Koleksiyonlar ile düzeninizi koruyun İçeriği tercihlerinize göre kaydedin ve kategorilere ayırın.

Eğitim amaçlı soru-cevap

Bilgi kartı sayfalarınız varsa bilgi kartı sayfalarınıza Quiz yapılandırılmış verisi ekleyerek öğrencilerin eğitici soruların yanıtlarını daha iyi bulmalarına yardımcı olabilirsiniz. Yapılandırılmış veri eklemek, içeriğinizi Google Arama sonuçları, Google Asistan ve Google Lens sonuçlarındaki eğitim amaçlı soru-cevap bandında görünmeye uygun hale getirir.

Eğitim amaçlı soru-cevap zengin sonucu örneği

Aşağıdaki sayfa türleri eğitim amaçlı soru-cevap bandı için uygundur:

 • Bilgi kartı sayfası: Genellikle bir tarafında soru, diğer tarafında da yanıtı olan bilgi kartlarını içeren sayfa. Bilgi kartı sayfalarını işaretlemek için bu rehberi okumaya devam ederek Eğitim Amaçlı Soru-Cevap şemasını nasıl ekleyeceğinizi öğrenin.
 • Tek soru-cevaplı sayfa: Tek soru içeren ve ardından kullanıcının gönderdiği cevapların yer aldığı bir sayfa. Tek soru-cevaplı sayfası işaretlemek için bunun yerine QAPage işaretlemesini ekleyin.

Özelliğin kullanılabilirliği

Eğitim amaçlı soru-cevap bandı, Google Arama’nın kullanılabildiği tüm bölgelerde İngilizce olarak kullanılabilir. Bu özellik, yalnızca masaüstü ve mobil cihazlarda eğitimle ilgili konularda arama yapılırken kullanılabilir. Örneğin, "the measure of three angles of a quadrilateral are 80 90 and 103 degrees" veya "the ratio of surface energy to surface area is" gibi sorguları aramayı deneyin.

Örnekler

Eğitim amaçlı soru-cevap yapılandırılmış verilerini içeren bir bilgi kartı sayfası örneğini burada bulabilirsiniz.


<html>
 <head>
  <title>Cell Transport</title>
  <script type="application/ld+json">
  {
   "@context": "https://schema.org/",
   "@type": "Quiz",
   "about": {
    "@type": "Thing",
    "name": "Cell Transport"
   },
   "educationalAlignment": [
    {
     "@type": "AlignmentObject",
     "alignmentType": "educationalSubject",
     "targetName": "Biology"
    }
   ],
   "hasPart": [
    {
     "@context": "https://schema.org/",
     "@type": "Question",
     "eduQuestionType": "Flashcard",
     "text": "This is some fact about receptor molecules.",
     "acceptedAnswer": {
      "@type": "Answer",
      "text": "receptor molecules"
     }
    },
    {
     "@context": "https://schema.org/",
     "@type": "Question",
     "eduQuestionType": "Flashcard",
     "text": "This is some fact about the cell membrane.",
     "acceptedAnswer": {
      "@type": "Answer",
      "text": "cell membrane"
     }
    }
   ]
  }
  </script>
 </head>
</html>

Yönergeler

Sayfanızın Eğitim Amaçlı Soru-Cevap zengin sonucuna uygun olması için aşağıdaki yönergeleri uygulamanız gerekir:

Teknik yönergeler

 • Yapılandırılmış verileri mümkün olan en ayrıntılı özellik sayfasına yerleştirin. Soru içermeyen sayfalara yapılandırılmış veri eklemeyin.
 • Tüm sorularda eduQuestionType özelliğinin Flashcard değeri kullanılmalıdır. Başka soru türleri içeren sayfalar eğitimle ilgili soru-cevap bandı için uygun değildir. Başka soru türlerinin olduğu sayfalar için Alıştırma Soruları'nı kullanmayı düşünebilirsiniz.
 • Ana makinenizdeki yük yük ayarlarının sık taramaya izin verdiğinden emin olun.
 • Sitenizdeki sorular, sayfadaki kullanıcılar tarafından hemen görülebilir olmalıdır. Yani, sorular yalnızca bir veri dosyasında veya PDF'de tutulmamalıdır.
 • Sayfanızda yalnızca bir soru ve ardından kullanıcıların gönderdiği birkaç yanıt varsa bunun yerine QAPage işaretlemesini kullanın.

İçerik yönergeleri

Bu eğitim amaçlı soru-cevap içeriği yönergeleri, kullanıcılarımızın ilgilendikleri öğrenme kaynaklarına ulaşmalarını sağlamak için oluşturulmuştur. Bu kuralları ihlal eden içerik tespit edersek gerekli işlemi uygularız. Bu kapsamda hem manuel işlem uygulanabilir hem de içeriğinizin Google'daki eğitim amaçlı soru-cevap zengin sonucunda gösterilmesi engellenebilir.

 • Eğitimle ilgili soru-cevap sayfaları, soru-cevap sayfaları için geçerli içerik kurallarına uymalıdır.
 • Sayfada eğitimle ilgili sorular ve cevaplar bulunmalıdır. Sayfanızda en az bir soru ve cevap eşlemesi olmalı, verilen cevap kullanıcının sorusuyla ilgili ve soruyu yanıtlar nitelikte olmalıdır.
 • Bu özelliği kullanarak oluşturduğunu eğitim amaçlı soru-cevap sayfalarınızın doğruluğu ve kalitesi sizin sorumluluğunuzdadır. İçeriğinizin belirli bir kısmının kalite ve pedagojik inceleme süreçlerine göre yanlış olduğu tespit edilirse sorunları çözene kadar soru-cevap sayfalarınızın tamamı veya bir bölümü bu özellik için uygun olmayabilir.

Yapılandırılmış veri türü tanımları

İçeriğinizin zengin sonuç olarak görüntülenmeye uygun olması için gereken özellikleri eklemeniz gerekir. İçeriğiniz hakkında daha fazla bilgi ekleyerek daha iyi bir kullanıcı deneyimi sağlamak için önerilen özellikleri de dahil edebilirsiniz.

Test

Quiz, genellikle aynı kavram veya konuyla ilgili bilgi kartı grubudur (bir veya daha fazla karttan oluşur).

Quiz (test) öğesinin tam tanımını schema.org'da bulabilirsiniz.

Zorunlu özellikler
hasPart

Question

Test için belirli bilgi kartı sorusuyla ilgili iç içe yerleştirilmiş bilgiler. Tek bir bilgi kartı göstermek için bir tane hasPart özelliği kullanın.

Birden fazla bilgi kartı eklemek için bu özelliği tekrarlayın.


{
 "@type": "Quiz",
 "hasPart": {
  "@type": "Question"
 }
}
Önerilen özellikler
about

Name

Quiz özelliğinin altında yatan temel kavram hakkında iç içe yerleştirilmiş bilgiler.


{
 "@type": "Quiz",
 "about": {
  "@type": "Name"
 }
}
about.name

Text

Quiz özelliğinin altında yatan temel kavram hakkında iç içe yerleştirilmiş bilgiler. Bu özellik için birden fazla girişe izin verilir.


{
 "@type": "Quiz",
 "about": {
  "@type": "Name",
  "name": "Cell transport"
 }
}
educationalAlignment

AlignmentObject

Testin, kabul gören bir eğitim çerçevesine uyumlu hale getirilmesi. Bu özellik, testi bir branş veya çalışma alanıyla ve hedef sınıf ya da eğitim standardıyla uyumlu hale getirmek için tekrarlanabilir.


{
 "@type": "Quiz",
 "educationalAlignment": []
}
educationalAlignment.alignmentType

Text

Test için öğrenme kaynağı ve çerçeve düğümü arasındaki uyum kategorisi. Google Arama, LRMI standardını kullanır.

Hem çalışma alanını hem de hedef sınıfı veya eğitim standardını belirtmek için alignmentType özelliğini tekrarlayın.

 • Testin hangi branş veya çalışma alanı için olduğunu belirtirken alignmentType özelliğini educationalSubject olarak ayarlayın.
 • Testin hedef sınıfını veya eğitim standardını belirtmek için alignmentType özelliğini educationalLevel olarak ayarlayın.

educationalSubject ve educationalLevel özelliklerinin nasıl belirtileceği aşağıda açıklanmaktadır.


{
 "@type": "Quiz",
 "educationalAlignment": [
   {
    "@type": "AlignmentObject",
    "alignmentType": "educationalSubject",
    "targetName": "Biology"
   },
   {
    "@type": "AlignmentObject",
    "alignmentType": "educationalLevel",
    "targetName": "Fifth grade"
   }

 ]
}
educationalAlignment.targetName

Text

Genel olarak kabul gören bir eğitim çerçevesine ait konu adı. Örneğin: "7. Sınıf: Hücre Yapısı".


{
 "@type": "Quiz",
 "educationalAlignment": [
   {
    "@type": "AlignmentObject",
    "targetName": "Grade 7: Cell Structure"
   }
 ]
}

Soru

Her soru, Quiz öğesinin hasPart özelliği altına yerleştirilmiş, bir bilgi kartına karşılık gelir. Bu Question ile ilgili koşulların QAPage için soru koşullarından farklı olduğunu unutmayın.

Question (soru) öğesinin tam tanımı schema.org'da sağlanmaktadır.

Zorunlu özellikler
acceptedAnswer

Answer

Bilgi kartı cevabının tam metni. Her Question türü için yalnızca bir acceptedAnswer özelliği olmalıdır.


{
 "@type": "Question",
 "acceptedAnswer": {
  "@type": "Answer",
  "text": "cell membranes"
 }
}
eduQuestionType

Text

Sorunun türü. Şu sabit değeri kullanmanız gerekir: Flashcard.


{
 "@type": "Question",
 "eduQuestionType": "Flashcard”
}
text

Text

Bilgi kartı sorusunun tam metni.


{
 "@type": "Question",
 "text": "A protein on the surface of HIV can attach to proteins on the surface of healthy human cells. What are the attachment sites on the surface of the cells known as?"
}

İçeriğinizi eğitim amaçlı soru-cevap bandında otomatik olarak gösterebiliriz. Eğitim amaçlı soru-cevap bandında görünmesini devre dışı bırakmak için bu formu doldurun.