แบบฝึกหัดแก้ปัญหา

คุณสามารถใช้ข้อมูลที่มีโครงสร้างในการมาร์กอัปแบบฝึกหัดแก้ปัญหาเพื่อช่วยให้นักเรียน ครู และผู้ปกครองพบเนื้อหาการศึกษาและการเรียนรู้ทางออนไลน์ได้ง่ายขึ้น คู่มือนี้จะอธิบายวิธีการใช้สคีมานี้ในหน้าเว็บ การเพิ่มข้อมูลที่มีโครงสร้างช่วยให้แบบฝึกหัดแก้ปัญหาของคุณมีสิทธิ์แสดงในประสบการณ์พิเศษของผู้ใช้ในผลการค้นหาของ Google Search

ผลการค้นหาที่เป็นสื่อสมบูรณ์ของแบบฝึกหัดแก้ปัญหาใน Google Search

วิธีเพิ่มข้อมูลที่มีโครงสร้าง

ข้อมูลที่มีโครงสร้างคือรูปแบบมาตรฐานในการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับหน้าและจำแนกประเภทเนื้อหาของหน้า หากคุณเพิ่งใช้ข้อมูลที่มีโครงสร้างเป็นครั้งแรก โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำงานของข้อมูลที่มีโครงสร้าง

ต่อไปนี้เป็นภาพรวมเกี่ยวกับวิธีสร้าง ทดสอบ และเผยแพร่ข้อมูลที่มีโครงสร้าง ดูคำแนะนำทีละขั้นตอนเกี่ยวกับวิธีเพิ่มข้อมูลที่มีโครงสร้างลงในหน้าเว็บได้ใน Codelab สำหรับข้อมูลที่มีโครงสร้าง

 1. เพิ่มพร็อพเพอร์ตี้ที่จำเป็น ดูตำแหน่งการแทรกข้อมูลที่มีโครงสร้างในหน้าเว็บตามรูปแบบที่คุณใช้อยู่
 2. ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
 3. ตรวจสอบความถูกต้องของโค้ดโดยใช้การทดสอบผลการค้นหาที่เป็นสื่อสมบูรณ์
 4. ทำให้หน้าบางหน้าที่มีข้อมูลที่มีโครงสร้างใช้งานได้และใช้เครื่องมือตรวจสอบ URL เพื่อทดสอบว่า Google เห็นหน้าในลักษณะใด ตรวจสอบว่า Google เข้าถึงหน้าดังกล่าวได้และไม่มีการบล็อกหน้าด้วยไฟล์ robots.txt, แท็ก noindex หรือข้อกำหนดให้เข้าสู่ระบบ หากหน้าเว็บดูถูกต้องดีแล้ว ก็ขอให้ Google รวบรวมข้อมูล URL อีกครั้งได้
 5. หากต้องการให้ Google ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ตลอด เราขอแนะนำให้คุณส่งแผนผังเว็บไซต์ ซึ่งกำหนดให้ดำเนินการแบบอัตโนมัติได้โดยใช้ Search Console Sitemap API

ความพร้อมใช้งานของฟีเจอร์

ฟีเจอร์แบบฝึกหัดแก้ปัญหามีให้บริการเป็นภาษาอังกฤษในทุกภูมิภาคที่ใช้งาน Google Search ได้ ฟีเจอร์นี้ใช้ได้กับหัวข้อคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สำหรับคำถามประเภทหลายตัวเลือกหรือแบบช่องทำเครื่องหมาย และในเดสก์ท็อปและอุปกรณ์เคลื่อนที่เท่านั้น

ตัวอย่าง

แบบทดสอบที่มีคําถามเพียง 1 ข้อ

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของแบบทดสอบที่มีคําถามเชื่อมโยงอยู่เพียง 1 ข้อ และมีคําตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว

<html>
 <head>
  <title>Quiz about fractions</title>
  <script type="application/ld+json">
  {
   "@context": "https://schema.org/",
   "@type": "Quiz",
   "name": "Quiz about fractions",
   "hasPart": {
    "@type": "Question",
    "typicalAgeRange": "7-12",
    "educationalAlignment": [
     {
      "@type": "AlignmentObject",
      "alignmentType": "educationalSubject",
      "targetName": "Mathematics"
     },
     {
      "@type": "AlignmentObject",
      "alignmentType": "educationalSubject",
      "targetName": "Algebra"
     },
     {
      "@type": "AlignmentObject",
      "alignmentType": "educationalLevel",
      "targetName": "Grade 5 » Number and Operations—Fractions » Apply and extend previous understandings of multiplication and division. » 3",
      "educationalFramework": "Common Core",
      "targetUrl": "http://www.corestandards.org/Math/Content/5/NF/B/3/"
     }
    ],
    "about": {
     "@type": "Thing",
     "name": "Fractions"
    },
    "educationalLevel": "intermediate",
    "eduQuestionType": "Multiple choice",
    "learningResourceType": "Practice problem",
    "assesses": "Multiplying fractions by whole numbers",
    "name": "Choose the model",
    "comment": {
     "@type": "Comment",
     "text": "This is a hint about the question."
    },
    "encodingFormat": "text/markdown",
    "text": "Which model represents the product $$2 * \\frac{2}{3}$$?",
    "suggestedAnswer": [
     {
      "@type": "Answer",
      "position": 0,
      "encodingFormat": "text/html",
      "text": "<img src=\"www.test.com/practice-problems-fractions/…image2.png\" alt=\"Answer 2\" />",
      "comment": {
       "@type": "Comment",
       "text": "This is a hint about the answer."
      }
     }
    ],
    "acceptedAnswer": {
     "@type": "Answer",
     "position": 1,
     "encodingFormat": "text/html",
     "text": "<img src=\"www.test.com/practice-problems-fractions/…image1.png\" alt=\"Answer 1\" />",
     "comment": {
      "@type": "Comment",
      "text": "This is a hint about the answer."
     },
     "answerExplanation": {
      "@type": "Comment",
      "text": "This is a full explanation on how this answer was achieved."
     }
    }
   }
  }
  </script>
 </head>
 <body>
 </body>
</html>

แบบทดสอบที่มีคําถามเพียง 1 ข้อและแสดงคำตอบแบบช่องทำเครื่องหมาย

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของแบบทดสอบที่มีคําถามเชื่อมโยงอยู่เพียง 1 ข้อ และมีคําตอบที่ถูกต้องหลายข้อ

<html>
 <head>
  <title>Quiz about laws of Physics</title>
  <script type="application/ld+json">
  {
   "@context": "https://schema.org/",
   "@type": "Quiz",
   "name": "Quiz about laws of physics",
   "about": {
    "@type": "Thing",
    "name": "Laws of Physics And Applications"
   },
   "educationalLevel": "intermediate",
   "assesses": "Laws of physics",
   "hasPart": {
    "@type": "Question",
    "eduQuestionType": "Checkbox",
    "learningResourceType": "Practice problem",
    "name": "Laws of Physics And Applications",
    "typicalAgeRange": "12-15",
    "text": "Identify laws of Physics. (Select all valid answers)",
    "suggestedAnswer": [
     {
      "@type": "Answer",
      "position": 0,
      "text": "Nevada's Law",
      "comment": {
       "@type": "Comment",
       "text": "This is a hint"
      }
     },
     {
      "@type": "Answer",
      "position": 2,
      "text": "EUA law",
      "comment": {
       "@type": "Comment",
       "text": "This is a hint"
      }
     }
    ],
    "acceptedAnswer": [
     {
      "@type": "Answer",
      "position": 1,
      "text": "Newton's law",
      "comment": {
       "@type": "Comment",
       "text": "This is a hint"
      },
      "answerExplanation": {
       "@type": "Comment",
       "text": "This is a full explanation on how this answer was achieved."
      }
     },
     {
      "@type": "Answer",
      "position": 3,
      "text": "Ohm's law",
      "comment": {
       "@type": "Comment",
       "text": "This is a hint"
      },
      "answerExplanation": {
       "@type": "Comment",
       "text": "This is a full explanation on how this answer was achieved."
      }
     }
    ]
   }
  }
  </script>
 </head>
 <body>
 </body>
</html>

แบบทดสอบที่มีคําถามหลายข้อ

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของแบบทดสอบที่มีคู่คําถามและคําตอบหลายคู่

<html>
 <head>
  <title>Quiz about displacement, velocity and time</title>
  <script type="application/ld+json">
  {
   "@context": "https://schema.org/",
   "@type": "Quiz",
   "typicalAgeRange": "7-12",
   "educationalLevel": "intermediate",
   "assesses": "Velocity and speed",
   "educationalAlignment": [
    {
     "@type": "AlignmentObject",
     "alignmentType": "educationalSubject",
     "targetName": "Science"
    },
    {
     "@type": "AlignmentObject",
     "alignmentType": "educationalSubject",
     "targetName": "Physics"
    }
   ],
   "name": "Quiz about displacement, velocity and time",
   "about": {
    "@type": "Thing",
    "name": "Displacement, velocity, and time"
   },
   "hasPart": [
    {
     "@type": "Question",
     "eduQuestionType": "Multiple choice",
     "learningResourceType": "Practice problem",
     "name": "Average velocity and average speed from graphs",
     "text": "A bug crawls on a wall. What is the average velocity of the bug between the times $$t = 1s$$ and $$t = 10s$$?",
     "comment": {
      "@type": "Comment",
      "text": "This is a hint about the question."
     },
     "encodingFormat": "text/markdown",
     "suggestedAnswer": [
      {
       "@type": "Answer",
       "position": 0,
       "encodingFormat": "text/markdown",
       "text": "$$0.5 \\frac{m}{s}$$",
       "comment": {
        "@type": "Comment",
        "text": "This is a hint"
       }
      },
      {
       "@type": "Answer",
       "position": 1,
       "encodingFormat": "text/markdown",
       "text": "$$-0.5 \\frac{m}{s}$$",
       "comment": {
        "@type": "Comment",
        "text": "This is a hint"
       }
      },
      {
       "@type": "Answer",
       "position": 3,
       "encodingFormat": "text/markdown",
       "text": "$$1.5 \\frac{m}{s}$$",
       "comment": {
        "@type": "Comment",
        "text": "This is a hint"
       }
      }
     ],
     "acceptedAnswer": {
      "@type": "Answer",
      "position": 2,
      "encodingFormat": "text/markdown",
      "text": "$$0 \\frac{m}{s}$$",
      "comment": {
       "@type": "Comment",
       "text": "This is a hint"
      }
     }
    },
    {
     "@type": "Question",
     "eduQuestionType": "Multiple choice",
     "learningResourceType": "Practice problem",
     "name": "Average velocity and average speed from graphs",
     "text": "A swimmer motion is shown on the following graph of position x vs. time t. What is the average speed?",
     "encodingFormat": "text/markdown",
     "comment": {
      "@type": "Comment",
      "text": "This is a hint about the question."
     },
     "suggestedAnswer": [
      {
       "@type": "Answer",
       "position": 0,
       "text": "1",
       "encodingFormat": "text/html",
       "comment": {
        "@type": "Comment",
        "text": "This is a hint"
       }
      },
      {
       "@type": "Answer",
       "position": 2,
       "text": "3",
       "encodingFormat": "text/html",
       "comment": {
        "@type": "Comment",
        "text": "This is a hint"
       }
      },
      {
       "@type": "Answer",
       "position": 3,
       "text": "4",
       "encodingFormat": "text/html",
       "comment": {
        "@type": "Comment",
        "text": "This is a hint"
       }
      }
     ],
     "acceptedAnswer": {
      "@type": "Answer",
      "position": 1,
      "text": "2",
      "encodingFormat": "text/html",
      "comment": {
       "@type": "Comment",
       "text": "This is a hint"
      },
      "answerExplanation": {
       "@type": "Comment",
       "text": "This is a full explanation on how this answer was achieved."
      }
     }
    }
   ]
  }
  </script>
 </head>
 <body>
 </body>
</html>

หลักเกณฑ์

คุณต้องทำตามหลักเกณฑ์เหล่านี้เพื่อให้มีสิทธิ์ปรากฏในฟีเจอร์แบบฝึกหัดแก้ปัญหาใน Google

หลักเกณฑ์ทางเทคนิค

 • ใส่ข้อมูลที่มีโครงสร้างในหน้าที่มีรายละเอียดมากที่สุด อย่าเพิ่มข้อมูลที่มีโครงสร้างลงในหน้าที่ไม่มีแบบฝึกหัดแก้ปัญหา
 • เพิ่มพร็อพเพอร์ตี้ Quiz สําหรับแบบฝึกหัดแก้ปัญหาแต่ละรายการที่คุณต้องการให้เป็นรายการแนะนํา ข้อมูลที่มีโครงสร้างต้องปรากฏในหน้าเดียวกับแบบฝึกหัดแก้ปัญหาที่ผู้ใช้โต้ตอบกับหน้าเว็บของคุณ
 • หน้าเว็บของคุณมีพร็อพเพอร์ตี้ข้อมูลที่มีโครงสร้างที่จำเป็นทั้งหมด
 • คุณต้องมาร์กอัปแบบฝึกหัดแก้ปัญหาอย่างน้อย 2 ข้อต่อหัวข้อ (เช่น แบบฝึกหัดแก้ปัญหา 2 ข้อสําหรับแนวคิด "สมการกำลังสอง") มุ่งเน้นที่การทำมาร์กอัปแนวคิดและโจทย์ปัญหาที่คุณต้องการให้มีสิทธิ์ปรากฏในผลการค้นหาที่เป็นสื่อสมบูรณ์ของแบบฝึกหัดแก้ปัญหา โดยจะให้อยู่ในหน้าต่างๆ แยกกันก็ได้
 • ผู้ใช้ต้องเข้าถึงแบบฝึกหัดแก้ปัญหาในเว็บไซต์ได้ ซึ่งหมายความว่าไม่ได้เก็บแบบฝึกหัดแก้ปัญหาไว้ในไฟล์ข้อมูลหรือ PDF เท่านั้น
 • ตรวจสอบว่าการตั้งค่าการโหลดของโฮสต์อนุญาตให้รวบรวมข้อมูลบ่อยๆ ได้
 • หากคุณมีสำเนาของแบบฝึกหัดแก้ปัญหาเดียวกันหลายรายการในเว็บไซต์ที่โฮสต์ไว้ภายใต้ URL ที่ต่างกัน ให้ใช้ Canonical URL ในสำเนาแต่ละรายการของหน้านั้นๆ
 • ข้อกำหนดของแบบฝึกหัดแก้ปัญหาที่มีเฉพาะข้อความ ได้แก่
  • คำถามต้องมีความยาวไม่เกิน 320 อักขระ
  • คําตอบแบบหลายตัวเลือกต้องมีความยาวไม่เกิน 70 อักขระต่อคําตอบ
 • ข้อกำหนดของแบบฝึกหัดแก้ปัญหาที่มีข้อความและรูปภาพ ได้แก่
  • คำถามต้องมีความยาวไม่เกิน 160 อักขระ
  • รูปภาพต้องมีความสูงไม่เกิน 200 พิกเซล
 • การช่วยเหลือพิเศษ: เราไม่อนุญาตให้เผยแพร่แบบฝึกหัดแก้ปัญหาที่ซ่อนอยู่หลังการเข้าสู่ระบบหรือเพย์วอลล์ เมื่อผู้ใช้ออกจากฟีเจอร์ใน Google ไปยังเว็บไซต์ของคุณ ผู้ใช้จะต้องเข้าถึงแบบฝึกหัดแก้ปัญหาได้ แต่หลังการเข้าสู่ระบบหรือเพย์วอลล์จะมีเนื้อหาอื่นๆ ได้
 • การสื่อให้เข้าใจผิด: เราไม่อนุญาตให้เผยแพร่แบบฝึกหัดแก้ปัญหาที่มีเจตนาหลอกลวงหรือทำให้ผู้ใช้เข้าใจผิด ซึ่งรวมถึงการมาร์กอัปหัวข้อที่ไม่ถูกต้องและไม่เกี่ยวข้องกับคำถาม

หลักเกณฑ์เนื้อหา

เราสร้างหลักเกณฑ์เนื้อหาสำหรับแบบฝึกหัดแก้ปัญหาขึ้นมาเพื่อให้ผู้ใช้ได้พบกับแหล่งข้อมูลทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง หากพบเนื้อหาที่ละเมิดนโยบายเหล่านี้ เราจะดำเนินการตามความเหมาะสม ซึ่งอาจรวมถึงการดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ และการไม่แสดงหน้าเว็บในฟีเจอร์แบบฝึกหัดแก้ปัญหาใน Google

คำหยาบคายและภาษาที่ไม่เหมาะสม

เราไม่อนุญาตให้เผยแพร่แบบฝึกหัดแก้ปัญหาที่มีภาษาลามก หยาบคาย หรือไม่เหมาะสม

โฆษณาที่แฝงมาเป็นแบบฝึกหัดแก้ปัญหา

เราไม่อนุญาตให้เผยแพร่เนื้อหาโปรโมชันที่แฝงมาเป็นแบบฝึกหัดแก้ปัญหา เช่น เนื้อหาที่โพสต์โดยบุคคลที่สาม (เช่น โปรแกรมแอฟฟิลิเอต)

หาก Google ได้รับการร้องเรียนว่าเนื้อหาในแบบฝึกหัดแก้ปัญหาอาจละเมิดกฎหมาย เราจะจัดการกับเนื้อหาดังกล่าวตามนโยบายของ Search

คุณภาพ

 • คุณมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลให้แบบฝึกหัดแก้ปัญหาที่แสดงผ่านฟีเจอร์นี้มีความแม่นยําและมีคุณภาพ หากพบว่าข้อมูลบางส่วนไม่ถูกต้องเมื่อพิจารณาจากขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพของเรา อาจมีการนำโจทย์ปัญหาทั้งหมดหรือบางส่วนออกจากฟีเจอร์จนกว่าคุณจะแก้ไขปัญหา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของปัญหา ข้อกำหนดนี้มีผลกับความถูกต้องของเนื้อหาต่อไปนี้
  • แนวคิดที่มีการมาร์กอัปว่าเกี่ยวข้องกับคําถามที่ถาม
  • การจัดรูปแบบและความถูกต้องของคําถาม ตัวเลือกของคําถาม คำแนะนำ รวมถึงคําอธิบายคําตอบ
  • ลำดับคำตอบที่ถูกต้อง (ตัวอย่างเช่น อย่าใส่ "ไม่ตรงกับข้อใดเลย" เป็นตัวเลือกแรก)
  • คุณภาพและความถูกต้องของรูปภาพหรือสูตรตามที่เกี่ยวข้องกับคําถาม
  • การแสดงสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์และการใช้อักขระคั่น

มาร์กอัปมาตรฐานการศึกษา

มาตรฐานการเรียนรู้คือเป้าหมายการเรียนรู้สำหรับสิ่งที่นักเรียนควรทราบและทําได้ในแต่ละระดับชั้น มาตรฐานนี้มีประโยชน์หลายอย่าง เช่น การลิงก์ไปยังเนื้อหาหรือการแสดงถึงความคืบหน้าในการเรียนรู้ การมาร์กอัปมาตรฐาน (อยู่ในช่อง educationalAlignment และ hasPart.educationalAlignment) ที่เชื่อมโยงกับสื่อการเรียนรู้ออนไลน์จะช่วยให้ Google จัดระเบียบและแสดงข้อมูลในลักษณะที่เป็นประโยชน์ที่สุดต่อผู้ที่อาจค้นหาเนื้อหาการเรียนรู้โดยอิงตามมาตรฐานเหล่านี้ ต่อไปนี้เป็นภาพรวมระดับสูงของสคีมา

ตัวอย่างมาตรฐานมีดังนี้

 • มาตรฐานร่วมของมลรัฐ (Common Core State Standards)
 • มาตรฐานความรู้และทักษะที่จำเป็นของรัฐเท็กซัส (Texas Essential Knowledge and Skills หรือ TEKS)
 • มาตรฐานการเรียนรู้ของรัฐเวอร์จิเนีย (Standards of Learning หรือ SOL)
 • มาตรฐานประสิทธิภาพของรัฐบริติชโคลัมเบีย (BC Performance Standards)
 • หลักสูตรการศึกษาของรัฐแอลเบอร์ตา (Alberta Programs of Studies)
 • หลักสูตรของออสเตรเลีย (ACARA)
 • หลักสูตรของรัฐวิกทอเรีย (F-10)
 • หลักสูตรบังคับของสหราชอาณาจักร (UK National Curriculum)

คำจำกัดความของประเภทข้อมูลที่มีโครงสร้าง

คุณต้องใส่พร็อพเพอร์ตี้ที่จำเป็นลงในเนื้อหาเพื่อให้มีสิทธิ์แสดงเป็นผลการค้นหาที่เป็นสื่อสมบูรณ์ คุณอาจใส่พร็อพเพอร์ตี้ที่แนะนำด้วยเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลที่มีโครงสร้าง ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้น

Quiz

Quiz คือการจัดกลุ่มแบบฝึกหัดแก้ปัญหา (อย่างน้อย 1 ข้อ) ซึ่งโดยทั่วไปจะเกี่ยวกับแนวคิดหรือวิชาเดียวกัน

ดูคำจำกัดความทั้งหมดของแบบทดสอบได้ที่ schema.org

พร็อพเพอร์ตี้ที่จำเป็น
about Thing

ข้อมูลที่ฝังไว้เกี่ยวกับแนวคิดสําคัญของ Quiz หากมีพร็อพเพอร์ตี้ hasPart.about สําหรับคําถาม ก็ไม่ต้องระบุพร็อพเพอร์ตี้นี้


{
 "@type": "Quiz",
 "about": {
  "@type": "Thing"
 }
}
about.name Text

ข้อมูลที่ฝังไว้เกี่ยวกับแนวคิดสําคัญของ Quiz หากมีพร็อพเพอร์ตี้ hasPart.about.name สําหรับคําถาม ก็ไม่ต้องระบุพร็อพเพอร์ตี้นี้ คุณระบุพร็อพเพอร์ตี้นี้ได้หลายครั้ง


{
 "@type": "Quiz",
 "about": {
  "@type": "Thing",
  "name": "Fractions"
 }
}
hasPart Question

ข้อมูลที่ฝังไว้เกี่ยวกับแบบฝึกหัดแก้ปัญหาหนึ่งๆ ของแบบทดสอบ ใช้พร็อพเพอร์ตี้ hasPart จำนวน 1 รายการเพื่อแสดงแบบฝึกหัดแก้ปัญหาเดียว

หากต้องการใส่แบบฝึกหัดแก้ปัญหาหลายข้อไว้ในแบบทดสอบเดียว ให้ใช้พร็อพเพอร์ตี้นี้ซ้ำ


{
 "@type": "Quiz",
 "hasPart": {
  "@type": "Question"
 }
}
hasPart.acceptedAnswer Answer

คำตอบที่ถูกต้องของคำถาม หากคําถามข้อเดียวมีคําตอบที่ถูกต้องหลายข้อ ให้ใช้พร็อพเพอร์ตี้นี้ซ้ำ


{
 "@type": "Quiz",
 "hasPart": {
  "@type": "Question",
  "acceptedAnswer": {
   "@type": "Answer"
  }
 }
}
hasPart.eduQuestionType Text

ประเภทของแบบฝึกหัดแก้ปัญหา Google Search จำเป็นต้องใช้ประเภทเพื่อแสดงและตรวจสอบคำตอบที่ถูกต้องและไม่ถูกต้อง สําหรับคําถามแต่ละข้อ Google จะแสดงคําตอบอย่างน้อย 2 ข้อและสูงสุด 6 ข้อ

ใช้ค่าที่รองรับค่าใดค่าหนึ่งต่อไปนี้

 • Multiple choice: มีคำตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว ตัวเลือกจะแสดงเป็นชุดปุ่มตัวเลือกและผู้ใช้จะเลือกได้เพียงปุ่มเดียว
 • Checkbox: มีคำตอบที่ถูกต้องมากกว่า 1 ข้อ ตัวเลือกจะแสดงเป็นชุดช่องทำเครื่องหมายและผู้ใช้จะเลือกได้หลายคำตอบ

{
 "@type": "Quiz",
 "hasPart": {
  "@type": "Question",
  "eduQuestionType": "Multiple choice"
 }
}
hasPart.learningResourceType Text

ประเภทของทรัพยากรการเรียนรู้นี้ ใช้ค่าคงที่ Practice problem นี้


{
 "@type": "Quiz",
 "hasPart": {
  "@type": "Question",
  "learningResourceType": "Practice problem"
 }
}
hasPart.suggestedAnswer Answer

คำตอบที่ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องอื่นๆ ทั้งหมดของคำถาม หากต้องการระบุคำตอบหลายข้อ ให้ใช้พร็อพเพอร์ตี้นี้ซ้ำพร้อมกับพร็อพเพอร์ตี้ที่ฝังอยู่


{
 "@type": "Quiz",
 "hasPart": {
  "@type": "Question",
  "suggestedAnswer": {
   "@type": "Answer",
  }
 }
}
hasPart.suggestedAnswer.text Text

เนื้อหาของคําตอบ คุณจะใช้ Markdown หรือ HTML ก็ได้ ดูวิธีเข้ารหัสแบบฝึกหัดแก้ปัญหาเป็น HTML หรือ Markdown


{
 "@type": "Quiz",
 "hasPart": {
  "@type": "Question",
  "suggestedAnswer": {
   "@type": "Answer",
   "text": "$$x = 1$$"
  }
 }
}
hasPart.text Text

เนื้อหาของคําถาม คุณจะใช้ Markdown หรือ HTML ก็ได้ ดูวิธีเข้ารหัสแบบฝึกหัดแก้ปัญหาเป็น HTML หรือ Markdown


{
 "@type": "Quiz",
 "hasPart": {
  "@type": "Question",
  "text": "Which diagram represents the product $$3 *\frac{2}{3}$$?"
 }
}
พร็อพเพอร์ตี้ที่แนะนำ
educationalAlignment AlignmentObject

การวางแนวทางของแบบทดสอบให้สอดคล้องกับกรอบการศึกษาซึ่งเป็นที่ยอมรับ คุณสามารถใช้พร็อพเพอร์ตี้นี้ซ้ำเพื่อปรับแนวทางของคำถามให้สอดคล้องกับการศึกษาหรือขอบเขตความรู้ รวมถึงระดับชั้นหรือมาตรฐานการศึกษาเป้าหมาย คุณจะเพิ่มการวางแนวทางการศึกษาใน Quiz โดยตรง หรือใน Question อย่างเจาะจงมากขึ้นก็ได้


{
 "@type": "Quiz",
 "educationalAlignment": []
}
educationalAlignment.alignmentType Text

หมวดหมู่ของการปรับแนวทางระหว่างทรัพยากรการเรียนรู้และโหนดของกรอบสําหรับแบบทดสอบ Google Search ใช้มาตรฐาน LRMI

ใช้ alignmentType ซ้ำเพื่อระบุทั้งสาขาวิชาและระดับชั้นหรือมาตรฐานการศึกษาเป้าหมาย

 • หากต้องการระบุสาขาวิชาหรือขอบเขตความรู้ของแบบทดสอบ ให้ตั้งค่า alignmentType เป็น educationalSubject
 • หากต้องการระบุระดับชั้นหรือมาตรฐานการศึกษาเป้าหมายของแบบทดสอบ ให้ตั้งค่า alignmentType เป็น educationalLevel

คุณแทรกออบเจ็กต์ได้หลายรายการหากมีขอบเขตความรู้และขอบเขตความรู้ย่อยอื่นๆ หากต้องการระบุแนวคิด ให้ใช้พร็อพเพอร์ตี้ about แทน

ต่อไปนี้เป็นวิธีระบุทั้ง educationalSubject และ educationalLevel


{
 "@type": "Quiz",
 "educationalAlignment": [
  {
   "@type": "AlignmentObject",
   "alignmentType": "educationalSubject",
   "targetName": "Mathematics"
  },
  {
   "@type": "AlignmentObject",
   "alignmentType": "educationalLevel",
   "targetName": "Fifth grade"
  }
 ]
}

หากต้องการอ้างอิงมาตรฐานอย่างเช่น "มาตรฐานร่วม" ให้ใช้พร็อพเพอร์ตี้ educationalAlignment.educationalFramework และ educationalAlignment.targetUrl


{
 "@type": "Quiz",
 "educationalAlignment: [
 {
  "@type": "AlignmentObject",
  "alignmentType": "educationalLevel",
  "educationalFramework": "Common Core",
  "targetName": "Grade 8: Expressions and Equations",
  "targetUrl": "http://www.corestandards.org/Math/Content/8/EE/A/2/"
  }
 ]
}
educationalAlignment.educationalFramework Text

กรอบที่เป็นแนวทางของแบบทดสอบ เช่น "มาตรฐานร่วม" ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสำคัญของพร็อพเพอร์ตี้นี้ได้ที่มาร์กอัปมาตรฐานการศึกษา คุณระบุพร็อพเพอร์ตี้นี้ได้หลายครั้ง

educationalAlignment.targetName Text

ชื่อโหนดของกรอบการศึกษาซึ่งเป็นที่ยอมรับ เช่น "นิพจน์และสมการ ม. 2"


{
 "@type": "Quiz",
 "educationalAlignment: [
 {
  "@type": "AlignmentObject",
  "targetName": "Grade 8: Expressions and Equations"
  }
 ]
}
educationalAlignment.targetUrl URL

URL ของกรอบการศึกษาที่เฉพาะเจาะจง เช่น URL ของมาตรฐานร่วมสำหรับคณิตศาสตร์ ม. 2


{
 "@type": "Quiz",
 "educationalAlignment: [
 {
  "@type": "AlignmentObject",
  "targetUrl": "http://www.corestandards.org/Math/Content/8/EE/A/2/"
  }
 ]
}
educationalLevel Text

ระดับความยากของแบบทดสอบ ตัวอย่างค่าที่ใช้ได้มีดังนี้

 • beginner
 • intermediate
 • advanced

{
 "@type": "Quiz",
 "educationalLevel": "beginner"
}
hasPart.about Thing

ข้อมูลเกี่ยวกับแนวคิดสําคัญที่ฝังอยู่ของคำถาม หากไม่ได้ระบุพร็อพเพอร์ตี้ about สำหรับ Quiz ก็จะต้องระบุ hasPart.about คุณระบุพร็อพเพอร์ตี้นี้ได้หลายครั้ง


{
 "@type": "Quiz",
 "hasPart": {
  "@type": "Question",
  "about": {
   "@type": "Thing"
  }
 }
}
hasPart.about.name Text

ชื่อแนวคิดสําคัญของคำถาม หากไม่ได้ระบุพร็อพเพอร์ตี้ about.name สำหรับ Quiz ก็จะต้องระบุ hasPart.about.name


{
 "@type": "Quiz",
 "hasPart": {
  "@type": "Question",
  "about": {
   "@type": "Thing",
   "name": "Fractions"
  }
 }
}
hasPart.acceptedAnswer.answerExplanation Comment

คำอธิบายแบบเต็มถึงวิธีหาผลลัพธ์ที่แสดงในคำตอบนี้ ซึ่งปกติจะใช้สำหรับคำตอบที่ถูกต้องเท่านั้น ใช้พร็อพเพอร์ตี้ hasPart.suggestedAnswer.comment.text ภายในสำหรับเนื้อหาของคำอธิบาย


{
 "@type": "Quiz",
 "hasPart": {
  "@type": "Question",
  "acceptedAnswer": {
   "@type": "Answer",
   "answerExplanation": {
    "@type": "Comment"
    }
  }
 }
}
hasPart.acceptedAnswer.answerExplanation.text Text

เนื้อหาของคำอธิบายสำหรับคำตอบที่แนะนำ หากต้องการเปลี่ยนรูปแบบเนื้อหา (HTML หรือ Markdown) ให้ใช้ encodingFormat ดูวิธีเข้ารหัสแบบฝึกหัดแก้ปัญหาเป็น HTML หรือ Markdown


{
 "@type": "Quiz",
 "hasPart": {
  "@type": "Question",
  "suggestedAnswer": {
   "@type": "Answer",
   "answerExplanation": {
    "@type": "Comment",
    "text": "*In order to get to this result..*",
    "encodingFormat": "text/markdown"
    }
  }
 }
}
hasPart.acceptedAnswer.comment Comment

คำแนะนำเกี่ยวกับคำตอบที่อาจใช้เพื่อทำความเข้าใจสาเหตุที่คำตอบถูก ใช้พร็อพเพอร์ตี้ hasPart.acceptedAnswer.comment.text ภายในสำหรับเนื้อหาคำแนะนำ


{
 "@type": "Quiz",
 "hasPart": {
  "@type": "Question",
  "acceptedAnswer": {
   "@type": "Answer",
   "comment": {
    "@type": "Comment"
   }
  }
 }
}
hasPart.acceptedAnswer.comment.text Text

เนื้อหาของคําแนะนําสําหรับคําตอบที่แนะนํา หากต้องการเปลี่ยนรูปแบบเนื้อหา (HTML หรือ Markdown) ให้ใช้ encodingFormat ดูวิธีเข้ารหัสแบบฝึกหัดแก้ปัญหาเป็น HTML หรือ Markdown


{
 "@type": "Quiz",
 "hasPart": {
  "@type": "Question",
  "acceptedAnswer": {
   "@type": "Answer",
   "comment": {
    "@type": "Comment",
    "text": "<p>This is a hint</p>"
   }
  }
 }
}
hasPart.acceptedAnswer.position Integer

ตำแหน่งของคำตอบนี้เมื่อแสดงต่อผู้ใช้


{
 "@type": "Quiz",
 "hasPart": {
  "@type": "Question",
  "acceptedAnswer": {
   "@type": "Answer",
   "position": "2"
  }
 }
}
hasPart.assesses DefinedTerm หรือ Text

ทักษะที่จำเป็นในการแก้โจทย์ปัญหา การกรอกข้อมูลนี้จะช่วยเพิ่มการค้นพบได้


{
 "@type": "Quiz",
 "hasPart": {
  "@type": "Question",
  "assesses": "Multiplying fractions by whole numbers"
 }
}
hasPart.comment Comment

คำแนะนำเกี่ยวกับคำถามที่อาจใช้เพื่อแก้โจทย์ปัญหาได้ ใช้พร็อพเพอร์ตี้ hasPart.comment.text ภายในสำหรับเนื้อหาคำแนะนำ


{
 "@type": "Quiz",
 "hasPart": {
  "@type": "Question",
  "comment": {
   "@type": "Comment"
  }
 }
}
hasPart.comment.text Text

เนื้อหาของคําแนะนําสําหรับคําถาม หากต้องการเปลี่ยนรูปแบบเนื้อหา (HTML หรือ Markdown) ให้ใช้ encodingFormat ดูวิธีเข้ารหัสแบบฝึกหัดแก้ปัญหาเป็น HTML หรือ Markdown


{
 "@type": "Quiz",
 "hasPart": {
  "@type": "Question",
  "comment": {
   "@type": "Comment",
   "text": "<p>This is a hint</p>"
  }
 }
}
hasPart.educationalAlignment AlignmentObject

การวางแนวทางของคำถามให้สอดคล้องกับกรอบการศึกษาซึ่งเป็นที่ยอมรับ พร็อพเพอร์ตี้นี้จะลบล้างการวางแนวทางการศึกษาที่เพิ่มในออบเจ็กต์ Quiz


{
 "@type": "Quiz",
 "hasPart": {
  "@type": "Question",
  "educationalAlignment": []
}
hasPart.educationalAlignment.alignmentType Text

หมวดหมู่ของการปรับแนวทางระหว่างทรัพยากรการเรียนรู้และโหนดของกรอบสําหรับคำถาม Google Search ใช้มาตรฐาน LRMI

ใช้ alignmentType ซ้ำเพื่อระบุทั้งสาขาวิชาและระดับชั้นหรือมาตรฐานการศึกษาเป้าหมาย

 • หากต้องการระบุสาขาวิชาหรือขอบเขตความรู้ของคำถาม ให้ตั้งค่า alignmentType เป็น educationalSubject
 • หากต้องการระบุระดับชั้นหรือมาตรฐานการศึกษาเป้าหมายของคำถาม ให้ตั้งค่า alignmentType เป็น educationalLevel

คุณแทรกออบเจ็กต์ได้หลายรายการหากมีขอบเขตความรู้และขอบเขตความรู้ย่อยอื่นๆ หากต้องการระบุแนวคิด ให้ใช้พร็อพเพอร์ตี้ hasPart.about แทน

ต่อไปนี้เป็นวิธีระบุทั้ง educationalSubject และ educationalLevel


{
 "@type": "Quiz",
 "hasPart": {
  "@type": "Question",
  "educationalAlignment": [
   {
   "@type": "AlignmentObject",
   "alignmentType": "educationalSubject",
   "targetName": "Mathematics"
   },
   {
   "@type": "AlignmentObject",
   "alignmentType": "educationalLevel",
   "targetName": "Fifth grade"
   }
  ]
 }
}

หากต้องการอ้างอิงมาตรฐานอย่างเช่น "มาตรฐานร่วม" ให้ใช้พร็อพเพอร์ตี้ hasPart.educationalAlignment.educationalFramework และ hasPart.educationalAlignment.targetUrl


{
 "@type": "Quiz",
 "hasPart": {
  "@type": "Question",
  "educationalAlignment: [
   {
   "@type": "AlignmentObject",
   "alignmentType": "educationalLevel",
   "educationalFramework": "Common Core",
   "targetName": "Grade 8: Expressions and Equations",
   "targetUrl": "http://www.corestandards.org/Math/Content/8/EE/A/2/"
   }
  ]
 }
}
hasPart.educationalAlignment.educationalFramework Text

กรอบที่เป็นแนวทางของคำถาม เช่น "มาตรฐานร่วม" ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสำคัญของพร็อพเพอร์ตี้นี้ได้ที่มาร์กอัปมาตรฐานการศึกษา คุณระบุพร็อพเพอร์ตี้นี้ได้หลายครั้ง

hasPart.educationalAlignment.targetName Text

ชื่อโหนดของกรอบการศึกษาซึ่งเป็นที่ยอมรับ เช่น "นิพจน์และสมการ ม. 2"


{
 "@type": "Quiz",
 "hasPart": {
  "@type": "Question",
  "educationalAlignment: [
   {
   "@type": "AlignmentObject",
   "alignmentType": "educationalLevel",
   "targetName": "Grade 8: Expressions and Equations"
   }
  ]
 }
}
hasPart.educationalAlignment.targetUrl URL

URL ของกรอบการศึกษาที่เฉพาะเจาะจงซึ่งเกี่ยวข้องกับคำถาม เช่น URL ของมาตรฐานร่วมสำหรับคณิตศาสตร์ ม. 2

hasPart.educationalLevel Text

ระดับความยากของคําถามในรูปแบบข้อความ ตัวอย่างค่าที่ใช้ได้มีดังนี้

 • beginner
 • intermediate
 • advanced

{
 "@type": "Quiz",
 "hasPart": {
  "@type": "Question",
  "educationalLevel": "beginner"
 }
}
hasPart.name Text

คำอธิบายภาพรวมของคำถาม อย่าใส่เนื้อหาทั้งหมดของคําถาม ให้ใช้ hasPart.text แทน


{
 "@type": "Quiz",
 "hasPart": {
  "@type": "Question",
  "name": "Question about fractions"
 }
}
hasPart.suggestedAnswer.comment Comment

คำแนะนำเกี่ยวกับคำตอบที่อาจใช้เพื่อทำความเข้าใจสาเหตุที่คำตอบถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง ใช้พร็อพเพอร์ตี้ hasPart.suggestedAnswer.comment.text ภายในสำหรับเนื้อหาคำแนะนำ


{
 "@type": "Quiz",
 "hasPart": {
  "@type": "Question",
  "suggestedAnswer": {
   "@type": "Answer",
   "comment": {
    "@type": "Comment"
   }
  }
 }
}
hasPart.suggestedAnswer.comment.text Text

เนื้อหาของคําแนะนําสําหรับคําตอบที่แนะนํา หากต้องการเปลี่ยนรูปแบบเนื้อหา (HTML หรือ Markdown) ให้ใช้ encodingFormat ดูวิธีเข้ารหัสแบบฝึกหัดแก้ปัญหาเป็น HTML หรือ Markdown


{
 "@type": "Quiz",
 "hasPart": {
  "@type": "Question",
  "suggestedAnswer": {
   "@type": "Answer",
   "comment": {
    "@type": "Comment",
    "text": "<p>This is a hint</p>"
   }
  }
 }
}
hasPart.suggestedAnswer.encodingFormat Text

รูปแบบ MIME ที่ใช้เข้ารหัสพร็อพเพอร์ตี้ข้อความ หากไม่ได้ระบุ encodingFormat ค่าเริ่มต้นจะเป็น text/html ใช้ค่าใดค่าหนึ่งต่อไปนี้

 • text/markdown
 • text/html

{
 "@type": "Quiz",
 "hasPart": {
  "@type": "Question",
  "suggestedAnswer": {
   "@type": "Answer",
   "encodingFormat": "text/html"
  }
 }
}

ดูวิธีเข้ารหัสแบบฝึกหัดแก้ปัญหาเป็น HTML หรือ Markdown

hasPart.suggestedAnswer.position Integer

ตำแหน่งของคำตอบนี้เมื่อแสดงต่อผู้ใช้


{
 "@type": "Quiz",
 "hasPart": {
  "@type": "Question",
  "suggestedAnswer": {
   "@type": "Answer",
   "position": "0"
  }
 }
}
hasPart.typicalAgeRange Text

ช่วงอายุที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของคำถาม เช่น 7-12 หรือ 18-


{
 "@type": "Quiz",
 "hasPart": {
  "@type": "Question",
  "typicalAgeRange": "7-12"
 }
}
name Text

ชื่อของแบบทดสอบ


{
 "@type": "Quiz",
 "name": "Negative exponents review"
}
typicalAgeRange Text

ช่วงอายุที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของแบบทดสอบ เช่น 7-12 หรือ 18-


{
 "@type": "Quiz",
 "typicalAgeRange": "7-12"
}

การเข้ารหัสแบบฝึกหัดแก้ปัญหาใน HTML หรือ Markdown

Google Search รองรับ Markdown (เวอร์ชัน CommonMark) และ HTML เมื่อเข้ารหัส Question, Answer และ Comment เราจำกัดชุดการสร้างไว้ให้แก่สิ่งต่อไปนี้

 • ส่วนหัว
 • ตัวแบ่งบรรทัด
 • รายการ (เรียงลำดับและไม่เรียงลำดับ)
 • ย่อหน้า
 • ตัวหนา
 • ตัวเอียง
 • รูปภาพ
 • สูตรใน LaTex

ระบบจะละเว้น CSS หรือ JavaScript และ Google จะไม่แสดงคําถามที่มีแท็ก HTML ที่ไม่รองรับ

วิธีระบุรูปแบบ

หากต้องการระบุรูปแบบการเข้ารหัสที่ใช้ ให้ใช้พร็อพเพอร์ตี้ encodingFormat และตั้งค่าเป็น "text/html" สําหรับ HTML หรือ "text/markdown" สําหรับ Markdown

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างคำถามที่ตั้งค่าเป็นรูปแบบ Markdown

{
 "@type": "Question",
 "name": "Average velocity and average speed from graphs",
 "text": "What is the average velocity [..] between the times $$t = 4s$$ and $$t = 10s$$?",
 "encodingFormat": "text/markdown"
 ..
 ..
}

หากไม่ได้ระบุ encodingFormat ระบบจะถือว่าเป็น "text/html"

สูตร

หากต้องการระบุสูตร ให้ใช้รูปแบบ LaTex คุณต้องใช้เครื่องหมายดอลลาร์คู่ ($$) เพื่อฝังสูตร ตัวอย่างเช่น

"<p>Please solve: $$2x^2 = 18$$</p>"

การแก้ปัญหา

หากประสบปัญหาในการใช้หรือแก้ไขข้อบกพร่องของข้อมูลที่มีโครงสร้าง โปรดดูแหล่งข้อมูลต่อไปนี้ซึ่งอาจช่วยคุณได้