Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Thêm dữ liệu có cấu trúc vào thông báo liên quan đến COVID-19 (THỬ NGHIỆM)

Do COVID-19, nhiều tổ chức (như chính phủ, tổ chức y tế, trường học và nhiều tổ chức khác) đang công bố các thông báo khẩn cấp ảnh hưởng đến lịch trình và các khía cạnh khác của cuộc sống hằng ngày. Thông báo này có thể là về việc đóng cửa các cơ sở, thay đổi thời gian tổ chức các sự kiện và thời gian phục vụ mới của các cơ sở y tế (ví dụ: các trung tâm xét nghiệm). Dưới đây là một số ví dụ về thông báo đặc biệt:

 • Thông báo về lệnh trú ẩn tại chỗ
 • Thông báo đóng cửa (ví dụ: đóng cửa trường học hoặc tạm dừng phương tiện công cộng)
 • Thông báo về phúc lợi của chính phủ (ví dụ: trợ cấp thất nghiệp, nghỉ có lương hoặc thanh toán một lần)
 • Hướng dẫn về việc cách ly
 • Thông báo hạn chế đi lại
 • Thông báo về một trung tâm xét nghiệm nhanh mới
 • Thông báo về việc chuyển một sự kiện sang hình thức trực tuyến hoặc huỷ sự kiện
 • Thông báo về việc thay đổi giờ làm việc và hạn chế mua sắm
 • Bản đồ và thống kê về sự lây lan của bệnh
Ví dụ về thông báo liên quan đến COVID-19 trong Google Tìm kiếm

Cách triển khai thông báo liên quan đến COVID-19

Có hai cách bạn có thể triển khai thông báo liên quan đến COVID-19:

 • Thêm dữ liệu có cấu trúc SpecialAnnouncement vào các trang web của bạn (nên làm): Dữ liệu có cấu trúc là một định dạng chuẩn để cung cấp thông tin về một trang và phân loại nội dung trên trang đó. Nếu mới làm quen với dữ liệu có cấu trúc, bạn có thể tìm hiểu thêm về cách thức hoạt động của dữ liệu có cấu trúc. Để triển khai dữ liệu có cấu trúc cho thông báo liên quan đến COVID-19, hãy làm theo những bước sau.
 • Gửi thông báo trong Search Console: Nếu không có quyền truy cập vào HTML của trang web hoặc cần nhanh chóng gửi thông báo (và bạn không có thời gian để triển khai dữ liệu có cấu trúc), bạn có thể gửi thông báo trong Search Console. Công cụ này chỉ dành cho các thông báo ngắn hạn được thiết lập là sẽ hết hạn trong vòng một tháng sau khi đăng. Ngoài ra, hiện không có cách nào để bạn cập nhật thông báo của mình trong Search Console (với dữ liệu có cấu trúc, bạn có thể bổ sung thêm chi tiết vào thông báo hoặc lùi ngày hết hạn). Tìm hiểu thêm.

Gửi thông báo liên quan đến COVID-19 cho trang web của bạn trong Search Console (THỬ NGHIỆM)

Các cơ quan chính phủ và tổ chức y tế chính thức có thể gửi thông báo quan trọng liên quan đến COVID-19 trên trang web của họ, đặc biệt là khi họ không thể sử dụng dữ liệu có cấu trúc. Thông báo này có thể là về việc đóng cửa các cơ sở, thay đổi thời gian tổ chức các sự kiện và thời gian phục vụ mới của các cơ sở y tế (ví dụ: các trung tâm xét nghiệm). Google Tìm kiếm sử dụng thông tin này để hiểu rõ hơn về nội dung trên trang web của bạn và hiển thị thông báo quan trọng cho những người thích hợp bên cạnh kết quả về trang web đó.

Công cụ mở để gửi thông báo liên quan đến COVID-19

Phạm vi cung cấp tính năng

Do tính chất cấp bách của COVID-19, chúng tôi đang tích cực phát triển tính năng này và bạn có thể thấy các yêu cầu hoặc nguyên tắc có thay đổi. Chúng tôi đang tập trung vào thông báo của các tổ chức y tế và cơ quan chính phủ. Có thể bạn sẽ không thấy kết quả về loại thông báo này trong Google Tìm kiếm ngay lập tức. Bạn có thể cung cấp dữ liệu có cấu trúc hoặc gửi thông báo trong Search Console trước để đảm bảo rằng thông báo của bạn đủ điều kiện khi tính năng này bắt đầu hoạt động. Việc này giúp Google hiểu được dữ liệu dùng để tạo thông báo liên quan đến COVID-19 trong khi chúng tôi nỗ lực để mở rộng hỗ trợ cho nhiều trường hợp sử dụng hơn.

Ví dụ

Thông báo về việc trú ẩn tại chỗ

Dưới đây là ví dụ về một thông báo trú ẩn tại chỗ ảnh hưởng đến nhiều quận.

JSON-LD


<html>
 <head>
  <title>Shelter-in-place announcement</title>
  <script type="application/ld+json">
  {
   "@context": "https://schema.org",
   "@type": "SpecialAnnouncement",
   "name": "Shelter-in-place for 3 California counties",
   "text": "As of 11:59 pm on March 17, 2020, all individuals in the 3 counties must strictly follow the provisions in this new Order. This new Order will be in effect through March 30, 2020.",
   "datePosted": "2020-03-17T08:00",
   "expires": "2020-03-24T23:59",
   "quarantineGuidelines": "https://example.org/california/shelter-in-place/",
   "diseasePreventionInfo": "https://example.org/california/prevention-tips/",
   "spatialCoverage": [
    {
     "type": "AdministrativeArea",
     "name": "San Francisco County, CA"
    },
    {
     "type": "AdministrativeArea",
     "name": "Marin County, CA"
    },
    {
     "type": "AdministrativeArea",
     "name": "Santa Clara County, CA"
    }
   ]
  }
  </script>
 </head>
 <body>
 </body>
</html>

Microdata (vi dữ liệu)


<html itemscope itemprop="SpecialAnnouncement" itemtype="https://schema.org/SpecialAnnouncement">
<head>
 <title itemprop="name">Shelter-in-place for 3 California counties</title>
</head>
<body>
 <p itemprop="datePosted" content="2020-03-17T08:00">March 17, 2020</p>
 <meta itemprop="expires" content="2020-03-30T08:00" />
 <p itemprop="text">As of 11:59 pm on March 17, 2020, all individuals in the 3 counties must strictly follow the provisions in this new Order. This new Order will be in effect through March 30, 2020.</p>
 <p itemprop="quarantineGuidelines" content="https://example.org/california/shelter-in-place/"><a href="https://example.org/california/shelter-in-place/">Learn more</a>.</p>
 <meta itemprop="diseasePreventionInfo" content="https://example.org/california/prevention-tips/" />
 <div itemprop="spatialCoverage" itemtype="https://schema.org/AdministrativeArea" itemscope>
  <meta itemprop="name" content="San Francisco County, CA" />
  </div>
 <div itemprop="spatialCoverage" itemtype="https://schema.org/AdministrativeArea" itemscope>
  <meta itemprop="name" content="Marin County, CA" />
 </div>
 <div itemprop="spatialCoverage" itemtype="https://schema.org/AdministrativeArea" itemscope>
  <meta itemprop="name" content="Santa Clara County, CA" />
 </div>
</body>
</html>

Nhiều thông tin cập nhật trên một trang

Dưới đây là ví dụ về một trang thông tin cập nhật có nhiều thông báo.

JSON-LD


<html>
 <head>
  <title>CA Updates on COVID-19</title>
  <script type="application/ld+json">
 [{
   "@context": "https://schema.org",
   "@type": "SpecialAnnouncement",
   "name": "Shelter-in-place for 3 California counties",
   "text": "<a href=https://example.org/california/executive-order-123>Executive order 123</a> requires residents to shelter-in-place through April 30. Additional disease prevention and quarantine guidelines are also available.",
   "datePosted": "2020-04-01T08:00",
   "expires": "2020-05-03T23:59",
   "quarantineGuidelines": "https://example.org/california/shelter-in-place",
   "diseasePreventionInfo": "https://example.org/california/prevention-tips",
   "spatialCoverage": [
    {
     "type": "AdministrativeArea",
     "name": "Santa Clara County, CA"
    },
    {
     "type": "AdministrativeArea",
     "name": "Marin County, CA"
    },
    {
     "type": "AdministrativeArea",
     "name": "Santa Clara County, CA"
    }
   ]
  },
 {
   "@context": "https://schema.org",
   "@type": "SpecialAnnouncement",
   "name": "New information regarding worker benefits during COVID-19",
   "text": "A new summary chart explains the benefits for workers that are impacted by COVID-19. <a href=https://example.org/california/summary-of-benefits>Learn more</a>.",
   "datePosted": "2020-03-30T08:00",
   "expires": "2020-04-06T23:59",
   "newsUpdatesAndGuidelines": "https://example.org/california/worker-benefits-covid-19",
   "spatialCoverage":
    {
     "type": "State",
     "name": "CA"
    }
  },
  {
   "@context": "https://schema.org",
   "@type": "SpecialAnnouncement",
   "name": "Updates on key federal changes to make food and health care more accessible",
   "text": "The Federal Government is making food and health care more accessible.",
   "datePosted": "2020-03-29T08:00",
   "expires": "2020-04-05T23:59",
   "newsUpdatesAndGuidelines": "https://example.org/california/food-health-guidelines",
   "diseasePreventionInfo": "https://example.org/california/prevention-tips",
   "spatialCoverage":
    {
     "type": "State",
     "name": "CA"
    }
   }
 ]
  </script>
 </head>
 <body>
 </body>
</html>

Microdata (vi dữ liệu)


<html>
<head>
 <title itemprop="name">CA Updates on COVID-19</title>
</head>
<body>
<div itemscope itemprop="SpecialAnnouncement" itemtype="https://schema.org/SpecialAnnouncement">
 <h2 itemprop="name">Shelter-in-place for 3 California counties</h2>
 <meta itemprop="datePosted" content="2020-03-17T08:00" />
 <meta itemprop="expires" content="2020-03-30T08:00" />
 <p itemprop="text"><a href=https://example.org/california/executive-order-123>Executive order 123</a> requires residents to shelter-in-place through April 30. Additional disease prevention and quarantine guidelines are also available.</p>
 <p itemprop="quarantineGuidelines" content="https://example.org/california/shelter-in-place/"><a href="https://example.org/california/shelter-in-place/">Learn more</a>.</p>
 <meta itemprop="diseasePreventionInfo" content="https://example.org/california/prevention-tips/" />
 <div itemprop="spatialCoverage" itemtype="https://schema.org/AdministrativeArea" itemscope>
  <meta itemprop="name" content="San Francisco County, CA" />
  </div>
 <div itemprop="spatialCoverage" itemtype="https://schema.org/AdministrativeArea" itemscope>
  <meta itemprop="name" content="Marin County, CA" />
 </div>
 <div itemprop="spatialCoverage" itemtype="https://schema.org/AdministrativeArea" itemscope>
  <meta itemprop="name" content="Santa Clara County, CA" />
 </div>
</div>
<div itemscope itemprop="SpecialAnnouncement" itemtype="https://schema.org/SpecialAnnouncement">
 <h2 itemprop="name">New information regarding worker benefits during COVID-19</h2>
 <meta itemprop="datePosted" content="2020-03-30T08:00" />
 <meta itemprop="expires" content="2020-04-06T23:59" />
 <p itemprop="text">A new summary chart explains the benefits for workers that are impacted by COVID-19. <a href=https://example.org/california/summary-of-benefits>Learn more</a>.</p>
 <meta itemprop="newsUpdatesAndGuidelines" content="https://example.org/california/worker-benefits-covid-19" />
 <div itemprop="spatialCoverage" itemtype="https://schema.org/State" itemscope>
  <meta itemprop="name" content="CA" />
  </div>
</div>
<div itemscope itemprop="SpecialAnnouncement" itemtype="https://schema.org/SpecialAnnouncement">
 <h2 itemprop="name">Updates on key federal changes to make food and health care more accessible</h2>
 <meta itemprop="datePosted" content="2020-03-29T08:00" />
 <meta itemprop="expires" content="2020-04-05T23:59" />
 <p itemprop="text">The Federal Government is making food and health care more accessible.</p>
 <meta itemprop="newsUpdatesAndGuidelines" content="https://example.org/california/food-health-guidelines" />
 <meta itemprop="diseasePreventionInfo" content="https://example.org/california/prevention-tip" />
 <div itemprop="spatialCoverage" itemtype="https://schema.org/State" itemscope>
  <meta itemprop="name" content="CA" />
  </div>
</div>
</body>
</html>

Thông báo về phúc lợi của chính phủ

Dưới đây là ví dụ cho thông báo về phúc lợi mới của chính phủ cho các doanh nghiệp nhỏ.

JSON-LD


<html>
 <head>
  <title>New Paycheck Protection Program for small business</title>
  <script type="application/ld+json">
 {
  "@context": "https://schema.org",
  "@type": "SpecialAnnouncement",
  "name": "New Paycheck Protection Program for small business",
  "text": "Example Administration announces a new loan that helps small businesses keep their workforce employed during the Coronavirus (COVID-19) crisis.",
  "datePosted": "2020-03-30T08:00",
  "expires": "2020-04-24T23:59",
  "category": "https://www.wikidata.org/wiki/Q81068910",
  "spatialCoverage": {
   "type": "Country",
    "name": "US"
    },
  "governmentBenefitsInfo": {
   "@type": "GovernmentService",
   "name": "Paycheck Protection Program",
   "url": "https://www.sba.gov/funding-programs/loans/coronavirus-relief-options/paycheck-protection-program-ppp"
    }
   }
  }
 }
  </script>
 </head>
 <body>
 </body>
</html>

Microdata (vi dữ liệu)


<html itemscope itemprop="SpecialAnnouncement" itemtype="https://schema.org/SpecialAnnouncement">
<head>
 <title itemprop="name">New Paycheck Protection Program for small business</title>
</head>
<body>
 <meta itemprop="datePosted" content="2020-03-30T08:00" />
 <meta itemprop="expires" content="2020-04-24T23:59" />
 <p itemprop="text">Example Administration announces a new loan that helps small businesses keep their workforce employed during the Coronavirus (COVID-19) crisis.</p>
 <div itemprop="spatialCoverage" itemtype="https://schema.org/Country" itemscope>
  <meta itemprop="name" content="US" />
 </div>
 <div itemprop="governmentBenefitsInfo" itemtype="https://schema.org/GovernmentService" itemscope>
  <meta itemprop="url" content="https://www.example.gov/funding-programs/loans/coronavirus-relief-options/paycheck-protection-program-ppp" />
  <meta itemprop="name" content="US Small Business Administration" />
 </div>
</body>
</html>

Thông báo đóng cửa trường học

Dưới đây là ví dụ về thông báo đóng cửa trường học.

JSON-LD


<html>
 <head>
  <title>COVID-19 School Announcements</title>
  <script type="application/ld+json">
 {
  "@context": "https://schema.org",
  "@type": "SpecialAnnouncement",
  "name": "COVID-19 School Announcements",
  "text": "All schools will remain closed through a minimum of May 1 in alignment with school
  districts across all Bay Area counties.",
  "datePosted": "2020-03-17T08:00",
  "expires": "2020-03-24T23:59",
  "schoolClosuresInfo": "https://example-school-district.org/announcements/extended-closure-notice",
  "announcementLocation": {
   "@type": "CivicStructure",
   "name": "Example School",
   "url": "https://example-school.org/"
  }
 }
  </script>
 </head>
 <body>
 </body>
</html>

Microdata (vi dữ liệu)


<html itemscope itemprop="SpecialAnnouncement" itemtype="https://schema.org/SpecialAnnouncement">
<head>
 <title itemprop="name">COVID-19 School Announcements</title>
</head>
<body>
 <p itemprop="datePosted" content="2020-03-17T08:00">March 17, 2020</p>
 <meta itemprop="expires" content="2020-03-30T08:00" />
 <p itemprop="text">All schools will remain closed through a minimum of May 1 in alignment with school districts across all Bay Area counties.</p>
 <p itemprop="schoolClosuresInfo" content="https://example-school-district.org/announcements/extended-closure-notice"><a href="https://example-school-district.org/announcements/extended-closure-notice">Learn more</a>.</p>
 <div itemprop="announcementLocation" itemtype="https://schema.org/CivicStructure" itemscope>
  <meta itemprop="name" content="Example School" />
  <meta itemprop="url" content="https://example-school.org/" />
 </div>
</body>
</html>

Thông báo về cơ sở xét nghiệm COVID-19

Dưới đây là ví dụ cho thông báo về cơ sở xét nghiệm COVID-19.

JSON-LD


<html>
 <head>
  <title>COVID-19 testing facility announcement</title>
  <script type="application/ld+json">
  {
   "@context": "https://schema.org",
   "@type": "SpecialAnnouncement",
   "name": "Example Health Care announces COVID-19 testing facility",
   "text": "Example Health Care's same-day primary care program is offering drive-through testing, by appointment, for SARS-CoV-2, the coronavirus that causes COVID-19.",
   "datePosted": "2020-03-16T08:00",
   "expires": "2020-03-24T23:59",
   "gettingTestedInfo": "https://med.example.edu/news/covid-19-testing-facility.html",
   "announcementLocation" : {
    "@type": "CivicStructure",
    "name": "Example Health Care",
    "url": "https://examplehealthcare.org/"
    }
   }
  </script>
 </head>
 <body>
 </body>
</html>

Microdata (vi dữ liệu)


<html itemscope itemprop="SpecialAnnouncement" itemtype="https://schema.org/SpecialAnnouncement">
<head>
 <title itemprop="name">Example Health Care announces COVID-19 testing facility</title>
</head>
<body>
 <p itemprop="datePosted" content="2020-03-17T08:00">March 17, 2020</p>
 <meta itemprop="expires" content="2020-03-30T08:00" />
 <p itemprop="text">Example Health Care's same-day primary care program is offering drive-through testing, by appointment, for SARS-CoV-2, the coronavirus that causes COVID-19.</p>
 <p itemprop="gettingTestedInfo" content="https://med.example.edu/news/covid-19-testing-facility.html"><a href="https://med.example.edu/news/covid-19-testing-facility.html">Learn more</a>.</p>
 <div itemprop="announcementLocation" itemtype="https://schema.org/CivicStructure" itemscope>
  <meta itemprop="name" content="Example Health Care" />
  <meta itemprop="url" content="https://examplehealthcare.org/" />
 </div>
</body>
</html>

Nguyên tắc

Bạn phải tuân theo các nguyên tắc này để đủ điều kiện xuất hiện trong các thông báo đặc biệt trên Google Tìm kiếm.

Định nghĩa các loại dữ liệu có cấu trúc

Bạn phải bao gồm các thuộc tính bắt buộc để nội dung của mình đủ điều kiện hiển thị dưới dạng thông báo đặc biệt trong Google Tìm kiếm. Bạn cũng nên thêm các thuộc tính nên có nếu bạn có thông tin đó.

SpecialAnnouncement

Bạn có thể xem định nghĩa đầy đủ về SpecialAnnouncement trên schema.org. Bạn có thể bắt đầu sử dụng SpecialAnnouncement mặc dù thuộc tính này vẫn đang trong quá trình phát triển trên Schema.org.

Thuộc tính bắt buộc
datePosted

DateTime

Ngày công bố thông báo liên quan đến COVID-19 ở định dạng ISO-8601.

name

Text

Tiêu đề ngắn của thông báo liên quan đến COVID-19. Ví dụ: "Stanford announces COVID-19 testing facility"

text hoặc thuộc tính cụ thể trỏ đến thông tin khác

Bạn phải bao gồm text hoặc một trong các thuộc tính sau để trỏ đến thông tin khác về thông báo, tuỳ thuộc vào chủ đề của thông báo:

Thuộc tính nên có
announcementLocation

LocalBusiness hoặc CivicStructure

Vị trí cụ thể liên quan đến SpecialAnnouncement. Ví dụ: một cơ sở xét nghiệm hoặc doanh nghiệp cụ thể có giờ mở cửa đặc biệt. Đối với một khu vực địa lý lớn hơn, như trường hợp cách ly toàn bộ một khu vực, bạn nên sử dụng spatialCoverage.


{
 "@context": "https://schema.org",
 "@type": "SpecialAnnouncement",
 "announcementLocation": {
  "@type": "CivicStructure",
  "name": "Palo Alto High School"
  "url":  "https://example-school.org/"
 }
}
announcementLocation.name

Text

Tên của địa điểm trong nội dung chính của thông báo. Ví dụ: tên của cơ sở xét nghiệm.

announcementLocation.url

URL

URL nơi mọi người có thể tìm hiểu thêm về vị trí thông báo. Ví dụ: URL cho cơ sở xét nghiệm, trong đó có thông tin về vị trí, giờ mở cửa và những người có thể đến cơ sở để xét nghiệm.

diseasePreventionInfo

URL hoặc WebContent

Thông tin về cách phòng chống dịch bệnh, nếu phù hợp với thông báo.

diseaseSpreadStatistics

URL, WebContent, Dataset hoặc Observation

(Nếu phù hợp với thông báo) Thông tin thống kê về sự lây lan của bệnh, dưới dạng WebContent, Dataset mô tả trực tiếp hoặc Observation cụ thể trong tập dữ liệu. Khi URL WebContent được cung cấp, trang nằm tại URL đó cũng có thể chứa nhiều mã đánh dấu khác.

expires

DateTime

Ngày mà nội dung hết hạn và không còn hữu ích hoặc hoạt động, ở định dạng ISO-8601. Đừng bao gồm thuộc tính này nếu bạn không biết thời điểm nội dung sẽ hết hạn.

gettingTestedInfo

URL hoặc WebContent

Thông tin về cách yêu cầu xét nghiệm COVID-19 (cho MedicalCondition), nếu phù hợp với thông báo.

governmentBenefitsInfo

GovernmentService

Thông tin về phúc lợi của chính phủ trong bối cảnh dịch COVID-19, nếu phù hợp với thông báo. Nếu sử dụng governmentBenefitsInfo, bạn phải thêm các thuộc tính sau:

Để biết ví dụ đầy đủ về cách hoạt động của các thuộc tính này, hãy xem ví dụ về thông báo về phúc lợi của chính phủ.

governmentBenefitsInfo.name

Text

Tên phúc lợi của chính phủ. Ví dụ: "Paycheck Protection Program"

governmentBenefitsInfo.url

URL

URL cung cấp thêm thông tin về phúc lợi của chính phủ.

newsUpdatesAndGuidelines

URL hoặc WebContent

Trang cung cấp tin tức mới và hướng dẫn liên quan đến COVID-19, nếu phù hợp với thông báo. Trang này có thể (nhưng không bắt buộc) là trang chính có chứa mã đánh dấu SpecialAnnouncement trên trang web.

publicTransportClosuresInfo

URL hoặc WebContent

Thông tin về việc tạm dừng phương tiện giao thông công cộng trước diễn biến của COVID-19, nếu phù hợp với thông báo.

quarantineGuidelines

URL hoặc WebContent

Hướng dẫn về các quy tắc cách ly trước diễn biến của COVID-19, nếu phù hợp với thông báo.

schoolClosuresInfo

URL hoặc WebContent

Thông tin về việc đóng cửa trường học trước diễn biến của COVID-19, nếu phù hợp với thông báo.

spatialCoverage

Place

Khu vực địa lý trong nội dung chính của thông báo đặc biệt, nếu có. Ví dụ: thông báo có thể là về một lệnh trú ẩn tại chỗ có ảnh hưởng đến nhiều khu vực. Nếu thông báo ảnh hưởng đến cả một khu vực và một địa điểm cụ thể (ví dụ: đóng cửa thư viện phục vụ toàn bộ một khu vực), hãy sử dụng cả spatialCoverageannouncementLocation.


{
 "@context": "https://schema.org",
 "@type": "SpecialAnnouncement",
 "spatialCoverage": [
  {
  "type": "AdministrativeArea",
  "name": "San Francisco County, CA"
  },
  {
  "type": "AdministrativeArea",
  "name": "Marin County, CA"
  },
  {
  "type": "AdministrativeArea",
  "name": "Santa Clara County, CA"
  }
 ]
}
text

Text

Bản tóm tắt dạng văn bản cho thông báo liên quan đến COVID-19. Văn bản này có thể chứa nội dung HTML như các đường liên kết và danh sách. Các thẻ HTML hợp lệ bao gồm: <h1> đến <h6>, <br>, <ol>, <ul>, <li>, <a>, <p>, <div>, <b>, <strong>, <i><em>.

Ví dụ:


"Stanford Health Care's same-day primary care program is offering
 drive-through testing, by appointment, for SARS-CoV-2, the coronavirus that causes COVID-19."
travelBans

URL hoặc WebContent

Thông tin về lệnh cấm đi lại trước diễn biến của COVID-19, nếu phù hợp với thông báo.