การฝึกอบรมงาน (เบต้า)

สำหรับผู้หางานและผู้เรียนที่สนใจจะพัฒนาทักษะซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดเพื่ออาชีพการงานต่อไป การหาโปรแกรมฝึกอบรมงาน เปรียบเทียบค่าใช้จ่าย และรู้ว่างานใดเป็นที่ต้องการนั้นมักเป็นเรื่องยาก เป้าหมายของประสบการณ์การฝึกอบรมงานใน Google Search คือช่วยให้ผู้คนค้นพบเส้นทางอาชีพใหม่และมีทักษะสำหรับงานต่อไปของตน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประสบการณ์การฝึกอบรมงานใน Google

เพิ่มข้อมูลที่มีโครงสร้างลงในหน้าเว็บของโปรแกรมเพื่อให้มีสิทธิ์ปรากฏในประสบการณ์การฝึกอบรมงาน ข้อมูลที่มีโครงสร้างช่วยให้ Google เข้าใจเนื้อหาของหน้าเว็บได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะทำให้แสดงโปรแกรมการฝึกอบรมงานให้กับผู้ใช้ได้ดียิ่งขึ้น หากคุณเพิ่งเริ่มต้นใช้งานข้อมูลที่มีโครงสร้าง โปรดอ่านคำแนะนำเพื่อทำความเข้าใจวิธีการทำงานของข้อมูลที่มีโครงสร้าง

ตัวอย่างการฝึกอบรมงานในผลการค้นหา

ความพร้อมใช้งานของฟีเจอร์

เรากำลังพัฒนาฟีเจอร์นี้และคุณอาจเห็นการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ ขณะนี้รูปแบบนี้ยังไม่พร้อมใช้งานใน Google Search

วิธีเพิ่มข้อมูลที่มีโครงสร้าง

ข้อมูลที่มีโครงสร้างคือรูปแบบมาตรฐานในการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับหน้าและจำแนกประเภทเนื้อหาของหน้า หากคุณเพิ่งใช้ข้อมูลที่มีโครงสร้างเป็นครั้งแรก โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำงานของข้อมูลที่มีโครงสร้าง

ต่อไปนี้เป็นภาพรวมเกี่ยวกับวิธีสร้าง ทดสอบ และเผยแพร่ข้อมูลที่มีโครงสร้าง ดูคำแนะนำทีละขั้นตอนเกี่ยวกับวิธีเพิ่มข้อมูลที่มีโครงสร้างลงในหน้าเว็บได้ใน Codelab สำหรับข้อมูลที่มีโครงสร้าง

 1. เพิ่มพร็อพเพอร์ตี้ที่จำเป็น ดูตำแหน่งการแทรกข้อมูลที่มีโครงสร้างในหน้าเว็บตามรูปแบบที่คุณใช้อยู่
 2. ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
 3. ตรวจสอบความถูกต้องของโค้ดโดยใช้การทดสอบผลการค้นหาที่เป็นสื่อสมบูรณ์
 4. ทำให้หน้าบางหน้าที่มีข้อมูลที่มีโครงสร้างใช้งานได้และใช้เครื่องมือตรวจสอบ URL เพื่อทดสอบว่า Google เห็นหน้าในลักษณะใด ตรวจสอบว่า Google เข้าถึงหน้าดังกล่าวได้และไม่มีการบล็อกหน้าด้วยไฟล์ robots.txt, แท็ก noindex หรือข้อกำหนดให้เข้าสู่ระบบ หากหน้าเว็บดูถูกต้องดีแล้ว ก็ขอให้ Google รวบรวมข้อมูล URL อีกครั้งได้
 5. หากต้องการให้ Google ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ตลอด เราขอแนะนำให้คุณส่งแผนผังเว็บไซต์ ซึ่งกำหนดให้ดำเนินการแบบอัตโนมัติได้โดยใช้ Search Console Sitemap API

ตัวอย่าง

โปรแกรมที่มีคลาสให้เลือกหลายคลาสและไม่มีค่าจ้าง

ต่อไปนี้คือตัวอย่างของโปรแกรมที่มีให้เลือกหลายคลาสและไม่มีค่าจ้างสำหรับการเข้าร่วมโปรแกรม


 

โปรแกรมฝึกงานจากการทำงานจริง

ต่อไปนี้คือตัวอย่างของโปรแกรมที่ให้การฝึกอบรมงานและมีค่าจ้าง  

หลักเกณฑ์

คุณต้องทำตามหลักเกณฑ์เหล่านี้เพื่อให้มีสิทธิ์ปรากฏในฟีเจอร์การฝึกอบรมงานใน Google

การมีสิทธิ์รวมใน Google Search

คุณต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ต่อไปนี้จึงจะมีสิทธิ์ปรากฏในข้อมูลโปรแกรมฝึกอบรมงานของ Google

 • หน้าเว็บของคุณมีพร็อพเพอร์ตี้ข้อมูลที่มีโครงสร้างที่จำเป็นทั้งหมด
 • โปรแกรมที่มีสิทธิ์จะต้องทำให้ผู้เรียนมีทักษะในการประกอบอาชีพที่ต้องการวุฒิการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี โดยรวมถึงโปรแกรมประกาศนียบัตร อนุปริญญา และโปรแกรมอื่นๆ ที่ต้องลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาสูงสุด 2 ปีโดยประมาณ และผู้เรียนชำระเงินเพื่อสมัครเรียนโปรแกรม ตัวอย่างเช่น โปรแกรมของวิทยาลัยชุมชน โปรแกรมของวิทยาลัยเอกชน การศึกษาที่ดำเนินการโดยนายจ้าง การศึกษาที่ดำเนินการโดยองค์กรพัฒนาเอกชน และการศึกษาเฉพาะอาชีพ
 • สำหรับโปรแกรมที่จ่ายค่าจ้างจะไม่จำกัดระยะเวลาของโปรแกรม ตัวอย่างเช่น การฝึกงานที่ดำเนินการโดยนายจ้าง การฝึกอบรมในงาน (OJT) และการฝึกงานกับสหภาพและองค์กรพัฒนาเอกชน
 • โปรแกรมจะต้องตรงกับอาชีพที่เป็นที่ต้องการในพื้นที่ของคุณ
 • โปรแกรมรับผู้สมัครที่มีวุฒิการศึกษาไม่เกินประกาศนียบัตรมัธยมปลาย
 • เมื่อเรียนจบ ผู้เรียนจะมีความพร้อมในการประกอบอาชีพ หลักสูตรเตรียมสอบเข้า (Preparatory course) ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมโปรแกรม
 • โปรแกรมจะต้องมีสถานที่เรียนจริง โปรแกรมที่เรียนทางออนไลน์เท่านั้นไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมโปรแกรม
 • โปรแกรมที่ผู้เรียนต้องจ่ายเงินเพื่อเรียนจะมีสิทธิ์ตราบใดที่โปรแกรมนั้นมีระยะเวลาอยู่ที่ประมาณ 2 ปีหรือน้อยกว่าสำหรับผู้เรียนที่ลงทะเบียนแบบเรียนเต็มเวลา
 • อนุญาตโปรแกรมที่ฝึกอบรมงานแต่ไม่มีหน่วยกิตหรือวุฒิปริญญา
 • สำหรับกลุ่มย่อยของอาชีพที่มีการรับรองคุณภาพเฉพาะโปรแกรมโดยกระทรวงศึกษาธิการของสหรัฐอเมริกา จะต้องมีการรับรองคุณภาพเฉพาะโปรแกรม (เช่น ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด)

แม้ว่าฟีเจอร์นี้จะเน้นไปที่โปรแกรมย่อย คุณก็ใช้มาร์กอัปในโปรแกรมทั้งหมดได้หากฟีเจอร์นี้หรือฟีเจอร์อื่นๆ ใช้ข้อมูลนี้ในอนาคต

คำจำกัดความของประเภทข้อมูลที่มีโครงสร้าง

ส่วนนี้จะอธิบายประเภทข้อมูลที่มีโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับฟีเจอร์การฝึกอบรมงานใน Google โปรแกรมต้องเพิ่มประเภทใดประเภทหนึ่งต่อไปนี้ตามประเภทของโปรแกรม

หากสถาบันของคุณได้รับการรับรองคุณภาพจากคณะกรรมการรับรอง ให้ใช้พร็อพเพอร์ตี้ EducationalOrganization คุณอาจเพิ่ม EducationalOrganization ไปยังหน้าระดับบนสุดในเว็บไซต์หรือในช่องผู้ให้บริการสำหรับโปรแกรมเฉพาะก็ได้

คุณต้องใส่พร็อพเพอร์ตี้ที่จำเป็นลงในเนื้อหาเพื่อให้มีสิทธิ์แสดงในผลการค้นหาที่มีการเพิ่มประสิทธิภาพ และจะใส่พร็อพเพอร์ตี้ที่แนะนำด้วยก็ได้ เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหา ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้น

EducationalOccupationalProgram

ดูคำจำกัดความที่สมบูรณ์ของ EducationalOccupationalProgram ได้ที่ schema.org/EducationalOccupationalProgram ต่อไปนี้เป็นพร็อพเพอร์ตี้ที่จำเป็นสำหรับโปรแกรมที่มีค่าใช้จ่ายหรือโปรแกรมที่ไม่มีค่าใช้จ่าย หากเป็นโปรแกรมฝึกงานจากการทำงานจริง ให้เพิ่มพร็อพเพอร์ตี้ WorkBasedProgram แทน

พร็อพเพอร์ตี้ที่จำเป็น
applicationDeadline

DateTime

วันที่โปรแกรมจะปิดรับใบสมัครในรูปแบบ ISO-8601 หากยังเปิดรับสมัครอยู่ ให้ระบุวันสุดท้ายที่ยังสมัครโปรแกรมได้


"applicationDeadline": "2020-04-01T19:30"

หากมีการเสนอโปรแกรมมากกว่า 1 ครั้งต่อปีปฏิทิน ให้ระบุวันที่ในรายการมากกว่า 1 วัน


"applicationDeadline": [
 "2020-04-01T19:30",
 "2020-08-01T19:30"
]
identifier.propertyID

Text

คีย์ของรายการ PropertyValue ที่ระบุประเภทของตัวระบุ โปรแกรมต้องระบุตัวระบุ 2 ประเภทดังนี้

CIP2010

รหัส CIP จำนวน 6 หลักตามที่เผยแพร่ในข้อกำหนดปี 2010 จากกระทรวงศึกษาธิการของสหรัฐอเมริกา

ProgramID

ตัวระบุโปรแกรมที่ไม่ซ้ำกันที่สถาบันใช้ (หากมี)

เช่น


"identifier": [
 {
 "@type": "PropertyValue",
 "propertyID": "CIP2010",
 "value": "12.3456"
 },
 {
 "@type": "PropertyValue",
 "propertyID": "ProgramID",
 "value": "CS-101"
 }
]
identifier.value

Text

ค่าของรายการ PropertyValue ค่าต้องสอดคล้องกับ propertyID ที่ระบุ

เช่น


"identifier": [
 {
 "@type": "PropertyValue",
 "propertyID": "CIP2010",
 "value": "12.3456"
 },
 {
 "@type": "PropertyValue",
 "propertyID": "ProgramID",
 "value": "CS-101"
 }
]
name

Text

ชื่อโปรแกรม


"name": "Certified Nurse Aid Program"
occupationalCategory

Text

อาชีพที่ผู้เข้าร่วมโปรแกรมการฝึกอบรมจะทำ หากโปรแกรมฝึกผู้เข้าร่วมสำหรับหลายอาชีพ ให้ระบุค่าหลายค่าในอาร์เรย์

ใช้รหัส BLS SOC-6 ตามที่เผยแพร่ในคู่มือ SOC ปี 2010

offers

Offer

ค่าใช้จ่ายโดยประมาณสำหรับโปรแกรม (หากมี) ค่าใช้จ่ายโดยประมาณอาจเป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมดของโปรแกรมหรือแยกย่อยเป็นค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ค่าใช้จ่ายต้องเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้อยู่อาศัยในรัฐที่ไม่ได้รับทุนการศึกษา

หลักเกณฑ์เพิ่มเติม

 • Offer.price_specification.price ต้องเป็นตัวเลข (ไม่ยอมรับข้อความอื่น)
 • รวมเฉพาะค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรม เช่น ชุดเสื้อผ้า ค่าใช้จ่ายโดยประมาณของหนังสือเรียนที่ต้องมี ค่าธรรมเนียมการซื้อของ
 • อย่ารวมค่าธรรมเนียมที่ไม่จำเป็นสำหรับการเรียนจนจบโปรแกรม เช่น แบบทดสอบหลังเรียนจบ แบบทดสอบก่อนเข้าเรียน ที่พักและอาหาร การดูแลสุขภาพ การดูแลเด็ก

ตัวอย่างค่าใช้จ่ายทั้งหมด

หากคุณรู้ค่าใช้จ่ายทั้งหมด ให้ใส่ Offer จำนวน 1 รายการพร้อมค่าใช้จ่ายรวมของโปรแกรม ได้แก่ ค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียม หนังสือ วัสดุและอุปกรณ์การเรียน เช่น


{
 "@type": "Offer",
 "category": "Total Cost",
 "priceSpecification": {
  "@type": "PriceSpecification",
  "price": 16200,
  "priceCurrency": "USD"
  }

ตัวอย่างค่าใช้จ่ายแบบแยกย่อย

หากรู้ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมแยกกัน คุณก็ส่งข้อมูลแยกกันให้เราได้ และเราจะรวมเข้าด้วยกันเป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมด เช่น


[
 {
  "@type": "Offer",
  "category": "Tuition",
  "priceSpecification": {
   "@type": "PriceSpecification",
   "price": 16000,
   "priceCurrency": "USD"
 },{
  "@type": "Offer",
  "category": "Program Fees",
  "priceSpecification": {
   "@type": "PriceSpecification",
   "price": 200,
   "priceCurrency": "USD"
 }
]

ตัวอย่างการคำนวณค่าเล่าเรียนแบบแยกย่อย

หากคุณต้องการคำนวณค่าเล่าเรียนตามค่าหน่วยกิตและจำนวนหน่วยกิตโดยมีค่าธรรมเนียมแยกต่างหาก คุณส่งให้เราแยกกันได้ และเราจะรวมเข้าด้วยกันเป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมด เช่น $400/หน่วยกิต X 40 หน่วยกิต = ค่าใช้จ่าย $16,000 บวกกับค่าธรรมเนียม $200 รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด $16,200


[
 {
  "@type": "Offer",
  "category": "CostPerCredit",
  "priceSpecification": {
   "@type": "PriceSpecification",
   "price": 400,
   "priceCurrency": "USD"
  }, {
  "@type": "Offer",
  "category": "Program Fees",
  "priceSpecification": {
   "@type": "PriceSpecification",
   "price": 200,
   "priceCurrency": "USD"
 }
]
offers.priceSpecification.price

Number

ราคาของข้อเสนอที่ระบุ


[
 {
  "@type": "Offer",
  "category": "CostPerCredit",
  "priceSpecification": {
   "@type": "PriceSpecification",
   "price": 400,
   "priceCurrency": "USD"
  }, {
  "@type": "Offer",
  "category": "Program Fees",
  "priceSpecification": {
   "@type": "PriceSpecification",
   "price": 200,
   "priceCurrency": "USD"
 }
]
offers.priceSpecification.priceCurrency

Number

สกุลเงินของราคาข้อเสนอที่ระบุ


[
 {
  "@type": "Offer",
  "category": "CostPerCredit",
  "priceSpecification": {
   "@type": "PriceSpecification",
   "price": 400,
   "priceCurrency": "USD"
  }, {
  "@type": "Offer",
  "category": "Program Fees",
  "priceSpecification": {
   "@type": "PriceSpecification",
   "price": 200,
   "priceCurrency": "USD"
 }
]
provider

EducationalOrganization

องค์กรการศึกษาที่จัดทำโปรแกรม

provider.address

PostalAddress

ที่อยู่จริงที่ผู้เรียนจะไปเข้าเรียน หากโปรแกรมมีสถานที่เรียนหลายแห่ง ให้ระบุที่อยู่ซ้ำตามที่แสดงในตัวอย่างสำหรับแต่ละที่ตั้ง


"provider": {
 "@type": "EducationalOrganization",
 "name": "ACME Community College",
 "address": [{
  "@type": "PostalAddress",
  "name": "Main Campus",
  "streetAddress": "123 Main Street",
  "addressLocality": "Boston",
  "addressRegion": "MA",
  "addressCountry": "US",
  "postalCode": "02134"
 },
  {
  "@type": "PostalAddress",
  "name": "Somerville Campus",
  "streetAddress": "456 Powderhouse Street",
  "addressLocality": "Somerville",
  "addressRegion": "MA",
  "addressCountry": "US",
  "postalCode": "02143"
  }
 ]
}
provider.address.addressCountry

PostalAddress

รหัสประเทศของที่อยู่จริงที่ผู้เรียนจะไปเข้าเรียน ใช้รหัสประเทศแบบ ISO 3166-1 alpha-2 ที่เป็นอักษร 2 ตัว


"addressCountry": "US"
provider.contactPoint

ContactPoint

ผู้ติดต่อที่ผู้สนใจลงทะเบียนจะติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้


"provider": {
 "@type": "EducationalOrganization",
 "contactPoint": {
  "@type": "ContactPoint",
  "contactType": "Admissions",
  "telephone": "+15551234567"
 }
}
provider.contactPoint.contactType

Text

ประเภทของผู้ติดต่อ ควรตั้งค่านี้เป็น Admissions สำหรับ contactPoint อย่างน้อย 1 รายการ


"contactType": "Admissions"
provider.contactPoint.telephone

Text

หมายเลขโทรศัพท์ที่ผู้สนใจลงทะเบียนจะโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้


"telephone": "+15551234567"
timeToComplete

Text

ระยะเวลาที่ใช้สำหรับผู้เรียนเต็มเวลาในการเรียนจบโปรแกรมเป็นสัปดาห์ เดือน หรือปี ในรูปแบบ ISO-8601 แสดงเป็นระยะเวลาปกติสำหรับผู้เรียนเต็มเวลาที่จะเรียนจนจบโปรแกรม เช่น

โปรแกรม 2 ปี P2Y
โปรแกรม 2 เดือน P2M
2 เดือน, 2 ปี "P26M" "P2Y2M"

หากคุณไม่รู้ระยะเวลา เราแนะนำให้ใช้จำนวนหน่วยกิตคูณด้วยภาระงานของผู้เรียนเต็มเวลา เช่น 48 หน่วยกิตหารด้วย 12 หน่วยกิตที่คาดว่าจะทำได้ต่อ 1 ภาคเรียนสำหรับผู้เรียนเต็มเวลา คูณ 4 เดือนต่อภาคเรียน = 16 เดือนหรือน้อยกว่า 1.5 ปี

พร็อพเพอร์ตี้ที่แนะนำ
applicationStartDate

DateTime

วันที่โปรแกรมเริ่มรับใบสมัคร ในรูปแบบ ISO-8601 หากยังเปิดรับสมัครอยู่ ให้ระบุพร็อพเพอร์ตี้สำหรับแต่ละวันที่การรับสมัครของเทอมนั้นเริ่มต้น หากเปิดรับสมัครหลายครั้งในแต่ละปี ให้ระบุวันแรกที่สมัครได้


"applicationStartDate": "2020-04-01T19:30"
dayOfWeek

DayOfWeek

วันในสัปดาห์ที่เสนอโปรแกรม โปรดใช้ค่าใดค่าหนึ่งต่อไปนี้

 • "Saturday"
 • "Sunday"
 • "Monday"
 • "Tuesday"
 • "Wednesday"
 • "Thursday"
 • "Friday"

คุณใส่หลายวันสำหรับโปรแกรมเดียวกันได้


"dayOfWeek": ["Saturday", "Sunday"]
description

Text

คำอธิบายโปรแกรม


"description": "A training program to empower you to expand your
skillset."
endDate

DateTime

วันที่เทอมสิ้นสุดอย่างเป็นทางการ ซึ่งผู้เรียนไม่ต้องเข้าเรียนหรือเข้าสอบแล้ว ในรูปแบบ ISO-8601 หากมีวันที่สิ้นสุดหลายวัน ให้ระบุพร็อพเพอร์ตี้สำหรับแต่ละวันที่โปรแกรมอาจสิ้นสุด


"endDate": "2020-04-01T19:30"
educationalProgramMode

Text

รูปแบบการถ่ายทอดเนื้อหาของหลักสูตร และข้อมูลว่าผู้เรียนจะเข้าเรียนในห้องเรียนหรือเรียนจากระยะไกล ใช้ค่าใดค่าหนึ่งต่อไปนี้ โดยต้องตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก

 • "IN_PERSON" - โปรแกรมที่กำหนดให้ผู้เรียนต้องเข้าเรียนในสถานที่จริง
 • "ONLINE" - โปรแกรมที่สอนออนไลน์ 100% และไม่จำเป็นต้องเข้าเรียนในห้องเรียน
 • "HYBRID" - โปรแกรมที่สอนทางออนไลน์บางส่วนและสอนในห้องเรียนบางส่วน

"educationalProgramMode": "ONLINE"
financialAidEligible

Text

ความช่วยเหลือประเภทต่างๆ ที่โปรแกรมมีสิทธิ์

เลือกค่าต่อไปนี้อย่างน้อย 1 ค่า โดยต้องตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก

 • "PUBLIC_AID" - ความช่วยเหลือจากทางราชการ (เช่น กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา)
 • "PROVIDER_AID" - ความช่วยเหลือของโรงเรียน/ผู้จัดหา (เช่น ทุนการศึกษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

"financialAidEligible": ["PUBLIC_AID", "PROVIDER_AID"]
maximumEnrollment

Number

จำนวนผู้เรียนสูงสุดที่ลงทะเบียนโปรแกรมได้ในช่วงระยะเวลาที่เสนอ


"maximumEnrollment": "50"
numberOfCredits

Number

จำนวนหน่วยกิตที่ได้รับจากการเข้าร่วมโปรแกรมนี้จนจบ


"numberOfCredits": "30"
occupationalCredentialAwarded

EducationalOccupationalCredential

การรับรองที่ได้รับเมื่อเรียนจบโปรแกรม เช่น อนุปริญญา ประกาศนียบัตร


"occupationalCredentialAwarded": {
 "@type": "EducationalOccupationalCredential",
 "credentialCategory": "Associate Degree"
}
offers.category

Text

หมวดหมู่ของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรม หากค่าเล่าเรียนของผู้เรียนในและนอกพื้นที่แตกต่างกัน ให้ใช้ช่องหมวดหมู่เพิ่มเติมเพื่อระบุ คุณเพิ่มหมวดหมู่ที่คล้ายกันสำหรับ "ในพื้นที่" "นอกพื้นที่" และอื่นๆ ได้ ต่อไปนี้คือตัวอย่างของ offers.category

 • Total Cost
 • Tuition
 • In-state
 • Out-of-state
 • CostPerCredit
 • CostPerTerm
 • Program Fees
 • Books and Supplies Fees
 • Uniform Fees
 • Activities Fees
 • Technology Fees
 • Other Fees

ตัวอย่างค่าเล่าเรียนที่แตกต่างกันของผู้เรียนในและนอกพื้นที่


[
  {
   "@type": "Offer",
   "category": "CostPerCredit",
   "category": "In-state",
   "priceSpecification": {
    "@type": "PriceSpecification",
    "price": 400,
    "priceCurrency": "USD"
  }, {
   "@type": "Offer",
   "category": "FeesPerTerm",
   "category": "In-state",
   "priceSpecification": {
    "@type": "PriceSpecification",
    "price": 200,
    "priceCurrency": "USD"
  }, {
   "@type": "Offer",
   "category": "CostPerCredit",
   "category": "Out-of-state",
   "priceSpecification": {
    "@type": "PriceSpecification",
    "price": 800,
    "priceCurrency": "USD"
  }, {
   "@type": "Offer",
   "category": "FeesPerTerm",
   "category": "Out-of-state",
   "priceSpecification": {
    "@type": "PriceSpecification",
    "price": 500,
    "priceCurrency": "USD"
  }]

ตัวอย่างค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร


[
  {
   "@type": "Offer",
   "category": "Technology Fees",
   "category": "CostPerUnit",
   "category": "In-state",
   "priceSpecification": {
    "@type": "PriceSpecification",
    "price": 400,
    "priceCurrency": "USD"
  }, {
   "@type": "Offer",
   "category": "Uniform Fees",
   "category": "CostPerTerm",
   "category": "In-state",
   "priceSpecification": {
    "@type": "PriceSpecification",
    "price": 200,
    "priceCurrency": "USD"
  }
]
programPrerequisites

EducationalOccupationalCredential

ข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการเข้าร่วมโปรแกรม

หากคุณต้องการประกาศนียบัตรมัธยมปลาย ให้ตั้งค่า credentialCategory เป็น HighSchool


"programPrerequisites": {
 "@type": "EducationalOccupationalCredential",
 "credentialCategory": "HighSchool"
}
startDate

DateTime

วันที่เริ่มโปรแกรม ในรูปแบบ ISO-8601 หากมีการเสนอโปรแกรมมากกว่า 1 ครั้งต่อปีปฏิทิน ให้ระบุพร็อพเพอร์ตี้หลายครั้ง


"startDate": "2020-04-01T19:30"
termDuration

Text

เวลาที่ใช้ในการเรียนจนจบเทอม แสดงในรูปแบบ ISO-8601 เช่น ไตรมาสหนึ่งอาจมีระยะเวลา 3 เดือน (P3M) ภาคเรียนหนึ่งอาจมีระยะเวลา 4 เดือน (P4M)


"termDuration": "P4M"
termsPerYear

Number

จำนวนครั้งที่เสนอเทอมการศึกษาต่อปี ภาคเรียนและไตรมาสเป็นหน่วยทั่วไปของเทอม เช่น หากผู้เรียนศึกษาได้เพียง 2 ภาคเรียนสำหรับโปรแกรมใน 1 ปี termsPerYear จะต้องเป็น 2


"termsPerYear": "2"
timeOfDay

Text

ช่วงเวลาของวันที่มีการสอน


"timeOfDay": "Afternoon",
"timeOfDay": "Morning",
"timeOfDay": "3pm"
typicalCreditsPerTerm

Number

จำนวนหน่วยกิตที่ผู้เรียนเต็มเวลาจะต้องเรียน เช่น หากผู้เรียนจะต้องเรียน 12 หน่วยกิตต่อภาคเรียน typicalCreditsPerTerm จะต้องเป็น 12


"typicalCreditsPerTerm": "12"

WorkBasedProgram

ดูคำจำกัดความที่สมบูรณ์ของ WorkBasedProgram ได้ที่ schema.org/WorkBasedProgram ต่อไปนี้เป็นพร็อพเพอร์ตี้ที่จำเป็นสำหรับโปรแกรมฝึกงานจากการทำงานจริง หากเป็นโปรแกรมที่มีค่าใช้จ่าย ให้เพิ่มพร็อพเพอร์ตี้ EducationalOccupationalProgram แทน

พร็อพเพอร์ตี้ที่จำเป็น
name

Text

ชื่อโปรแกรม


"name": "Electrical Apprenticeship"
occupationalCategory

Text

อาชีพที่ผู้เข้าร่วมโปรแกรมการฝึกอบรมจะทำ หากโปรแกรมฝึกผู้เข้าร่วมสำหรับหลายอาชีพ ให้ระบุค่าหลายค่าในอาร์เรย์

ใช้รหัส BLS SOC-6 ตามที่เผยแพร่ในคู่มือ SOC ปี 2010


"occupationalCategory" : ["47-2111", "49-9021"]
provider

EducationalOrganization

องค์กรการศึกษาที่จัดทำโปรแกรม

provider.address

PostalAddress

ที่อยู่จริงที่ผู้เรียนจะไปเข้าเรียน หากโปรแกรมมีสถานที่เรียนหลายแห่ง ให้ระบุที่อยู่ซ้ำตามที่แสดงในตัวอย่างสำหรับแต่ละที่ตั้ง


"provider": {
 "@type": "EducationalOrganization",
 "name": "ACME Community College",
 "address": [{
  "@type": "PostalAddress",
  "name": "Main Campus",
  "streetAddress": "123 Main Street",
  "addressLocality": "Boston",
  "addressRegion": "MA",
  "addressCountry": "US",
  "postalCode": "02134"
 },
  {
  "@type": "PostalAddress",
  "name": "Somerville Campus",
  "streetAddress": "456 Powderhouse Street",
  "addressLocality": "Somerville",
  "addressRegion": "MA",
  "addressCountry": "US",
  "postalCode": "02143"
  }
 ]
}
พร็อพเพอร์ตี้ที่แนะนำ
applicationDeadline

DateTime

วันที่โปรแกรมจะปิดรับใบสมัครในรูปแบบ ISO-8601 หากมีการเสนอโปรแกรมมากกว่า 1 ครั้งต่อปีปฏิทิน ให้ระบุวันที่ปิดการรับสมัครของเทอมนั้น หากยังเปิดรับสมัครอยู่ ให้ระบุวันสุดท้ายที่ยังสมัครได้


"applicationDeadline": "2020-04-01T19:30"
applicationStartDate

DateTime

วันที่โปรแกรมเริ่มรับใบสมัคร ในรูปแบบ ISO-8601 หากยังเปิดรับสมัครอยู่ ให้ระบุพร็อพเพอร์ตี้สำหรับแต่ละวันที่การรับสมัครของเทอมนั้นเริ่มต้น หากเปิดรับสมัครหลายครั้งในแต่ละปี ให้ระบุวันแรกที่สมัครได้


"applicationStartDate": "2020-04-01T19:30"
description

Text

คำอธิบายโปรแกรม


"description": "A training program to empower you to expand your skillset."
endDate

DateTime

วันที่เทอมสิ้นสุดอย่างเป็นทางการ ซึ่งผู้เรียนไม่ต้องเข้าเรียนหรือเข้าสอบแล้ว ในรูปแบบ ISO-8601 หากมีวันที่สิ้นสุดหลายวัน ให้ระบุพร็อพเพอร์ตี้สำหรับแต่ละวันที่โปรแกรมอาจสิ้นสุด


"endDate": "2020-04-01T19:30"
maximumEnrollment

Number

จำนวนผู้เรียนสูงสุดที่ลงทะเบียนโปรแกรมได้ในช่วงระยะเวลาที่เสนอ


"maximumEnrollment": "50"
occupationalCredentialAwarded

EducationalOccupationalCredential

การรับรองที่ได้รับเมื่อเรียนจบโปรแกรม เช่น อนุปริญญา ประกาศนียบัตร


"occupationalCredentialAwarded": {
 "@type": "EducationalOccupationalCredential",
 "credentialCategory": "Associate Degree"
}
offers

Offer

ค่าใช้จ่ายโดยประมาณสำหรับโปรแกรม (หากมี) ค่าใช้จ่ายโดยประมาณอาจเป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมดของโปรแกรมหรือแยกย่อยเป็นค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ค่าใช้จ่ายต้องเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้อยู่อาศัยในรัฐโดยไม่คำนวณทุนการศึกษา

หลักเกณฑ์เพิ่มเติม

 • Offer.price_specification.price ต้องเป็นตัวเลข (ไม่ยอมรับข้อความอื่น)
 • รวมเฉพาะค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรม เช่น ชุดเสื้อผ้า ค่าใช้จ่ายโดยประมาณของหนังสือเรียนที่ต้องมี ค่าธรรมเนียมการซื้อของ
 • อย่ารวมค่าธรรมเนียมที่ไม่จำเป็นสำหรับการเรียนจนจบโปรแกรม เช่น แบบทดสอบหลังเรียนจบ แบบทดสอบก่อนเข้าเรียน ที่พักและอาหาร การดูแลสุขภาพ การดูแลเด็ก

ตัวอย่างค่าใช้จ่ายทั้งหมด

หากคุณรู้ค่าใช้จ่ายทั้งหมด ให้ใส่ Offer จำนวน 1 รายการพร้อมค่าใช้จ่ายรวมของโปรแกรม ได้แก่ ค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียม หนังสือ วัสดุและอุปกรณ์การเรียน เช่น


{
 "@type": "Offer",
 "category": "Total Cost",
 "priceSpecification": {
  "@type": "PriceSpecification",
  "price": 16200,
  "priceCurrency": "USD"
  }

ตัวอย่างค่าใช้จ่ายแบบแยกย่อย

หากรู้ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมแยกกัน คุณก็ส่งข้อมูลแยกกันให้เราได้ และเราจะรวมเข้าด้วยกันเป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมด เช่น


[
 {
  "@type": "Offer",
  "category": "Tuition",
  "priceSpecification": {
   "@type": "PriceSpecification",
   "price": 16000,
   "priceCurrency": "USD"
 },{
  "@type": "Offer",
  "category": "Program Fees",
  "priceSpecification": {
   "@type": "PriceSpecification",
   "price": 200,
   "priceCurrency": "USD"
 }
]

ตัวอย่างการคำนวณค่าเล่าเรียนแบบแยกย่อย

หากคุณต้องการคำนวณค่าเล่าเรียนตามค่าหน่วยกิตและจำนวนหน่วยกิตโดยมีค่าธรรมเนียมแยกต่างหาก คุณส่งให้เราแยกกันได้ และเราจะรวมเข้าด้วยกันเป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมด เช่น $400/หน่วยกิต X 40 หน่วยกิต = ค่าใช้จ่าย $16,000 บวกกับค่าธรรมเนียม $200 รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด $16,200


[
 {
  "@type": "Offer",
  "category": "CostPerCredit",
  "priceSpecification": {
   "@type": "PriceSpecification",
   "price": 400,
   "priceCurrency": "USD"
  }, {
  "@type": "Offer",
  "category": "Program Fees",
  "priceSpecification": {
   "@type": "PriceSpecification",
   "price": 200,
   "priceCurrency": "USD"
 }
]
offers.category

Text

หมวดหมู่ของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรม หากค่าเล่าเรียนของผู้เรียนในและนอกพื้นที่แตกต่างกัน ให้ใช้ช่องหมวดหมู่เพิ่มเติมเพื่อระบุ คุณเพิ่มหมวดหมู่ที่คล้ายกันสำหรับ "ในพื้นที่" "นอกพื้นที่" และอื่นๆ ได้ ต่อไปนี้คือตัวอย่างของ offers.category

 • Total Cost
 • Tuition
 • In-state
 • Out-of-state
 • CostPerCredit
 • CostPerTerm
 • Program Fees
 • Books and Supplies Fees
 • Uniform Fees
 • Activities Fees
 • Technology Fees
 • Other Fees

ตัวอย่างค่าเล่าเรียนที่แตกต่างกันของผู้เรียนในและนอกพื้นที่


[
  {
   "@type": "Offer",
   "category": "CostPerCredit",
   "category": "In-state",
   "priceSpecification": {
    "@type": "PriceSpecification",
    "price": 400,
    "priceCurrency": "USD"
  }, {
   "@type": "Offer",
   "category": "FeesPerTerm",
   "category": "In-state",
   "priceSpecification": {
    "@type": "PriceSpecification",
    "price": 200,
    "priceCurrency": "USD"
  }, {
   "@type": "Offer",
   "category": "CostPerCredit",
   "category": "Out-of-state",
   "priceSpecification": {
    "@type": "PriceSpecification",
    "price": 800,
    "priceCurrency": "USD"
  }, {
   "@type": "Offer",
   "category": "FeesPerTerm",
   "category": "Out-of-state",
   "priceSpecification": {
    "@type": "PriceSpecification",
    "price": 500,
    "priceCurrency": "USD"
  }]

ตัวอย่างค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร


[
  {
   "@type": "Offer",
   "category": "Technology Fees",
   "category": "CostPerUnit",
   "category": "In-state",
   "priceSpecification": {
    "@type": "PriceSpecification",
    "price": 400,
    "priceCurrency": "USD"
  }, {
   "@type": "Offer",
   "category": "Uniform Fees",
   "category": "CostPerTerm",
   "category": "In-state",
   "priceSpecification": {
    "@type": "PriceSpecification",
    "price": 200,
    "priceCurrency": "USD"
  }
]
programPrerequisites

EducationalOccupationalCredential

ข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการเข้าร่วมโปรแกรม

หากคุณต้องการประกาศนียบัตรมัธยมปลาย ให้ตั้งค่า credentialCategory เป็น HighSchool


"programPrerequisites": {
 "@type": "EducationalOccupationalCredential",
 "credentialCategory": "HighSchool"
}
salaryUponCompletion

MonetaryAmountDistribution

ค่าจ้างรายชั่วโมงจริงหรือโดยประมาณที่ผู้ฝึกงานจะได้รับเมื่อจบการฝึก ระบุระยะเวลาเป็น P1H


"salaryUponCompletion": {
 "@type": "MonetaryAmountDistribution",
 "currency": "USD",
 "duration": "P1H",
 "median": "20.00"
}
startDate

DateTime

วันที่เริ่มโปรแกรม ในรูปแบบ ISO-8601 หากมีการเสนอโปรแกรมมากกว่า 1 ครั้งต่อปีปฏิทิน ให้ระบุพร็อพเพอร์ตี้หลายครั้ง


"startDate": "2020-04-01T19:30"
timeToComplete

Text

ระยะเวลาที่ใช้สำหรับผู้เรียนเต็มเวลาในการเรียนจบโปรแกรมเป็นสัปดาห์ เดือน หรือปี ในรูปแบบ ISO-8601 แสดงเป็นระยะเวลาปกติสำหรับผู้เรียนเต็มเวลาที่จะเรียนจนจบโปรแกรม เช่น

โปรแกรม 2 ปี P2Y
โปรแกรม 2 เดือน P2M
2 เดือน, 2 ปี "P26M" "P2Y2M"

หากคุณไม่รู้ระยะเวลา เราแนะนำให้ใช้จำนวนหน่วยกิตคูณด้วยภาระงานของผู้เรียนเต็มเวลา เช่น 48 หน่วยกิตหารด้วย 12 หน่วยกิตที่คาดว่าจะทำได้ต่อ 1 ภาคเรียนสำหรับผู้เรียนเต็มเวลา คูณ 4 เดือนต่อภาคเรียน = 16 เดือนหรือน้อยกว่า 1.5 ปี

trainingSalary

MonetaryAmountDistribution

ค่าจ้างรายชั่วโมงที่ผู้ฝึกงานจะได้รับในวันแรกของโปรแกรม ระบุระยะเวลาเป็น P1H


"trainingSalary": {
 "@type": "MonetaryAmountDistribution",
 "currency": "USD",
 "duration": "P1H",
 "median": "16.00"
}

EducationalOrganization

ดูคำจำกัดความที่สมบูรณ์ของ EducationalOrganization ได้ที่ schema.org/EducationalOrganization หากสถาบันของคุณได้รับการรับรองคุณภาพจากคณะกรรมการรับรอง ให้ใช้พร็อพเพอร์ตี้ EducationalOrganization คุณอาจเพิ่ม EducationalOrganization ไปยังหน้าระดับบนสุดในเว็บไซต์หรือในช่องผู้ให้บริการสำหรับโปรแกรมเฉพาะก็ได้

พร็อพเพอร์ตี้ที่จำเป็น
address

PostalAddress

ที่อยู่ของวิทยาเขตหลัก ให้รวมพร็อพเพอร์ตี้ต่างๆ ไว้ให้มากที่สุด ยิ่งคุณระบุพร็อพเพอร์ตี้มากเท่าใด โปรแกรมก็จะยิ่งมีคุณภาพสำหรับผู้ใช้มากขึ้นเท่านั้น เช่น


"address": {
 "@type": "PostalAddress",
 "streetAddress": "123 Elm Street",
 "addressLocality": "Amherst",
 "addressRegion": "MA",
 "addressCountry": "US",
 "postalCode": "01002"
}
contactPoint

ContactPoint

หมายเลขโทรศัพท์หลักสำหรับให้ผู้เรียนติดต่อเกี่ยวกับการสมัครเรียน ตั้งค่า contactType เป็น Admissions


"contactPoint": {
 "@type": "ContactPoint",
 "contactType": "Admissions",
 "telephone": "+15551234567"
}
name

Text

ชื่อขององค์กร

พร็อพเพอร์ตี้ที่แนะนำ
ข้อมูลยืนยัน

AdministrativeArea

ข้อมูลยืนยันสำหรับองค์กรโดยใช้แท็กใดแท็กหนึ่งหรือค่าผสมของพร็อพเพอร์ตี้ต่อไปนี้

leiCode

Text

ตัวระบุข้อมูลนิติบุคคลขององค์กร

taxID

Text

หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของประเทศสหรัฐอเมริกาขององค์กร

hasCredential

EducationalOccupationalCredential

การรับรองคุณภาพระดับประเทศหรือระดับภูมิภาคที่มอบให้แก่สถาบันการศึกษาจากหน่วยงานรับรองคุณภาพของกระทรวงศึกษาธิการสหรัฐอเมริกา


"hasCredential": {
 "@type": "EducationalOccupationalCredential",
 "credentialCategory": "Accreditation",
 "recognizedBy": {
  "@type": "Organization",
  "name": "Accrediting Commission of Career Schools and Colleges"
 }
}
hasCredential.credentialCategory

Text

หมวดหมู่ของหนังสือรับรอง


"credentialCategory": "Accreditation"
hasCredential.recognizedBy

Organization

องค์กรที่ยอมรับความถูกต้อง คุณค่า หรือประโยชน์ของหนังสือรับรอง


"recognizedBy": {
  "@type": "Organization",
  "name": "Accrediting Commission of Career Schools and Colleges"
 }
}
hasCredential.recognizedBy.name

Organization

ชื่อขององค์กรที่ให้การยอมรับ


"name": "Accrediting Commission of Career Schools and Colleges"
subOrganization

EducationalOrganization

วิทยาเขตรองใดๆ ที่รวมอยู่ในองค์กร สำหรับกรณีที่มีหลายวิทยาเขต


"subOrganization": {
 "@type": "EducationalOrganization",
 "name": "ACME Community College - Berkshires Campus",
 "address": {
  "@type": "PostalAddress",
  "streetAddress": "123 Elm Street",
  "addressLocality": "Amherst",
  "addressRegion": "MA",
  "addressCountry": "US",
  "postalCode": "01002"
 }
}
subOrganization.address

PostalAddress

ที่อยู่ของวิทยาเขตรอง ควรระบุค่านี้หากมีวิทยาเขตรองหลายแห่ง


"subOrganization": {
 "@type": "EducationalOrganization",
 "address": {
  "@type": "PostalAddress",
  "streetAddress": "123 Elm Street",
  "addressLocality": "Amherst",
  "addressRegion": "MA",
  "addressCountry": "US",
  "postalCode": "01002"
 }
}
subOrganization.name

Text

ชื่อของวิทยาเขตรอง ควรระบุค่านี้หากมีวิทยาเขตรองหลายแห่ง


"subOrganization": {
 "@type": "EducationalOrganization",
 "name": "ACME Community College - Berkshires Campus",
}

การแก้ปัญหา

หากประสบปัญหาในการใช้หรือแก้ไขข้อบกพร่องของข้อมูลที่มีโครงสร้าง โปรดดูแหล่งข้อมูลต่อไปนี้ซึ่งอาจช่วยคุณได้