ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับวิธีการทำงานของ Search

Google คือเครื่องมือค้นหาแบบอัตโนมัติโดยสมบูรณ์ซึ่งใช้ซอฟต์แวร์ที่เรียกว่าโปรแกรมรวบรวมข้อมูลเว็บในการสำรวจเว็บเป็นประจำเพื่อค้นหาเว็บไซต์ที่จะเพิ่มไปยังดัชนีของเรา แท้ที่จริงแล้ว เว็บไซต์ส่วนใหญ่ที่แสดงในผลการค้นหาไม่ได้ส่งข้อมูลมาด้วยตนเองเพื่อให้เรารวมไว้ในดัชนี แต่โปรแกรมรวบรวมข้อมูลเว็บของเราค้นพบและเพิ่มเว็บไซต์เหล่านั้นโดยอัตโนมัติเมื่อรวบรวมข้อมูลเว็บ

การทำงานของ Google Search แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนหลักดังนี้

  • การรวบรวมข้อมูล: Google จะค้นเว็บโดยใช้โปรแกรมอัตโนมัติที่เรียกว่าโปรแกรมรวบรวมข้อมูล โดยจะค้นหาหน้าเว็บใหม่หรือหน้าเว็บที่มีการเปลี่ยนแปลง Google จะเก็บที่อยู่ของหน้าเว็บ (หรือ URL ของหน้าเว็บ) เหล่านั้นในรายการขนาดใหญ่เพื่อใช้อ้างอิงภายหลัง เราค้นพบหน้าเว็บโดยใช้วิธีต่างๆ มากมาย แต่วิธีหลักคือการติดตามลิงก์จากหน้าเว็บต่างๆ ที่เรารู้จักอยู่แล้ว
  • การจัดทำดัชนี: Google ไปที่หน้าเว็บซึ่งรู้จักจากการรวบรวมข้อมูลและพยายามวิเคราะห์ว่าแต่ละหน้ามีข้อมูลเกี่ยวกับอะไร Google จะวิเคราะห์เนื้อหา รูปภาพ และไฟล์วิดีโอในหน้าเว็บเพื่อพยายามทำความเข้าใจว่าหน้านั้นมีข้อมูลเกี่ยวกับอะไร ข้อมูลนี้จะเก็บไว้ในดัชนีของ Google ซึ่งเป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่เก็บไว้ในคอมพิวเตอร์จำนวนมาก
  • การแสดงผลการค้นหา: เมื่อผู้ใช้ค้นหาใน Google เราจะพยายามระบุผลการค้นหาที่มีคุณภาพสูงสุด ผลการค้นหาที่ "ดีที่สุด" เกิดจากการพิจารณาปัจจัยจำนวนมาก ซึ่งรวมถึงสิ่งต่างๆ อย่างเช่น ตำแหน่ง ภาษา อุปกรณ์ (เดสก์ท็อปหรือโทรศัพท์) และคำค้นหาก่อนหน้านี้ของผู้ใช้รายนั้นๆ ตัวอย่างเช่น การค้นหา "ร้านซ่อมจักรยาน" จะแสดงคำตอบที่แตกต่างกันแก่ผู้ใช้ในปารีสและผู้ใช้ในฮ่องกง Google ไม่รับค่าตอบแทนเพื่อจัดอันดับหน้าเว็บให้สูงขึ้น และการจัดอันดับจะทำโดยอัลกอริทึม

หากสนใจ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำงานของ Search และมีวิธีการทํางานของ Google Search ที่ละเอียดยิ่งขึ้น