Speakable (เบต้า)

พร็อพเพอร์ตี้ speakable ของ schema.org ระบุหัวข้อต่างๆ ในข่าวหรือหน้าเว็บที่เหมาะกับการเล่นเสียงโดยใช้การอ่านออกเสียงข้อความ (TTS) การเพิ่มมาร์กอัปอนุญาตให้เครื่องมือค้นหาและแอปพลิเคชันอื่นๆ ระบุเนื้อหาเพื่ออ่านออกเสียงโดยใช้ TTS ในอุปกรณ์ที่พร้อมใช้งาน Google Assistant หน้าเว็บที่มีข้อมูลที่มีโครงสร้าง speakable จะใช้ Google Assistant เพื่อเผยแพร่เนื้อหาผ่านช่องทางใหม่ๆ และเข้าถึงฐานผู้ใช้ที่กว้างขึ้น

Google Assistant ใช้ข้อมูลที่มีโครงสร้าง speakable เพื่อตอบคำค้นหาข่าวสารตามหัวข้อในอุปกรณ์ลำโพงอัจฉริยะ เมื่อผู้ใช้ขอข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องหนึ่งๆ Google Assistant จะให้ข้อมูลข่าวสารสูงสุด 3 รายการจากอินเทอร์เน็ตและรองรับการเล่นเสียงโดยใช้ TTS สำหรับหัวข้อต่างๆ ในข่าวที่มีข้อมูลที่มีโครงสร้าง speakable เวลาอ่านออกเสียงส่วนที่เป็น speakable นั้น Google Assistant จะระบุแหล่งที่มาและส่ง URL ของข่าวฉบับเต็มไปยังอุปกรณ์เคลื่อนที่ของผู้ใช้ผ่านแอป Google Assistant

ตัวอย่าง

ตัวอย่างของข้อมูลที่มีโครงสร้าง speakable ที่ใช้โค้ด JSON-LD และค่า xPath content-locator เป็นดังนี้

<html>
 <head>
  <title>Speakable markup example</title>
  <meta name="description" content="This page is all about the quick brown fox" />
  <script type="application/ld+json">
  {
   "@context": "https://schema.org/",
   "@type": "WebPage",
   "name": "Quick Brown Fox",
   "speakable":
   {
   "@type": "SpeakableSpecification",
   "xPath": [
    "/html/head/title",
    "/html/head/meta[@name='description']/@content"
    ]
   },
   "url": "http://www.quickbrownfox_example.com/quick-brown-fox"
   }
  </script>
 </head>
 <body>
 </body>
</html>

ประเทศและภาษาที่มีให้บริการ

พร็อพเพอร์ตี้ speakable ใช้ได้กับผู้ใช้ในสหรัฐอเมริกาที่ตั้งค่าอุปกรณ์ Google Home เป็นภาษาอังกฤษ และใช้ได้กับผู้เผยแพร่เนื้อหาที่เผยแพร่เนื้อหาเป็นภาษาอังกฤษ เราหวังว่าจะเปิดตัวฟีเจอร์นี้ในประเทศและภาษาอื่นๆ ทันทีที่มีผู้เผยแพร่เนื้อหาเริ่มใช้งาน speakable ในจำนวนที่มากพอ

เริ่มต้นใช้งาน

โปรดทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อให้เนื้อหาข่าวของคุณมีสิทธิ์แสดงเป็นคำตอบของคำค้นหาข่าวสารตามหัวข้อ

 1. ตรวจสอบว่าคุณได้ทำตามหลักเกณฑ์ของเรา
 2. เพิ่มข้อมูลที่มีโครงสร้าง speakable ลงในหน้าเว็บ
 3. ส่งเนื้อหาเพื่อเริ่มกระบวนการเริ่มต้นใช้งาน หลังจากที่คุณส่งเนื้อหาแล้ว การตรวจสอบอาจใช้เวลาถึง 5 วันทำการ เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว Google จะส่งการแจ้งเตือนเพื่อแจ้งให้คุณทราบว่าเนื้อหามีสิทธิ์หรือไม่

หลักเกณฑ์

คุณต้องทำตามหลักเกณฑ์เหล่านี้เพื่อให้เนื้อหา speakable มีสิทธิ์ปรากฏในผลการค้นหาข่าว

หลักเกณฑ์ทางเทคนิค

โปรดทำตามหลักเกณฑ์เหล่านี้เมื่อใช้มาร์กอัป speakable สำหรับ Google Assistant

 • อย่าเพิ่มข้อมูลที่มีโครงสร้าง speakable ลงในเนื้อหาที่อาจฟังดูสับสนในสถานการณ์ที่มีแต่เสียงและเน้นที่เสียง เช่น บรรทัดวันที่ (สถานที่ที่รายงานเรื่องราว) คำอธิบายภาพ หรือการระบุแหล่งที่มา
 • โฟกัสประเด็นสำคัญแทนที่จะไฮไลต์ทั้งข่าวด้วยข้อมูลที่มีโครงสร้าง speakable วิธีนี้ช่วยให้ผู้ฟังพอเข้าใจเรื่องราวและกันไม่ให้การอ่านด้วย TTS ตัดรายละเอียดที่สำคัญออกไป

หลักเกณฑ์เนื้อหา

เวลาเขียนเนื้อหาที่คุณตั้งใจจะมาร์กอัปด้วยข้อมูลที่มีโครงสร้าง speakable ให้ทำตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้

 • เนื้อหาที่บ่งชี้ด้วยข้อมูลที่มีโครงสร้าง speakable ต้องมีพาดหัวและ/หรือสรุปที่สั้นกระชับเพื่อให้ผู้ใช้ได้รับข้อมูลที่ครอบคลุมและเป็นประโยชน์
 • หากคุณรวมตอนต้นของเรื่องราวในข้อมูลที่มีโครงสร้าง speakable เราขอแนะนำให้คุณเขียนตอนต้นของเรื่องราวใหม่เพื่อแบ่งข้อมูลเป็นประโยคเดี่ยวๆ ให้ TTS อ่านได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
 • เพื่อให้ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์ด้านเสียงที่ดีที่สุด เราขอแนะนำให้เนื้อหามีความยาวประมาณ 20-30 วินาทีต่อหัวข้อของข้อมูลที่มีโครงสร้าง speakable หรือประมาณ 2-3 ประโยค

คำจำกัดความของประเภทข้อมูลที่มีโครงสร้าง

Speakable จะใช้โดยออบเจ็กต์ Article หรือ Webpage ดูคำจำกัดความที่สมบูรณ์ของ speakable ได้ที่ schema.org/speakable คุณต้องใส่พร็อพเพอร์ตี้ที่จำเป็นลงในเนื้อหาเพื่อให้มีสิทธิ์ใช้ฟีเจอร์นี้

คุณมีพร็อพเพอร์ตี้ speakable ซ้ำได้ตามจำนวนที่ต้องการ โดยมีค่า content-locator ที่เป็นไปได้ 2 ประเภท ได้แก่ เครื่องมือเลือก CSS และ xPath โปรดใช้พร็อพเพอร์ตี้รายการใดรายการหนึ่งต่อไปนี้

พร็อพเพอร์ตี้ที่จำเป็น
cssSelector

Text

จัดการเนื้อหาในหน้าที่มีหมายเหตุ (เช่น แอตทริบิวต์คลาส) โปรดใช้ cssSelector หรือ xPath แต่อย่าใช้ทั้ง 2 อย่าง เช่น


"speakable":
 {
 "@type": "SpeakableSpecification",
 "cssSelector": [
  ".headline",
  ".summary"
 ]
}
xPath

Text

จัดการเนื้อหาโดยใช้ xPath (สมมติว่าเนื้อหาอยู่ในมุมมอง XML) โปรดใช้ cssSelector หรือ xPath แต่อย่าใช้ทั้ง 2 อย่าง เช่น


"speakable":
 {
 "@type": "SpeakableSpecification",
 "xPath": [
  "/html/head/title",
  "/html/head/meta[@name='description']/@content"
 ]
}

การแก้ปัญหา

หากประสบปัญหาในการใช้หรือแก้ไขข้อบกพร่องของข้อมูลที่มีโครงสร้าง โปรดดูแหล่งข้อมูลต่อไปนี้ซึ่งอาจช่วยคุณได้

ทริกเกอร์เนื้อหาไม่ได้

ปัญหา: คุณทริกเกอร์เนื้อหาผ่าน Google Assistant โดยใช้เสียงจาก TTS ไม่ได้

แก้ไขปัญหา

 1. ลองใช้คำสั่งเสียงต่อไปนี้
  • "ข่าวล่าสุดเรื่อง $topic มีอะไรบ้าง"
  • "ล่าสุดเรื่อง $topic ไปถึงไหนแล้ว"
  • "เปิดข่าวเกี่ยวกับ $topic ให้ฟังหน่อย"
 2. หากคุณยังประสบปัญหา อาจเป็นเพราะมีการจัดอันดับตามอัลกอริทึม Google Assistant จะให้ข้อมูลข่าวสูงสุด 3 ข่าวจากสำนักข่าวต่างๆ ผ่านการเล่นเสียง TTS ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ Google จัดอันดับข่าวได้ที่วิธีการทำงานของ Search

ปัญหาอื่นๆ

ปัญหา: คุณกำลังประสบปัญหาอื่นๆ ที่ไม่ได้กล่าวถึงในเอกสารนี้

แก้ไขปัญหา

 1. ไปที่ชุมชนความช่วยเหลือของ Google Search Central
 2. ติดต่อตัวแทนของ Google หรือทีมสนับสนุนข่าวแบบอ่านออกเสียง

โซลูชันเสียงอื่นๆ

นอกเหนือจากข้อมูลที่มีโครงสร้าง speakable แล้ว คุณยังใช้โซลูชันเสียงอื่นๆ ของ Google Assistant สำหรับเนื้อหาข่าวของคุณได้ด้วย เช่น การผสานรวม Google Assistant ขั้นสูงสำหรับแอปพลิเคชันที่กำหนดเองของคุณ อย่างเช่น การอนุญาตให้ผู้ใช้โต้ตอบกับแอปผ่าน Google Assistant ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คู่มือ Actions on Google สำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์