Koleksiyonlar ile düzeninizi koruyun İçeriği tercihlerinize göre kaydedin ve kategorilere ayırın.

Soru-Cevap

Soru-Cevap sayfaları, bir sorunun ardından yanıtının belirtildiği, soru ve yanıt biçiminde hazırlanmış veriler içeren web sayfalarıdır. Bir soruyu ve yanıtlarını temsil eden içerik için verilerinizi schema.org QAPage, Question ve Answer türleriyle işaretleyebilirsiniz.

Doğru biçimde işaretlenmiş sayfalar, arama sonuçları sayfasında zengin sonuçla görüntülenmeye uygundur. Bu zengin değerlendirme, sitenizin Arama'daki doğru kullanıcılara ulaşmasına yardımcı olur. Bir sayfa, "USB bağlantı noktasına sıkışan bir kabloyu nasıl çıkarabilirim?" sorusunun yanıtı olarak işaretlenmişse söz konusu kullanıcı sorgusu için görebileceğiniz sonucun bir örneğini burada bulabilirsiniz:

Arama sonuçlarındaki bir soru ve yanıt kartının bir örneği

Soru-Cevap sayfanızı işaretlemek, içeriğinizde zengin sonuç değerlendirmesini etkinleştirmeye ek olarak, Google’ın sayfanız için daha iyi bir snippet oluşturmasına yardımcı olur. Zengin sonuç gösterilmiyorsa yanıtların içeriği temel sonuçta görünebilir.

Örnekler

Aşağıdaki işaretleme örneği, JSON-LD kodundaki QAPage, Question ve Answer türü tanımlarını içerir:

JSON-LD

<html>
 <head>
  <title>How many ounces are there in a pound?</title>
  <script type="application/ld+json">
  {
   "@context": "https://schema.org",
   "@type": "QAPage",
   "mainEntity": {
    "@type": "Question",
    "name": "How many ounces are there in a pound?",
    "text": "I have taken up a new interest in baking and keep running across directions in ounces and pounds. I have to translate between them and was wondering how many ounces are in a pound?",
    "answerCount": 3,
    "upvoteCount": 26,
    "acceptedAnswer": {
     "@type": "Answer",
     "text": "1 pound (lb) is equal to 16 ounces (oz).",
     "upvoteCount": 1337,
     "url": "https://example.com/question1#acceptedAnswer"
     },
    "suggestedAnswer": [
     {
      "@type": "Answer",
      "text": "Are you looking for ounces or fluid ounces? If you are looking for fluid ounces there are 15.34 fluid ounces in a pound of water.",
      "upvoteCount": 42,
      "url": "https://example.com/question1#suggestedAnswer1"
     }, {
      "@type": "Answer",
      "text": " I can't remember exactly, but I think 18 ounces in a lb. You might want to double check that.",
      "upvoteCount": 0,
      "url": "https://example.com/question1#suggestedAnswer2"
     }
    ]
   }
  }
  </script>
 </head>
 <body>
 </body>
</html>
Microdata

<html>
<body itemscope itemtype="https://schema.org/QAPage">
<div itemprop="mainEntity" itemscope itemtype="https://schema.org/Question">
  <h2 itemprop="name">How many ounces are there in a pound?</h2>
  <div itemprop="upvoteCount">52</div>
  <div itemprop="text">I have taken up a new interest in baking and keep running across directions in ounces and pounds. I have to translate between them and was wondering how many ounces are in a pound?</div>
<div>
  <div><span itemprop="answerCount">3</span> answers</div>
  <div><span itemprop="upvoteCount">26</span> votes</div>
  <div itemprop="acceptedAnswer" itemscope itemtype="https://schema.org/Answer">
    <div itemprop="upvoteCount">1337</div>
    <div itemprop="text">
    1 pound (lb) is equal to 16 ounces (oz).
    </div>
   <a itemprop="url" href="https://example.com/question1#acceptedAnswer">Answer Link</a>
   </div>
  <div itemprop="suggestedAnswer" itemscope itemtype="https://schema.org/Answer">
    <div itemprop="upvoteCount">42</div>
    <div itemprop="text">
    Are you looking for ounces or fluid ounces? If you are looking for fluid ounces there are 15.34 fluid ounces in a pound of water.
    </div>
    <a itemprop="url" href="https://example.com/question1#suggestedAnswer1">Answer Link</a>
   </div>
   <div itemprop="suggestedAnswer" itemscope itemtype="https://schema.org/Answer">
    <div itemprop="upvoteCount">0</div>
    <div itemprop="text">
    I can't remember exactly, but I think 18 ounces in a lb. You might want to double check that.
    </div>
    <a itemprop="url" href="https://example.com/question1#suggestedAnswer2">Answer Link</a>
  </div>
</div>
</div>
</body>
</html>

Yönergeler

Soru-Cevap sayfanızın bu zengin değerlendirmeye uygun olması için şu yönergeleri uygulamanız gerekir:

İçerik yönergeleri

 • QAPage işaretlemesini yalnızca sayfanızda, bir soruyu yanıtlarının izlediği soru ve yanıt biçiminde bilgiler varsa kullanın.
 • Kullanıcılar soru için yanıtlar gönderebilmelidir. Belirli bir soru için yalnızca tek bir yanıtın olduğu ve kullanıcıların alternatif yanıtlar eklemesi için herhangi bir yolun sağlanmadığı içeriklerde QAPage işaretlemesi kullanmayıp yerine FAQPage kullanın. Aşağıda birkaç örnek verilmiştir:

  Geçerli kullanım örnekleri:

  • Kullanıcıların tek bir soruya yanıt gönderebildikleri bir forum sayfası
  • Kullanıcıların tek bir soruya yanıt gönderebildikleri bir ürün destek sayfası

  Geçersiz kullanım örnekleri:

  • Kullanıcıların alternatif yanıtlar göndermeleri için herhangi bir yolun sağlanmadığı, sitenin kendisi tarafından yazılmış bir SSS sayfası
  • Kullanıcıların tek bir sayfada birden fazla soru ve yanıt gönderebildikleri bir ürün sayfası
  • Bir soruyu yanıtlayan nasıl yapılır kılavuzu
  • Bir soruyu yanıtlayan blog yayını
  • Bir soruyu yanıtlayan deneme
 • İçeriğin tamamının uygun olmaması durumunda, bir sitedeki veya forumdaki tüm sayfalara QAPage işaretlemesi uygulamayın. Örneğin, bir forumda her biri ayrı ayrı işaretlemeye uygun olan çok sayıda soru yayınlanmış olabilir. Ancak forumda soru olmayan sayfalar da bulunuyorsa bu sayfalar uygun olmaz.
 • SSS sayfaları veya her sayfada birden fazla sorunun yer aldığı sayfalar için QAPage işaretlemesi kullanmayın. QAPage işaretlemesi, her bir sayfada yalnızca tek bir soruya ve bu sorunun yanıtlarına odaklanıldığı sayfalar içindir.
 • QAPage işaretlemesini reklam amaçlı kullanmayın.
 • Her Question öğesinin soru metninin tamamını ve her Answer öğesinin yanıt metninin tamamını içerdiğinden emin olun.
 • Answer işaretlemesi, soruya verilen yanıtlar içindir, soru veya diğer yanıtlar hakkındaki yorumlar için değildir. Yanıt olmayan yorumları Answer olarak işaretlemeyin.
 • Soru-cevap içeriği, şu içerik türlerinden herhangi birini içeriyorsa bir zengin sonuç olarak görüntülenemez: müstehcen, küfürlü, cinsel içerikli, şiddet içeren, tehlikeli veya yasa dışı faaliyetleri tanıtan ya da nefret söylemi veya taciz edici bir dil barındıran.
 • Asıl amacı, kullanıcı tarafından gönderilen ev ödevi sorusuna doğru yanıtı vermek olan eğitimiyle ilgili soru-cevap sayfaları, soru-cevap bandı deneyimine uygun olabilir. Bu sayfalarda, kullanıcı yerine şirket içi uzmanlar tarafından sağlanan veya seçilen tek bir yanıt olabilir.
  Örnek: Kullanıcının gönderdiği tek bir soru ile uzmanların seçtiği en iyi yanıtın yer aldığı bir eğitim sayfası.

Yapılandırılmış veri türü tanımları

Bu bölümde QAPage ile ilgili yapılandırılmış veri türleri açıklanmaktadır.

İçeriğinizin zengin sonuç olarak görüntülenmeye uygun olması için gereken özellikleri eklemeniz gerekir. Yapılandırılmış verilerinize daha fazla bilgi ekleyerek daha iyi bir kullanıcı deneyimi sağlamak için önerilen özellikleri de dahil edebilirsiniz.

Yapılandırılmış verilerinizi doğrulamak ve önizlemek için Google'ın Zengin Sonuçlar Testi'ni kullanabilirsiniz.

QAPage

QAPage türü, sayfanın belirli bir soruya ve yanıtlarına odaklandığını belirtir. Question yapılandırılmış verilerini yalnızca QAPage işaretlemesine sahip sayfalardan kullanacağız. Sayfa başına yalnızca bir QAPage türü tanımı olmalıdır.

QAPage öğesinin tam tanımını https://schema.org/QAPage adresinde bulabilirsiniz.

Aşağıdaki tabloda, Google Arama tarafından kullanılan QAPage türünün özellikleri açıklanmaktadır.

Zorunlu özellikler

mainEntity

Question

Bu sayfanın Question özelliği, QAPage öğesinin mainEntity özelliği altına yerleştirilmelidir.

Question

Question türü, bu sayfanın yanıtladığı soruyu tanımlar ve varsa söz konusu soruya verilen yanıtları içerir. Sayfada, schema.org/QAPage tanımının mainEntity özelliği altına yerleştirilmiş, tam olarak bir Question türünün olması beklenir. Sayfa başına yalnızca bir Question türü tanımı olmalıdır.

Question öğesinin tam tanımını https://schema.org/Question adresinde bulabilirsiniz.

Zorunlu özellikler

answerCount

Integer

Soruya verilen yanıtların toplam sayısı. Örneğin, 15 yanıt varsa ancak sayfalara ayırma nedeniyle bunların yalnızca ilk 10'u işaretlenmişse bu değer 15 olur. Bu değer, yanıtsız sorular için de 0 olabilir.

acceptedAnswer veya suggestedAnswer Answer

Zengin sonuca uygun olması için bir sorunun en az bir yanıtı (acceptedAnswer veya suggestedAnswer) olmalıdır. Ancak, ilk yayınlandıklarında soruların yanıtları olmayabilir. Yanıtı olmayan sorular için answerCount özelliğini 0 olarak ayarlayın. Yanıtı olmayan sorular zengin sonuç için uygun değildir.

acceptedAnswer

Answer

Soruya verilen en iyi yanıt. Her soru için bunlardan hiç olmayabilir veya birden fazla olabilir. Bu, sitenizde bir şekilde kabul edilen yanıtları temsil etmelidir. Örneğin, soruyu soran kullanıcı, moderatör veya bir oylama sistemiyle en iyi yanıt olarak kabul edilir. En son gibi diğer yanıt sıralama biçimleri, en iyi yanıtları tanımlamak için kullanılmamalıdır.

suggestedAnswer

Answer

Olası ancak en iyi yanıt (acceptedAnswer) olarak kabul edilmemiş bir yanıt. Her Soru için bunlardan hiç olmayabilir veya birden fazla olabilir.

name

Text

Sorunun kısa biçiminin tam metni. Örneğin, "Bir bardak kaç çay kaşığı eder?"

Önerilen özellikler

text

Text

Sorunun uzun biçiminin tam metni. Örneğin, "Yemek yapıyorum ve bir bardağın kaç çay kaşığı olduğunu öğrenmem gerekiyor. 1 bardak kaç çay kaşığı eder?"

upvoteCount

Integer

Bu sorunun aldığı toplam oy sayısı. Sayfa, olumlu ve olumsuz oyları destekliyorsa upvoteCount değerini, hem olumlu hem de olumsuz oyları temsil eden tek bir toplam değere ayarlayın. Örneğin, 5 olumlu ve 2 olumsuz oy varsa upvoteCount için kullanılan toplam değer 3 olur. 5 olumlu oy varsa ve olumsuz oylar desteklenmiyorsa upvoteCount değeri 5 olur.

Answer

Answer türü, bu sayfadaki Question için önerilen ve kabul edilen yanıtları tanımlar. Question içindeki Answers öğelerini, suggestedAnswer ve acceptedAnswer özelliklerinin değerleri olarak tanımlayın.

Aşağıdaki tabloda, bir Question içinde kullanılan Answer türündeki özellikler açıklanmaktadır.

Answer öğesinin tam tanımını https://schema.org/Answer adresinde bulabilirsiniz.

Zorunlu özellikler

text

Text

Yanıtın tam metni. Yalnızca bir kısım işaretlenmişse içeriğiniz gösterilmeyebilir ve Google görüntülenecek en iyi metni belirleyemez.

Önerilen özellikler

upvoteCount

Integer

Bu yanıtın aldığı toplam oy sayısı. Sayfa, olumlu ve olumsuz oyları destekliyorsa upvoteCount değerini, hem olumlu hem de olumsuz oyları temsil eden tek bir toplam değere ayarlayın. Örneğin, 5 olumlu ve 2 olumsuz oy varsa upvoteCount için kullanılan toplam değer 3 olur. 5 olumlu oy varsa ve olumsuz oylar desteklenmiyorsa upvoteCount değeri 5 olur.

url

URL

Bu yanıta doğrudan bağlanan bir URL. Örneğin: https://www.examplesite.com/question#answer1