Koleksiyonlar ile düzeninizi koruyun İçeriği tercihlerinize göre kaydedin ve kategorilere ayırın.

Resim site haritaları

Resimleri mevcut site haritasına ekleyin veya yalnızca resimleriniz için ayrı bir site haritası oluşturun. Resimleri site haritasına eklemek, Google'ın başka türlü bulamayabileceği (sitenizin JavaScript kodu ile eriştiği resimler gibi) resimleri keşfetmesine yardımcı olur.

En iyi uygulamalar

Örnek site haritası

Aşağıdaki örnekte iki resim içeren http://example.com/sample1.html sayfası ve bir resim içeren http://example.com/sample2.html sayfası için bir giriş gösterilmektedir.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"
    xmlns:image="http://www.google.com/schemas/sitemap-image/1.1">
 <url>
  <loc>http://example.com/sample1.html</loc>
  <image:image>
   <image:loc>http://example.com/image.jpg</image:loc>
  </image:image>
  <image:image>
   <image:loc>http://example.com/photo.jpg</image:loc>
  </image:image>
 </url>
 <url>
  <loc>http://example.com/sample2.html</loc>
  <image:image>
   <image:loc>http://example.com/picture.jpg</image:loc>
  </image:image>
 </url>
</urlset>

Yukarıdaki örnekte yer alan söz dizimi düzenini kullanarak her bir sayfa için 1.000 adede kadar resim listeleyebilirsiniz.

Resim site haritası başvurusu

XML ad alanı

Resim etiketleri aşağıdaki ad alanında tanımlanır:

xmlns:image="http://www.google.com/schemas/sitemap-image/1.1"

Resim etiketi tanımları

Google'ın resim site haritanızı keşfedebilmesi için aşağıdaki zorunlu etiketleri kullanmanız gerekir:

Zorunlu etiketler
<image:image> Tek bir resimle ilgili tüm bilgileri içerir. Her <url> etiketi en fazla 1.000 <image:image> etiketi içerebilir.
<image:loc>

Resmin URL'si.

Bazı durumlarda, resim URL'si ana sitenizle aynı alan adında olmayabilir. Her iki alan adı da Search Console'da doğrulandığı sürece bu durum herhangi soruna neden olmaz. Örneğin resimlerinizi barındırmak için Google Sites gibi bir içerik dağıtım ağından yararlanıyorsanız barındırma sitesinin Search Console'da doğrulandığından emin olun. Ayrıca, robots.txt dosyanızın dizine eklediğiniz içeriklerin taranmasını engellemediğinden emin olun.

Kullanımdan kaldırılan etiketler ve özellikler

Şu etiketler ve özellikler dokümanlarımızdan çıkarıldı: <image:caption>, <image:geo_location>, <image:title>, <image:license>. Daha fazla bilgi için kullanımdan kaldırma duyurusuna bakın.