จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

แผนผังเว็บไซต์ของ Google News

เมื่อคุณสร้างแผนผังเว็บไซต์ของ Google News ให้ทำตามข้อกำหนดต่อไปนี้

 • รวม URL สำหรับบทความที่เผยแพร่ในช่วง 2 วันที่ผ่านมาเท่านั้น เมื่อบทความมีอายุเกิน 2 วัน ให้นํา URL เหล่านั้นออกจากแผนผังเว็บไซต์ของ News หรือนําข้อมูลเมตา <news:news> ออกจาก URL เก่า บทความดังกล่าวจะยังคงอยู่ในดัชนีของ News เป็นเวลา 30 วัน

  หากคุณเลือกวิธีนํา URL เก่าออกจาก Sitemap สำหรับ News อาจหมายความว่า Sitemap จะว่างเปล่าเป็นระยะเวลาหนึ่ง (เช่น ในกรณีที่คุณไม่ได้เผยแพร่บทความใหม่ในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมา) คุณอาจเห็นคําเตือน "Sitemap ว่างเปล่า" ใน Search Console แต่คำเตือนนี้เป็นเพียงการตรวจสอบว่าคุณตั้งใจให้เป็นอย่างนั้นใช่ไหม ซึ่งจะไม่ทําให้เกิดปัญหาใดๆ กับ Google Search หากไม่มีข้อมูลอะไรอยู่ในไฟล์

 • อัปเดตแผนผังเว็บไซต์ของ News ด้วยบทความใหม่ที่เพิ่งเผยแพร่ อย่าสร้างแผนผังเว็บไซต์ใหม่เมื่อทําการอัปเดตแต่ละครั้ง Google News จะรวบรวมข้อมูลแผนผังเว็บไซต์ของ News ทุกครั้งที่รวบรวมข้อมูลส่วนอื่นๆ ในเว็บไซต์ของคุณ
 • คุณเพิ่ม URL ใน Sitemap สำหรับ News ได้สูงสุด 1,000 รายการ หากมี URL ใน Sitemap สำหรับ News มากกว่า 1,000 รายการ ให้แยก Sitemap เป็นไฟล์ขนาดเล็กหลายไฟล์ และใช้ไฟล์ดัชนี Sitemap ในการจัดการไฟล์ในโปรโตคอลของ Sitemap เนื่องจากระบบทำการ Crawl Sitemap สำหรับ News บ่อยกว่า Sitemap สำหรับเว็บ ซึ่งข้อจำกัดนี้มีไว้เพื่อป้องกันไม่ให้เว็บไซต์ทํางานหนักเกินไปโดยไม่จําเป็น

ตัวอย่างรายการในแผนผังเว็บไซต์

แผนผังเว็บไซต์ของ Google News จะใช้โปรโตคอลแผนผังเว็บไซต์ ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของรายการในแผนผังเว็บไซต์ของ News

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"
    xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
 <url>
  <loc>http://www.example.org/business/article55.html</loc>
  <news:news>
  <news:publication>
   <news:name>The Example Times</news:name>
   <news:language>en</news:language>
  </news:publication>
  <news:publication_date>2008-12-23</news:publication_date>
   <news:title>Companies A, B in Merger Talks</news:title>
  </news:news>
 </url>
</urlset>

เว็บไซต์ที่มีแผนผังเว็บไซต์ของ News ไม่มีข้อได้เปรียบในการจัดอันดับ Google News จะใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลตามปกติในการค้นหาและติดป้ายกำกับหน้าแรกและส่วนต่างๆ ของเว็บไซต์ข่าวทั้งหมด ไม่ว่าแผนผังเว็บไซต์ของ News จะพร้อมใช้งานหรือไม่

ส่งแผนผังเว็บไซต์

เมื่อสร้างแผนผังเว็บไซต์ของ News เสร็จแล้ว ให้ส่งแผนผังเว็บไซต์ผ่าน Search Console เราขอแนะนำให้คุณอัปโหลดแผนผังเว็บไซต์ไปยังไดเรกทอรีที่มีบทความข่าวอยู่หรือไดเรกทอรีที่ใกล้กับรูทของเว็บไซต์มากกว่า หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูวิธีจัดการแผนผังเว็บไซต์

ข้อกำหนดแท็กเฉพาะสำหรับ News

ตรวจสอบแท็ก Google News ต่อไปนี้สำหรับแผนผังเว็บไซต์

แท็ก จำเป็นไหม คำอธิบาย
<publication> ใช่

สื่อเผยแพร่ที่มีบทความนี้อยู่ ต้องมีแท็กย่อย 2 แท็กคือ <name> และ <language>
แท็ก <name> คือชื่อของข่าวที่เผยแพร่ ซึ่งจะต้องตรงกับชื่อที่ปรากฏในบทความของคุณใน news.google.com โดยไม่รวมที่อยู่ในวงเล็บ

แท็ก <language> คือภาษาของสื่อที่เผยแพร่ ใช้รหัสภาษา ISO 639 (ตัวอักษร 2 หรือ 3 ตัว)

ข้อยกเว้น: สำหรับภาษาจีนตัวย่อ ให้ใช้ zh-cn และสำหรับภาษาจีนตัวเต็ม ให้ใช้ zh-tw

<publication_date> ใช่

วันที่เผยแพร่บทความในรูปแบบ W3C ใช้รูปแบบ "วันที่แบบเต็ม" (YYYY-MM-DD) หรือรูปแบบ "วันที่แบบเต็มพร้อมชั่วโมง นาที และวินาที" คู่กับรูปแบบตัวระบุเขตเวลา (YYYY-MM-DDThh:mm:ssTZD) โดยระบุวันที่และเวลาดั้งเดิมที่เผยแพร่บทความในเว็บไซต์ ไม่ต้องระบุเวลาที่เพิ่มบทความใน Sitemap

โปรแกรมรวบรวมข้อมูลของ Google News ยอมรับรูปแบบต่อไปนี้

 • วันที่แบบเต็ม: YYYY-MM-DD (1997-07-16)
 • วันที่แบบเต็มพร้อมชั่วโมงและนาที: YYYY-MM-DDThh:mmTZD (1997-07-16T19:20+01:00)
 • วันที่แบบเต็มพร้อมชั่วโมง นาที และวินาที: YYYY-MM-DDThh:mm:ssTZD (1997-07-16T19:20:30+01:00)
 • วันที่แบบเต็มพร้อมชั่วโมง นาที วินาที และเสี้ยวทศนิยม 2 ตำแหน่งของวินาที: YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sTZD (1997-07-16T19:20:30.45+01:00)
<title> ใช่

ชื่อบทความข่าว