Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Giấy phép sử dụng hình ảnh trong Google Hình ảnh

Khi bạn chỉ định thông tin giấy phép cho hình ảnh trên trang web của mình, hình thu nhỏ của hình ảnh đó có thể xuất hiện kèm theo huy hiệu Có thể cấp phép trong Google Hình ảnh. Huy hiệu này cho mọi người biết rằng hình ảnh có thông tin giấy phép, đồng thời cung cấp đường liên kết đến giấy phép trong Trình xem hình ảnh để người dùng xem thêm thông tin về cách họ có thể sử dụng hình ảnh đó.

Huy hiệu Có thể cấp phép trong Google Hình ảnh

Phạm vi cung cấp tính năng

Google cung cấp tính năng này trên thiết bị di động và máy tính cũng như ở mọi khu vực và ngôn ngữ mà người dùng có thể truy cập Google Tìm kiếm.

Chuẩn bị trang web và hình ảnh của bạn cho tính năng này

Để đảm bảo Google có thể khám phá và lập chỉ mục hình ảnh của bạn, hãy làm như sau:

Thêm dữ liệu có cấu trúc hoặc siêu dữ liệu ảnh IPTC

Để cho Google biết hình ảnh nào là có thể cấp phép, hãy thêm dữ liệu có cấu trúc hoặc siêu dữ liệu ảnh IPTC (Hội đồng Viễn thông Báo chí Quốc tế) vào mỗi hình ảnh có thể cấp phép trên trang web của bạn. Nếu bạn sử dụng cùng một hình ảnh trên nhiều trang, hãy thêm dữ liệu có cấu trúc hoặc siêu dữ liệu ảnh IPTC cho hình ảnh đó trên mỗi trang.

Bạn có thể thêm thông tin giấy phép vào hình ảnh của mình theo hai cách. Để đủ điều kiện sử dụng huy hiệu Có thể cấp phép, bạn chỉ cần cung cấp cho Google một dạng thông tin qua bất kỳ phương pháp nào sau đây:

 • Dữ liệu có cấu trúc: Dữ liệu có cấu trúc thể hiện mối liên kết giữa hình ảnh và trang mà hình ảnh đó xuất hiện cùng với mã đánh dấu. Bạn cần thêm dữ liệu có cấu trúc cho mỗi lần hình ảnh được sử dụng, ngay cả khi bạn dùng cùng một hình ảnh.
 • Siêu dữ liệu ảnh IPTC: Siêu dữ liệu ảnh IPTC được đưa vào chính hình ảnh; hình ảnh và siêu dữ liệu này có thể di chuyển từ trang này sang trang khác mà vẫn nguyên vẹn. Bạn chỉ cần nhúng siêu dữ liệu ảnh IPTC một lần cho mỗi hình ảnh.

Sơ đồ sau đây cho thấy cách thông tin giấy phép có thể xuất hiện trong Google Hình ảnh:

Chú thích cho thấy những phần của siêu dữ liệu giấy phép có thể xuất hiện trong Google Hình ảnh
 1. URL dẫn tới trang mô tả giấy phép chi phối việc sử dụng một hình ảnh. Hãy chỉ định thông tin này bằng thuộc tính license của Schema.org hoặc trường Web Statement of Rights (Tuyên bố trên web về quyền) của IPTC.
 2. URL dẫn tới một trang mô tả, nơi người dùng có thể tìm thấy thông tin về cách cấp phép sử dụng hình ảnh đó. Hãy chỉ định thông tin này bằng thuộc tính acquireLicensePage của Schema.org hoặc trường Licensor URL của IPTC (của Licensor).

Dữ liệu có cấu trúc

Một cách để cho Google biết rằng một hình ảnh có thể được cấp phép sử dụng đó là thêm các trường dữ liệu có cấu trúc. Dữ liệu có cấu trúc là một định dạng chuẩn để cung cấp thông tin về một trang và phân loại nội dung trên trang. Nếu mới làm quen với dữ liệu có cấu trúc, bạn có thể tìm hiểu thêm về cách thức hoạt động của dữ liệu có cấu trúc.

Sau đây là thông tin tổng quan về cách xây dựng, kiểm tra và phát hành dữ liệu có cấu trúc. Để xem hướng dẫn từng bước về cách thêm dữ liệu có cấu trúc vào một trang web, hãy tham khảo lớp học lập trình về dữ liệu có cấu trúc.

 1. Thêm các thuộc tính bắt buộc. Tùy theo định dạng bạn đang sử dụng, hãy tìm hiểu nơi chèn dữ liệu có cấu trúc trên trang.
 2. Tuân theo các nguyên tắc.
 3. Xác thực mã của bạn bằng công cụ Kiểm tra kết quả nhiều định dạng.
 4. Triển khai một vài trang có chứa dữ liệu có cấu trúc và dùng Công cụ kiểm tra URL để kiểm tra xem Google nhìn thấy trang đó như thế nào. Hãy đảm bảo rằng Google có thể truy cập trang của bạn và bạn không chặn trang bằng tệp robots.txt, thẻ noindex hoặc yêu cầu đăng nhập. Nếu trang có vẻ không gặp vấn đề nào, bạn có thể yêu cầu Google thu thập lại dữ liệu đối với các URL này.
 5. Để thông báo cho Google về các thay đổi sau này, bạn nên gửi một sơ đồ trang web. Bạn có thể tự động hoá quy trình này bằng Search Console Sitemap API.

Ví dụ

Một hình ảnh duy nhất

Dưới đây là ví dụ về một trang chỉ có một hình ảnh có thể cấp phép.

JSON-LD


<html>
 <head>
  <title>Black labrador puppy</title>
  <script type="application/ld+json">
  {
   "@context": "https://schema.org/",
   "@type": "ImageObject",
   "contentUrl": "https://example.com/photos/1x1/black-labrador-puppy.jpg",
   "license": "https://example.com/license",
   "acquireLicensePage": "https://example.com/how-to-use-my-images"
  }
  </script>
 </head>
 <body>
  <img alt="Black labrador puppy" src="https://example.com/photos/1x1/black-labrador-puppy.jpg">
  <p><a href="https://example.com/license">License</a></p>
  <p><a href="https://example.com/how-to-use-my-images">How to use my images</a></p>
 </body>
</html>

RDFa


<html>
 <head>
  <title>Black labrador puppy</title>
 </head>
 <body>
 <div vocab="https://schema.org/" typeof="ImageObject">
  <img alt="Black labrador puppy" property="contentUrl" src="https://example.com/photos/1x1/black-labrador-puppy.jpg" /><br />
  <span property="license"> https://example.com/license</span><br />
  <span property="acquireLicensePage">https://example.com/how-to-use-my-images</span>
 </div>
 </body>
</html>

Microdata (vi dữ liệu)


<html>
 <head>
  <title>Black labrador puppy</title>
 </head>
 <body>
  <div itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject">
  <img alt="Black labrador puppy" itemprop="contentUrl" src="https://example.com/photos/1x1/black-labrador-puppy.jpg" /><br />
  <span itemprop="license"> https://example.com/license</span><br />
  <span itemprop="acquireLicensePage">https://example.com/how-to-use-my-images</span>
  </div>
 </body>
</html>
Một hình ảnh duy nhất trong thẻ srcset

Sau đây là ví dụ về một trang chỉ có một hình ảnh có thể cấp phép trong một thẻ srcset.

JSON-LD


<html>
 <head>
  <title>Black labrador puppy</title>
  <script type="application/ld+json">
  {
   "@context": "https://schema.org/",
   "@type": "ImageObject",
   "contentUrl": "https://example.com/photos/320/black-labrador-puppy-800w.jpg",
   "license": "https://example.com/license",
   "acquireLicensePage": "https://example.com/how-to-use-my-images"
  }
  </script>
 </head>
 <body>
  <img srcset="https://example.com/photos/320/black-labrador-puppy-320w.jpg 320w,
          https://example.com/photos/480/black-labrador-puppy-480w.jpg 480w,
          https://example.com/photos/800/black-labrador-puppy-800w.jpg 800w"
      sizes="(max-width: 320px) 280px,
         (max-width: 480px) 440px,
         800px"
      src="https://example.com/photos/320/black-labrador-puppy-800w.jpg"
      alt="Black labrador puppy"><br />
  <p><a href="https://example.com/license">License</a></p>
  <p><a href="https://example.com/how-to-use-my-images">How to use my images</a></p>
 </body>
</html>

RDFa


<html>
 <head>
  <title>Black labrador puppy</title>
 </head>
 <body>
  <div vocab="https://schema.org/" typeof="ImageObject">
   <img property="contentUrl"
      srcset="https://example.com/photos/320/black-labrador-puppy-320w.jpg 320w,
          https://example.com/photos/480/black-labrador-puppy-480w.jpg 480w,
          https://example.com/photos/800/black-labrador-puppy-800w.jpg 800w"
      sizes="(max-width: 320px) 280px,
         (max-width: 480px) 440px,
         800px"
      src="https://example.com/photos/320/black-labrador-puppy-800w.jpg"
      alt="Black labrador puppy"><br />
   <span property="license"> https://example.com/license</span><br />
   <span property="acquireLicensePage">https://example.com/how-to-use-my-images</span>
  </div>
 </body>
</html>

Microdata (vi dữ liệu)


<html>
 <head>
  <title>Black labrador puppy</title>
 </head>
 <body>
  <div itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject">
   <img itemprop="contentUrl"
      srcset="https://example.com/photos/320/black-labrador-puppy-320w.jpg 320w,
          https://example.com/photos/480/black-labrador-puppy-480w.jpg 480w,
          https://example.com/photos/800/black-labrador-puppy-800w.jpg 800w"
      sizes="(max-width: 320px) 280px,
         (max-width: 480px) 440px,
         800px"
      src="https://example.com/photos/320/black-labrador-puppy-800w.jpg"
      alt="Black labrador puppy"><br />
   <span itemprop="license"> https://example.com/license</span><br />
   <span itemprop="acquireLicensePage">https://example.com/how-to-use-my-images</span>
  </div>
 </body>
</html>
Nhiều hình ảnh trên một trang

Dưới đây là ví dụ về một trang có nhiều hình ảnh có thể cấp phép.

JSON-LD


<html>
 <head>
  <title>Photos of black labradors</title>
  <script type="application/ld+json">
  [{
   "@context": "https://schema.org/",
   "@type": "ImageObject",
   "contentUrl": "https://example.com/photos/1x1/black-labrador-puppy.jpg",
   "license": "https://example.com/license",
   "acquireLicensePage": "https://example.com/how-to-use-my-images"
  },
  {
   "@context": "https://schema.org/",
   "@type": "ImageObject",
   "contentUrl": "https://example.com/photos/1x1/adult-black-labrador.jpg",
   "license": "https://example.com/license",
   "acquireLicensePage": "https://example.com/how-to-use-my-images"
  }]
  </script>
 </head>
 <body>
  <h2>Black labrador puppy</h2>
  <img alt="Black labrador puppy" src="https://example.com/photos/1x1/black-labrador-puppy.jpg">
  <p><a href="https://example.com/license">License</a></p>
  <p><a href="https://example.com/how-to-use-my-images">How to use my images</a></p>
  <h2>Adult black labrador</h2>
  <img alt="Adult black labrador" src="https://example.com/photos/1x1/adult-black-labrador.jpg">
  <p><a href="https://example.com/license">License</a></p>
  <p><a href="https://example.com/how-to-use-my-images">How to use my images</a></p>
 </body>
</html>

RDFa


<html>
 <head>
  <title>Photos of black labradors</title>
 </head>
 <body>
 <div vocab="https://schema.org/" typeof="ImageObject">
  <h2 property="name">Black labrador puppy</h2>
  <img alt="Black labrador puppy" property="contentUrl" src="https://example.com/photos/1x1/black-labrador-puppy.jpg" /><br />
  <span property="license"> https://example.com/license</span><br />
  <span property="acquireLicensePage">https://example.com/how-to-use-my-images</span>
 </div>
 <br />
 <div vocab="https://schema.org/" typeof="ImageObject">
 <h2 property="name">Adult black labrador</h2>
 <img alt="Adult black labrador" property="contentUrl" src="https://example.com/photos/1x1/adult-black-labrador.jpg" /><br />
 <span property="license"> https://example.com/license</span><br />
 <span property="acquireLicensePage">https://example.com/how-to-use-my-images</span>
 </div>
 </body>
</html>

Microdata (vi dữ liệu)


<html>
 <head>
  <title>Photos of black labradors</title>
 </head>
 <body>
  <div itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject">
  <h2 itemprop="name">Black labrador puppy</h2>
  <img alt="Black labrador puppy" itemprop="contentUrl" src="https://example.com/photos/1x1/black-labrador-puppy.jpg" /><br />
  <span itemprop="license"> https://example.com/license</span><br />
  <span itemprop="acquireLicensePage">https://example.com/how-to-use-my-images</span>
  </div>
  <br />
  <h2 itemprop="name">Adult black labrador</h2>
  <div itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject">
  <img alt="Adult black labrador" itemprop="contentUrl" src="https://example.com/photos/1x1/adult-black-labrador.jpg" /><br />
  <span itemprop="license"> https://example.com/license</span><br />
  <span itemprop="acquireLicensePage">https://example.com/how-to-use-my-images</span>
  </div>
 </body>
</html>

Định nghĩa các loại dữ liệu có cấu trúc

Bạn có thể xem định nghĩa đầy đủ về ImageObject trên schema.org/ImageObject.

Nếu đang sử dụng dữ liệu có cấu trúc để chỉ định hình ảnh có thể cấp phép, bạn phải bao gồm thuộc tính license để hình ảnh của bạn đủ điều kiện xuất hiện kèm theo huy hiệu Có thể cấp phép. Bạn cũng nên thêm thuộc tính acquireLicensePage nếu bạn có thông tin đó.

Thuộc tính bắt buộc
contentUrl

URL

URL dẫn đến nội dung hình ảnh thực tế. Google sử dụng contentUrl để xác định xem giấy phép áp dụng cho hình ảnh nào.

license

URL

URL dẫn tới trang mô tả giấy phép chi phối việc sử dụng một hình ảnh. Ví dụ: giấy phép này có thể là các điều khoản và điều kiện trên trang web của bạn. Bạn cũng có thể sử dụng Giấy phép Creative Commons (ví dụ: BY-NC 4.0), nếu thích hợp.

Thuộc tính nên có
acquireLicensePage

URL

URL dẫn tới trang cung cấp thông tin về cách lấy giấy phép sử dụng hình ảnh đó. Sau đây là một số ví dụ:

 • Trang thanh toán cho hình ảnh đó nơi người dùng có thể chọn độ phân giải hoặc quyền sử dụng cụ thể
 • Trang thông tin chung về cách liên hệ với bạn

Siêu dữ liệu ảnh IPTC

Ngoài ra, bạn có thể trực tiếp đưa siêu dữ liệu ảnh IPTC vào trong một hình ảnh. Bạn phải bao gồm trường Web Statement of Rights (Tuyên bố trên web về quyền) để hình ảnh của bạn đủ điều kiện xuất hiện kèm theo huy hiệu có thể cấp phép. Bạn cũng nên thêm trường Licensor URL nếu bạn có thông tin đó.

Thuộc tính bắt buộc
Web Statement of Rights

URL dẫn tới trang mô tả giấy phép chi phối việc sử dụng hình ảnh và thông tin khác về quyền (không bắt buộc). Ví dụ: giấy phép này có thể là các điều khoản và điều kiện trên trang web của bạn. Bạn cũng có thể sử dụng Giấy phép Creative Commons (ví dụ: BY-NC 4.0), nếu thích hợp.

Thuộc tính nên có
Licensor URL

URL dẫn tới trang cung cấp thông tin về cách lấy giấy phép sử dụng hình ảnh đó. Licensor URL phải là thuộc tính của đối tượng Licensor, không phải là thuộc tính của đối tượng hình ảnh. Sau đây là một số ví dụ:

 • Trang thanh toán cho hình ảnh đó, nơi người dùng có thể chọn độ phân giải cụ thể
 • Trang thông tin chung về cách liên hệ với bạn

Theo dõi kết quả nhiều định dạng bằng Search Console

Search Console là công cụ giúp bạn theo dõi hiệu quả hoạt động của các trang web trong Google Tìm kiếm. Bạn không cần đăng ký sử dụng Search Console để đưa trang web vào Google Tìm kiếm, nhưng việc làm vậy có thể giúp bạn hiểu và cải thiện cách Google nhìn thấy trang web của bạn. Bạn nên kiểm tra Search Console trong những trường hợp sau:

 1. Sau lần đầu triển khai dữ liệu có cấu trúc
 2. Sau khi phát hành mẫu mới hoặc cập nhật mã của bạn
 3. Phân tích lưu lượng truy cập định kỳ

Sau lần đầu triển khai dữ liệu có cấu trúc

Sau khi Google lập chỉ mục các trang của bạn, hãy tìm vấn đề bằng cách sử dụng Báo cáo trạng thái kết quả nhiều định dạng có liên quan. Trường hợp tốt nhất là khi bạn thấy số trang hợp lệ tăng nhưng số lỗi hoặc cảnh báo không tăng. Nếu bạn tìm thấy vấn đề trong dữ liệu có cấu trúc:

 1. Sửa lỗi.
 2. Kiểm tra URL đang hoạt động để xem vấn đề còn tồn tại không.
 3. Yêu cầu xác thực bằng cách sử dụng báo cáo trạng thái.

Sau khi phát hành các mẫu mới hoặc cập nhật mã của bạn

Khi bạn thực hiện những thay đổi đáng kể cho trang web của mình, hãy theo dõi xem số lỗi và cảnh báo về dữ liệu có cấu trúc có tăng không.
 • Nếu bạn thấy số lỗi tăng, thì có lẽ bạn đã triển khai một mẫu mới không hoạt động được hoặc trang web của bạn tương tác với mẫu hiện có theo một cách mới và không hợp lệ.
 • Nếu bạn thấy số mục hợp lệ giảm (nhưng số lỗi không tăng), thì có thể bạn không còn nhúng dữ liệu có cấu trúc trong các trang của mình nữa. Hãy sử dụng Công cụ kiểm tra URL để tìm hiểu nguyên nhân gây ra vấn đề.

Phân tích lưu lượng truy cập định kỳ

Phân tích lưu lượng truy cập bạn nhận được qua Google Tìm kiếm bằng cách sử dụng Báo cáo hiệu suất. Dữ liệu báo cáo sẽ cho bạn biết bạn tần suất trang web xuất hiện dưới dạng kết quả nhiều định dạng trong Tìm kiếm, tần suất người dùng nhấp vào trang và vị trí trung bình của trang trong kết quả tìm kiếm. Bạn cũng có thể tự động lấy các kết quả này bằng Search Console API.

Khắc phục sự cố

Nếu gặp sự cố khi triển khai giấy phép hình ảnh trong Google Hình ảnh, bạn có thể tham khảo một số tài nguyên trợ giúp sau đây.