บทความ

การเพิ่มข้อมูลที่มีโครงสร้าง Article ลงในข่าว บล็อก และหน้าบทความกีฬาจะช่วยปรับปรุงลักษณะที่ปรากฏในผลการค้นหาของ Google Search ได้ หน้าเว็บของคุณอาจมีสิทธิ์ใช้หลายฟีเจอร์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิธีการเขียนโค้ดของหน้านั้นซึ่งมีดังนี้

 • AMP ที่มีข้อมูลที่มีโครงสร้าง: หน้า AMP ที่มีข้อมูลที่มีโครงสร้างอาจปรากฏในภาพหมุนเรื่องเด่น ภาพหมุนของโฮสต์ของผลการค้นหาที่เป็นสื่อสมบูรณ์ เรื่องราวที่เป็นภาพ และผลการค้นหาที่เป็นสื่อสมบูรณ์ในผลการค้นหาของ Search บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ผลการค้นหาเหล่านี้อาจรวมถึงรูปภาพ โลโก้ของหน้า และฟีเจอร์ผลการค้นหาอื่นๆ ที่น่าสนใจ
 • หน้าเว็บที่ไม่ใช่ AMP ซึ่งมีข้อมูลที่มีโครงสร้าง: หน้าที่ไม่ใช่ AMP ซึ่งมีข้อมูลที่มีโครงสร้าง Article จะช่วยให้ Google เข้าใจเกี่ยวกับหน้าเว็บนั้นมากขึ้น และแสดงข้อความพาดหัว รูปภาพ และวันที่เผยแพร่ของบทความในผลการค้นหาที่เป็นสื่อสมบูรณ์ของ Article ได้ดียิ่งขึ้น

ตัวอย่าง

ต่อไปนี้คือตัวอย่างของโค้ด JSON-LD ในหน้า AMP ที่มีข้อมูลที่มีโครงสร้าง Article


<html amp>
 <head>
  <title>Article headline</title>
  <script type="application/ld+json">
  {
   "@context": "https://schema.org",
   "@type": "NewsArticle",
   "mainEntityOfPage": {
    "@type": "WebPage",
    "@id": "https://google.com/article"
   },
   "headline": "Article headline",
   "image": [
    "https://example.com/photos/1x1/photo.jpg",
    "https://example.com/photos/4x3/photo.jpg",
    "https://example.com/photos/16x9/photo.jpg"
   ],
   "datePublished": "2015-02-05T08:00:00+08:00",
   "dateModified": "2015-02-05T09:20:00+08:00",
   "author": {
    "@type": "Person",
    "name": "John Doe",
    "url": "http://example.com/profile/johndoe123"
   },
   "publisher": {
    "@type": "Organization",
    "name": "Google",
    "logo": {
     "@type": "ImageObject",
     "url": "https://google.com/logo.jpg"
    }
   }
  }
  </script>
 </head>
 <body>
 </body>
</html>

นี่คือตัวอย่างของหน้าที่ไม่ใช่ AMP ซึ่งมีข้อมูลที่มีโครงสร้าง Article หน้าที่ไม่ใช่ AMP มีคำแนะนำต่างจากหน้า AMP


<html>
 <head>
  <title>Article headline</title>
  <script type="application/ld+json">
  {
   "@context": "https://schema.org",
   "@type": "NewsArticle",
   "headline": "Article headline",
   "image": [
    "https://example.com/photos/1x1/photo.jpg",
    "https://example.com/photos/4x3/photo.jpg",
    "https://example.com/photos/16x9/photo.jpg"
    ],
   "datePublished": "2015-02-05T08:00:00+08:00",
   "dateModified": "2015-02-05T09:20:00+08:00",
   "author": [{
     "@type": "Person",
     "name": "Jane Doe",
     "url": "http://example.com/profile/janedoe123"
    },{
     "@type": "Person",
     "name": "John Doe",
     "url": "http://example.com/profile/johndoe123"
   }]
  }
  </script>
 </head>
 <body>
 </body>
</html>

การใช้งาน

AMP ซึ่งมีข้อมูลที่มีโครงสร้าง

ภาพหมุนผลการค้นหาหน้า AMP ของบทความข่าว

หน้า AMP ซึ่งมีข้อมูลที่มีโครงสร้างอาจปรากฏในภาพหมุนของเรื่องราวในผลการค้นหา หากไม่มีข้อมูลที่มีโครงสร้าง หน้า AMP อาจปรากฏเป็นลิงก์สีน้ำเงินแบบมาตรฐานในผลการค้นหาของ Google Search ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหน้า AMP ในผลการค้นหาได้ที่เกี่ยวกับ AMP ใน Google Search

วิธีสร้างหน้า AMP ซึ่งมีข้อมูลที่มีโครงสร้าง

 1. ทำตามข้อกำหนดเฉพาะของโครงการ AMP
 2. ทำตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติมเกี่ยวกับหน้าเว็บเพื่อดูแลให้ Google รวบรวมข้อมูลหน้าเว็บของคุณได้
 3. เพิ่มเอลิเมนต์ข้อมูลที่มีโครงสร้างซึ่งอธิบายบทความในหน้าเว็บ
 4. ทดสอบข้อมูลที่มีโครงสร้างโดยใช้การทดสอบผลการค้นหาที่เป็นสื่อสมบูรณ์

หน้าที่ไม่ใช่ AMP ซึ่งมีข้อมูลที่มีโครงสร้าง

หน้าที่ไม่ใช่ AMP ซึ่งมีข้อมูลที่มีโครงสร้าง Article ในผลการค้นหา

เมื่อเพิ่มข้อมูลที่มีโครงสร้าง Article ลงในหน้าที่ไม่ใช่ AMP คุณจะแนะนําพาดหัวที่ถูกต้อง วันที่เผยแพร่ และรูปภาพที่ Google ควรแสดงในผลการค้นหาได้ดียิ่งขึ้น

วิธีเพิ่มข้อมูลที่มีโครงสร้างลงในหน้าบทความที่ไม่ใช่ AMP

 1. เพิ่มเอลิเมนต์ข้อมูลที่มีโครงสร้างลงในหน้าเว็บเพื่ออธิบายบทความในหน้า
 2. อ่านหลักเกณฑ์เพื่อดูแลให้ Google รวบรวมข้อมูลหน้าเว็บได้
 3. ทดสอบข้อมูลที่มีโครงสร้างโดยใช้การทดสอบผลการค้นหาที่เป็นสื่อสมบูรณ์

หลักเกณฑ์

คุณต้องทำตามหลักเกณฑ์เหล่านี้เพื่อให้ข้อมูลที่มีโครงสร้างมีสิทธิ์รวมในผลการค้นหาของ Google Search

หลักเกณฑ์ทางเทคนิค

 • หากคุณให้สิทธิ์เข้าถึงเนื้อหาเว็บไซต์ตามการสมัครใช้บริการ หรือผู้ใช้ต้องลงทะเบียนจึงจะมีสิทธิ์เข้าถึง ให้พิจารณาเพิ่มข้อมูลที่มีโครงสร้างสำหรับเนื้อหาตามการสมัครใช้บริการและเนื้อหาเพย์วอลล์
 • สำหรับเนื้อหาที่มีหลายส่วน ให้ตรวจสอบว่า rel=canonical ชี้ไปยังหน้าเดี่ยวหรือหน้า "ดูทั้งหมด" (และไม่ได้ชี้ไปที่หน้าที่ 1 ของชุดที่มีหลายส่วน) ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดหน้า Canonical

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับโลโก้สำหรับหน้า AMP

โลโก้สำหรับหน้า AMP ทั้งหมด รวมถึงเรื่องราว AMP จะต้องทำตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้

 • ไฟล์ต้องเป็นรูปแบบที่ Google รูปภาพรองรับ
 • อย่าใช้ภาพเคลื่อนไหว
 • โลโก้ส่วนที่เป็นกราฟิกต้องอ่านได้ง่ายบนสีพื้นหลัง

ต่อไปนี้เป็นหลักเกณฑ์ที่ใช้กับโลโก้สำหรับหน้า AMP ทั่วไป ไม่ใช่สำหรับเรื่องราว AMP โดยเรื่องราว AMP จะมีข้อกำหนดเกี่ยวกับโลโก้ที่ต่างออกไป

 • โลโก้ต้องเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า ไม่ใช่สี่เหลี่ยมจัตุรัส
 • โลโก้ต้องอยู่ภายในสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด 60x600 พิกเซล โดยจะต้องมีด้านใดด้านหนึ่งสูง 60 พิกเซลพอดี (แนะนำ) หรือจะกว้าง 600 พิกเซลพอดีก็ได้ เช่น ระบบจะไม่ยอมรับขนาด 450x45 พิกเซล แม้ว่าจะเป็นขนาดที่อยู่ภายในสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด 600x60 พิกเซล

  ตัวอย่างโลโก้

 • ผู้เผยแพร่เนื้อหาต้องใช้โลโก้เพียง 1 รูปต่อแบรนด์ ซึ่งเป็นรูปที่สอดคล้องกันในหน้า AMP ทั่วไป
 • ใช้โลโก้ตัวอักษรล้วนหรือโลโก้เต็ม ไม่ใช่ไอคอน
 • ข้อความในโลโก้แบบคำต้องสูงไม่เกิน 48 พิกเซลและอยู่กึ่งกลางในแนวตั้งภายในความสูง 60 พิกเซลของรูปภาพ ใส่พื้นที่ว่างเพิ่มเติมเป็นระยะห่างจากขอบให้เต็มความสูง 60 พิกเซล

 • โลโก้ที่มีพื้นหลังสีพื้นต้องมีระยะห่างจากขอบอย่างน้อย 6 พิกเซลรอบๆ กราฟิก

คำจำกัดความของประเภทข้อมูลที่มีโครงสร้าง

หัวข้อต่อไปนี้จะอธิบายข้อกำหนดของพร็อพเพอร์ตี้สำหรับข้อมูลที่มีโครงสร้าง Article หน้า AMP และหน้าที่ไม่ใช่ AMP มีข้อกำหนดของพร็อพเพอร์ตี้และคำแนะนำที่แตกต่างกัน ดังนี้

 • สำหรับหน้า AMP: คุณต้องใส่พร็อพเพอร์ตี้ที่จำเป็นลงในเนื้อหาเพื่อให้มีสิทธิ์แสดงเป็นผลการค้นหาที่เป็นสื่อสมบูรณ์ คุณอาจใส่พร็อพเพอร์ตี้ที่แนะนำด้วยเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหา ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้น
 • สำหรับหน้าที่ไม่ใช่ AMP: ใส่พร็อพเพอร์ตี้ที่แนะนำสำหรับหน้าที่ไม่ใช่ AMP เพื่อช่วยให้ Google เข้าใจหน้าเว็บได้ดีขึ้น

ออบเจ็กต์ Article

ออบเจ็กต์บทความต้องอิงตามประเภทของ schema.org อย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งได้แก่ Article, NewsArticle และ BlogPosting

AMP

พร็อพเพอร์ตี้ต่อไปนี้ใช้กับหน้า AMP

พร็อพเพอร์ตี้ที่จำเป็น
author

Person หรือ Organization

ผู้เขียนบทความ

author.name

Text

ชื่อผู้เขียน

datePublished

DateTime

วันที่และเวลาเผยแพร่บทความนี้เป็นครั้งแรก ในรูปแบบ ISO 8601

แนวทางปฏิบัติแนะนำ

 • วันที่ต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาผ่านไป
 • ในการประทับเวลา นอกเหนือจากวันที่ เราขอแนะนำให้ใส่ข้อมูลระดับชั่วโมงเพิ่มด้วย
 • ค่าของ dateModified ต้องใหม่กว่าค่าของ datePublished
headline

Text

พาดหัวของบทความ พาดหัวควรมีความยาวไม่เกิน 110 อักขระ สำหรับเรื่องราว AMP พาดหัวต้องตรงกับข้อความในปกหน้าแรกของเรื่องราว AMP

image

พร็อพเพอร์ตี้ที่ซ้ำของ ImageObject หรือ URL

URL ไปยังรูปภาพที่เป็นตัวแทนของบทความหรือเรื่องราว AMP

เนื่องจากรูปแบบที่แตกต่างกันในผลการค้นหา หลักเกณฑ์เกี่ยวกับรูปภาพเหล่านี้จึงมีผลกับหน้า AMP ทั่วไปเท่านั้นและไม่มีผลกับเรื่องราว AMP เรื่องราว AMP มีข้อกำหนดที่ต่างกันสำหรับรูปภาพ

 • ควรระบุเฉพาะรูปภาพที่มาร์กอัปซึ่งเป็นของบทความโดยตรง
 • และรูปภาพต้องกว้างอย่างน้อย 1,200 พิกเซล
 • ทุกหน้าต้องมีรูปภาพอย่างน้อย 1 รูป (ไม่ว่าคุณจะใส่มาร์กอัปหรือไม่) Google จะเลือกรูปภาพที่ดีที่สุดเพื่อแสดงในผลการค้นหาของ Search โดยอิงตามสัดส่วนภาพและความละเอียด
 • URL รูปภาพต้องรวบรวมข้อมูลและจัดทำดัชนีได้
 • รูปภาพต้องแสดงถึงเนื้อหาที่มาร์กอัป
 • ไฟล์ต้องเป็นรูปแบบที่ Google รูปภาพรองรับ
 • เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด โปรดจัดเตรียมรูปภาพความละเอียดสูงไว้หลายๆ รูป (อย่างน้อย 800,000 พิกเซลเมื่อความกว้างคูณความสูง) และมีสัดส่วนภาพต่อไปนี้ 16x9, 4x3 และ 1x1

เช่น


{
 "@context": "https://schema.org",
 "@type": "NewsArticle",
 "image": [
  "https://example.com/photos/1x1/photo.jpg",
  "https://example.com/photos/4x3/photo.jpg",
  "https://example.com/photos/16x9/photo.jpg"
 ]
}
publisher

Organization

ผู้เผยแพร่เนื้อหาบทความ

publisher.logo

ImageObject

โลโก้ของผู้เผยแพร่เนื้อหา ดูรายละเอียดได้ที่หลักเกณฑ์เกี่ยวกับโลโก้สำหรับหน้า AMP

publisher.logo.url

URL

URL ของโลโก้

publisher.name

Text

ชื่อผู้เผยแพร่เนื้อหา

พร็อพเพอร์ตี้ที่แนะนำ
dateModified

DateTime

วันที่และเวลาแก้ไขบทความครั้งล่าสุด ในรูปแบบ ISO 8601

mainEntityOfPage

URL

Canonical URL ของหน้าบทความ ระบุ mainEntityOfPage เมื่อบทความเป็นหัวข้อหลักของหน้าบทความ

ไม่ใช่ AMP

พร็อพเพอร์ตี้ต่อไปนี้ใช้กับหน้าที่ไม่ใช่ AMP

พร็อพเพอร์ตี้ที่แนะนำ
dateModified

DateTime

วันที่และเวลาแก้ไขบทความครั้งล่าสุด ในรูปแบบ ISO 8601

datePublished

DateTime

วันที่และเวลาเผยแพร่บทความนี้เป็นครั้งแรก ใน รูปแบบ ISO 8601

headline

Text

พาดหัวของบทความ พาดหัวควรมีความยาวไม่เกิน 110 อักขระ

image

ImageObject หรือ URL ที่ซ้ำ

URL ไปยังรูปภาพที่เป็นตัวแทนของบทความ ควรระบุเฉพาะรูปภาพที่มีมาร์กอัปซึ่งเป็นของบทความโดยตรง และรูปภาพต้องกว้างอย่างน้อย 696 พิกเซล

หลักเกณฑ์เพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปภาพ

 • ทุกหน้าต้องมีรูปภาพอย่างน้อย 1 รูป (ไม่ว่าคุณจะใส่มาร์กอัปหรือไม่) Google จะเลือกรูปภาพที่ดีที่สุดเพื่อแสดงในผลการค้นหาของ Search โดยอิงตามสัดส่วนภาพและความละเอียด
 • URL รูปภาพต้องรวบรวมข้อมูลและจัดทำดัชนีได้
 • รูปภาพต้องแสดงถึงเนื้อหาที่มาร์กอัป
 • รูปภาพต้องอยู่ในรูปแบบไฟล์ที่ Google รูปภาพรองรับ
 • เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด โปรดจัดเตรียมรูปภาพความละเอียดสูงไว้หลายๆ รูป (อย่างน้อย 300,000 พิกเซลเมื่อคำนวณความกว้างคูณความสูง) และมีสัดส่วนภาพต่อไปนี้ 16x9, 4x3 และ 1x1

เช่น


{
 "@context": "https://schema.org",
 "@type": "NewsArticle",
 "image": [
  "https://example.com/photos/1x1/photo.jpg",
  "https://example.com/photos/4x3/photo.jpg",
  "https://example.com/photos/16x9/photo.jpg"
 ]
}

การแก้ปัญหา

หากประสบปัญหาในการใช้หรือแก้ไขข้อบกพร่องของข้อมูลที่มีโครงสร้าง โปรดดูแหล่งข้อมูลต่อไปนี้ซึ่งอาจช่วยคุณได้