recipe/step2.jpg"
   }, {
    "@type": "HowToStep",
    "name": "Make filling",
    "text": "In large bowl, gently mix filling ingredients; spoon into crust-lined pie plate.",
    "url": "https://example.com/recipe#step3",
    "image": "https://example.com/photos/recipe/step3.jpg"
   }, {
    "@type": "HowToStep",
    "name": "Cover",
    "text": "Top with second crust. Cut slits or shapes in several places in top crust.",
    "url": "https://example.com/recipe#step4",
    "image": "https://example.com/photos/recipe/step4.jpg"
   }, {
    "@type": "HowToStep",
    "name": "Bake",
    "text": "Bake 40 to 45 minutes. The pie is ready when the apples are tender and the crust is golden brown.",
    "url": "https://example.com/recipe#step5",
    "image": "https://example.com/photos/recipe/step5.jpg"
   }, {
    "@type": "HowToStep",
    "name": "Cool",
    "text": "Cool on cooling rack at least 2 hours before serving.",
    "url": "https://example.com/recipe#step6",
    "image": "https://example.com/photos/recipe/step6.jpg"
   }
  ]
  
 • HowToSection (ในกรณีที่สูตรอาหารมีหลายส่วนเท่านั้น): ใช้เพื่อจัดกลุ่มขั้นตอนเป็นหลายๆ ส่วน ดูตัวอย่างได้ที่ HowToSection
 • พร็อพเพอร์ตี้เดี่ยวหรือพร็อพเพอร์ตี้ที่ซ้ำของข้อความ: บล็อกของข้อความที่มีอย่างน้อย 1 ขั้นตอน Google จะจัดการให้ขั้นตอนทั้งหมดอยู่ในส่วนเดียว ค่าของพร็อพเพอร์ตี้ที่ซ้ำจะต่อกันเป็นข้อความบล็อกเดียว จากนั้น Google จะพยายามแยกบล็อกข้อความนั้นเป็นขั้นตอนต่างๆ โดยอัตโนมัติ Google จะพยายามหาและนำชื่อส่วน หมายเลขขั้นตอน คีย์เวิร์ด และข้อมูลอื่นๆ ที่ปรากฏไม่ถูกต้องในขั้นตอนต่างๆ ออก เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ขอแนะนำให้ระบุขั้นตอนต่างๆ อย่างชัดเจนด้วย HowToStep
  
  "recipeInstructions": [
   "In large bowl, gently mix filling ingredients; spoon into crust-lined pie
  plate. Top with second crust. Cut slits or shapes in several places in top
  crust. Bake 40 to 45 minutes. The pie is ready when the or until apples are
  tender and the crust is golden brown. Cool on cooling rack at least 2 hours
  before serving."
  ]
  

หลักเกณฑ์เพิ่มเติม

 • อย่าใส่ข้อมูลเมตาที่เป็นของที่อื่น กล่าวโดยเจาะจงก็คือ ให้ใช้พร็อพเพอร์ตี้ author สำหรับระบุผู้เขียน พร็อพเพอร์ตี้ recipeCuisine สำหรับประเภทอาหาร พร็อพเพอร์ตี้ recipeCategory และพร็อพเพอร์ตี้ keywords สำหรับคีย์เวิร์ดอื่นๆ
 • ใส่เฉพาะข้อความเกี่ยวกับวิธีทำอาหาร อย่าใส่ข้อความอื่นๆ เช่น “คำแนะนำ” “ดูวิดีโอ” “ขั้นตอนที่ 1” ให้ระบุวลีดังกล่าวนอกข้อมูลที่มีโครงสร้าง

  ไม่แนะนำ

  
  "recipeInstructions": [{
   "@type": "HowToStep",
   "text": "Step 1. Heat oven to 425°F."
  }]
  

  แนะนำ

  
  "recipeInstructions": [{
   "@type": "HowToStep",
   "text": "Heat oven to 425°F."
  }]
  
recipeYield

Text หรือ Integer

ปริมาณอาหารจากสูตรอาหาร ให้ระบุจำนวนเสิร์ฟที่ได้จากสูตรนี้ด้วยตัวเลขเพียงอย่างเดียว หากต้องการใช้หน่วยอื่น (เช่น จำนวนชิ้น) ก็ระบุปริมาณเพิ่มเติมได้ จำเป็นต้องระบุ หากคุณระบุข้อมูลทางโภชนาการต่อเสิร์ฟ (เช่น nutrition.calories)

ตัวอย่าง


"recipeYield": [
 "6",
 "24 cookies"
]
totalTime

Duration

ระยะเวลาทั้งหมดที่ใช้ในการเตรียมและทำอาหารจานนี้ ในรูปแบบ ISO 8601 คุณอาจใช้เวลาสูงสุดและเวลาขั้นต่ำเป็นเอลิเมนต์ย่อยเพื่อระบุช่วงเวลา

ใช้ totalTime หรือใช้ทั้ง cookTime และ prepTime ร่วมกัน

video VideoObject

วิดีโอที่แสดงขั้นตอนการทำอาหาร โปรดทำตามลิสต์ของพร็อพเพอร์ตี้ Video ที่จำเป็นและแนะนำ

 • Video without clips
  
  {
   "@context": "https://schema.org/",
   "@type": "Recipe",
   "video": [
    {
     "@type": "VideoObject",
     "name": "Delicious PieParty Coffee Cake",
     "description": "How to make a delicious pie - quickly and easily!How to make Party Coffee Cake.",
     "thumbnailUrl": [
      "https://example.com/photos/1x1/photo.jpg",
      "https://example.com/photos/4x3/photo.jpg",
      "https://example.com/photos/16x9/photo.jpg"
     ],
     "contentUrl": "https://www.example.com/videos/123_600x400.mp4",
     "embedUrl": "https://www.example.com/videoplayer?id=123",
     "uploadDate": "2018-02-05T08:00:00+08:00"
    }
   ]
  }
  ]
  
 • Video with clips: วิดีโอที่มีคลิปที่ตรงกับหัวข้อต่างๆ ของวิดีโอ ส่วนอื่นๆ ของสูตรอาหาร (เช่น ขั้นตอน) จะอ้างถึงคลิปเหล่านี้ ซึ่งมีการกำหนดไว้ใน video.hasPart ได้
  
  {
   "@context": "https://schema.org/",
   "@type": "Recipe",
   "video": {
    "@type": "VideoObject",
    "name": "Make a pie",
    "description": "How to make a delicious pie - quickly and easily!",
    "thumbnailUrl": "https://example.com/photos/photo.jpg",
    "contentUrl": "https://www.example.com/videos/123_600x400.mp4",
    "embedUrl": "https://www.example.com/videoplayer?id=123",
    "uploadDate": "2018-02-05T08:00:00+08:00",
    "duration": "P1MT10S",
    "hasPart": [{
     "@type": "Clip",
     "@id": "Clip1",
     "name": "Preheat oven",
     "startOffset": 20,
     "endOffset": 29
     "url": "https://www.example.com/example?t=20"
     },
     {
      "@type": "Clip",
      "@id": "Clip2",
      "name": "Arrange pie crust",
      "startOffset": 29,
      "endOffset": 36
      "url": "https://www.example.com/example?t=29"
     },
     {
      "@type": "Clip",
      "@id": "Clip3",
      "name": "Make filling",
      "startOffset": 36,
      "endOffset": 45
      "url": "https://www.example.com/example?t=36"
     },
     {
      "@type": "Clip",
      "@id": "Clip4",
      "name": "Add filling",
      "startOffset": 45,
      "endOffset": 65
      "url": "https://www.example.com/example?t=45"
     },
     {
      "@type": "Clip",
      "@id": "Clip5",
      "name": "Bake",
      "startOffset": 65,
      "endOffset": 80
      "url": "https://www.example.com/example?t=65"
     },
     {
      "@type": "Clip",
      "@id": "Clip6",
      "name": "Let cool",
      "startOffset": 80,
      "endOffset": 90
      "url": "https://www.example.com/example?t=80"
    }]
   }
  }
  
video.contentUrl

URL

URL ที่ชี้ไปยังไฟล์สื่อวิดีโอจริงในรูปแบบการเข้ารหัสที่รองรับรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง อย่าลิงก์ไปยังหน้าเว็บที่มีวิดีโอนั้น ต้องเป็น URL ของตัวไฟล์สื่อวิดีโอ


"contentUrl": "https://www.example.com/video/123/file.mp4"

อย่าลืมทำตามแนวทางปฏิบัติแนะนำเกี่ยวกับวิดีโอ

video.hasPart

Clip

วิดีโอคลิปที่เป็นส่วนหนึ่งของวิดีโอทั้งหมด

video.hasPart.endOffset

Number

เวลาสิ้นสุดของคลิปซึ่งแสดงเป็นจำนวนวินาทีนับจากจุดเริ่มต้นของวิดีโอ

video.hasPart.name

Text

ชื่อคลิป ตัวอย่างเช่น "จัดแป้งพายในถาด" อาจเป็นชื่อของคลิปที่แสดงวิธีจัดและกดแป้งพายลงในถาดพาย

video.hasPart.startOffset

Number

เวลาเริ่มต้นของคลิปซึ่งแสดงเป็นจำนวนวินาทีนับจากจุดเริ่มต้นของวิดีโอ

video.hasPart.url

URL

ลิงก์ไปยังจุดเริ่มต้นของคลิป จุดเริ่มต้นของคลิปต้องตรงกับค่าที่กำหนดไว้ใน video.hasPart.startOffset เช่น


"startOffset": 20,
"endOffset": 29,
"url": "https://www.example.com/example?t=20"

HowToSection

ใช้ HowToSection เพื่อจัดกลุ่มลำดับขั้นตอน (หรือหัวข้อย่อย) ที่ประกอบเป็นส่วนหนึ่งของวิธีทำของสูตรอาหาร ระบุ HowToSection โดยตรงในคำจำกัดความของพร็อพเพอร์ตี้ recipeInstructions หรือระบุเป็น itemListElement ของ HowToSection อีกรายการหนึ่ง

ประเภท HowToSection กำหนดหัวข้อของสูตรเดียวและมีขั้นตอนเดียวหรือหลายขั้นตอน หากมีสูตรในการทำอาหารชนิดหนึ่งๆ หลายสูตร อย่าใช้ HowToSection เพื่อกำหนดสูตรที่แตกต่างกันนั้น แต่ให้ใช้ HowToSection เป็นส่วนหนึ่งของแต่ละสูตร หากต้องการแสดงสูตรอาหารหลายสูตรในการทำอาหารชนิดหนึ่ง ให้ใช้ออบเจ็กต์ Recipe หลายรายการ ตัวอย่างเช่น แสดงวิธีต่างๆ ในการทำพายแอปเปิลโดยใช้ออบเจ็กต์ Recipe หลายๆ รายการ ไม่ใช่ออบเจ็กต์ HowToSection

ดูคำจำกัดความที่สมบูรณ์ของ HowToSection ได้ที่ schema.org/HowToSection

พร็อพเพอร์ตี้ที่จำเป็น
itemListElement HowToStep

รายการขั้นตอนโดยละเอียดสำหรับหัวข้อนี้และ/หรือหัวข้อย่อย เช่น สูตรทำพิซซ่าอาจมี 1 หัวข้อที่มีหลายขั้นตอนสำหรับการทำแป้งพิซซ่า, 1 หัวข้อสำหรับการเตรียมหน้าพิซซ่า และ 1 หัวข้อสำหรับการนำทั้ง 2 ส่วนมารวมกันและเข้าเตาอบ หากสูตรอาหารมีหลายหัวข้อ แต่ไม่ได้กำหนดด้วย HowToSections แล้ว Assistant อาจนำเสนอชื่อหัวข้อผิดเป็นเพียงขั้นตอนหนึ่ง (เช่น ขั้นตอน "ทำแป้งพิซซ่า" ตามด้วยขั้นตอน "ผสมแป้งกับยีสต์")

เช่น


{
 "@type": "HowToSection",
 "name": "Assemble the pie",
 "itemListElement": [
  {
   "@type": "HowToStep",
   "text": "In large bowl, gently mix filling ingredients; spoon into crust-lined pie plate."
  }, {
   "@type": "HowToStep",
   "text": "Top with second crust. Cut slits or shapes in several places in top crust."
  }
 ]
}
name Text

ชื่อหัวข้อ

HowToStep

ใช้ HowToStep เพื่อจัดกลุ่มประโยค 1 ประโยคขึ้นไปที่อธิบายส่วนวิธีทำของสูตรอาหาร กำหนดพร็อพเพอร์ตี้ text ด้วยประโยคหลายๆ ประโยค หรือจะกำหนด itemListElement ด้วย HowToDirection หรือ HowToTip สำหรับแต่ละประโยคก็ได้

มาร์กอัปขั้นตอนของสูตรอาหารด้วยพร็อพเพอร์ตี้ต่อไปนี้ของประเภท HowToStep ระบุ HowToStep โดยตรงในคำจำกัดความของพร็อพเพอร์ตี้ recipeInstructions หรือระบุเป็น itemListElement ของ HowToSection

ดูคำจำกัดความที่สมบูรณ์ของ HowToStep ได้ที่ schema.org/HowToStep

พร็อพเพอร์ตี้ที่จำเป็น
itemListElement HowToDirection หรือ HowToTip

ลิสต์รายการรายละเอียดขั้นตอนย่อย รวมทั้งคำแนะนำหรือเคล็ดลับ

จะระบุหรือไม่ก็ได้หากใช้ text

text Text

ข้อความที่สมบูรณ์ของวิธีทำในขั้นตอนนี้

จะระบุหรือไม่ก็ได้หากใช้ itemListElement หลักเกณฑ์เพิ่มเติม

 • ใส่เฉพาะข้อความที่เป็นวิธีทำและไม่รวมข้อความอื่นๆ เช่น "คำแนะนำ" "ดูวิดีโอ" "ขั้นตอนที่ 1" และระบุวลีดังกล่าวนอกพร็อพเพอร์ตี้ที่มาร์กอัป

  ไม่แนะนำ

  
  {
   "@type": "HowToStep",
   "text": "Step 1. Heat oven to 425°F."
  }
  

  แนะนำ

  
  {
   "@type": "HowToStep",
   "text": "Heat oven to 425°F."
  }
  
พร็อพเพอร์ตี้ที่แนะนำ
image ImageObject หรือ URL

รูปภาพประกอบขั้นตอน หลักเกณฑ์เพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปภาพมีดังนี้

name Text

คำหรือวลีสั้นๆ ที่สรุปขั้นตอน (เช่น "จัดแป้งพายในถาด") อย่าใช้ข้อความที่ไม่ใช่คำอธิบาย (เช่น “ขั้นตอนที่ 1: [ข้อความ]”) หรือหมายเลขขั้นตอนรูปแบบอื่นๆ (เช่น "1. [ข้อความ]")

url URL

URL ที่ลิงก์ไปยังขั้นตอนนั้นๆ โดยตรง (ถ้ามี) เช่น ส่วนหนึ่งของลิงก์ Anchor

video VideoObject หรือ Clip

วิดีโอสำหรับขั้นตอนนี้หรือคลิปหนึ่งของวิดีโอ

สำหรับ VideoObject ให้ทำตามรายการพร็อพเพอร์ตี้ Video หรือ Clip ที่จำเป็นและแนะนำ

HowToDirection และ HowToTip

ใช้ HowToDirection และ HowToTip เพื่ออธิบายขั้นตอนย่อยหรือเคล็ดลับ ทั้ง 2 รายการนี้มีพร็อพเพอร์ตี้ที่จำเป็นและแนะนำเหมือนกัน

ดูคำจำกัดความที่สมบูรณ์ของ HowToDirection และ HowToTip ได้ที่ schema.org/HowToDirection และ schema.org/HowToTip

พร็อพเพอร์ตี้ที่จำเป็น
text Text

ข้อความแสดงคำแนะนำหรือเคล็ดลับ

ItemList

นอกเหนือจากพร็อพเพอร์ตี้ Recipe แล้ว โปรดเพิ่มพร็อพเพอร์ตี้ต่อไปนี้สำหรับรายการเฉพาะโฮสต์ด้วย แม้ว่า ItemList จะไม่จำเป็น แต่คุณต้องใส่พร็อพเพอร์ตี้ต่อไปนี้หากต้องการให้สูตรอาหารมีสิทธิ์แสดงเป็นภาพสไลด์ของโฮสต์ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาพสไลด์ของโฮสต์ได้ที่ภาพสไลด์

ดูคำจำกัดความที่สมบูรณ์ของ ItemList ได้ที่ schema.org/ItemList

พร็อพเพอร์ตี้ที่จำเป็น
itemListElement

ListItem

ข้อมูลเสริมของหน้ารายการเดี่ยว

ListItem.position

Integer

ตำแหน่งตามลำดับของหน้ารายการในลิสต์ เช่น


"itemListElement": [
 {
  "@type": "ListItem",
  "position": 1,
 }, {
  "@type": "ListItem",
  "position": 2,
 }
]
ListItem.url

URL

Canonical URL ของหน้ารายการ รายการทั้งหมดต้องมี URL ที่ไม่ซ้ำกัน