Przygotowywanie i przesyłanie mapy witryny

Na tej stronie znajdują się informacje o przygotowywaniu mapy witryny i jej udostępnianiu robotom Google. Więcej informacji o mapach witryn

 1. Wybierz strony, które Google ma zindeksować, i wskaż wersję kanoniczną każdej z nich.
 2. Wybierz format mapy witryny, którego chcesz użyć. Możesz utworzyć mapę witryny ręcznie lub skorzystać z dowolnego narzędzia innych firm, aby wygenerować ją automatycznie.
 3. Udostępnij nam mapę witryny, dodając ją do pliku robots.txt lub przesyłając bezpośrednio do Search Console.

Formaty mapy witryny

Google obsługuje kilka formatów mapy witryny, których opis znajdziesz poniżej. We wszystkich formatach oczekujemy standardowego protokołu mapy witryny. Obecnie Google nie przetwarza w mapach witryn atrybutu <priority>.

Plik mapy witryny nie może w żadnym formacie mieć więcej niż 50 MB (po rozpakowaniu) i nie może zawierać więcej niż 50 000 adresów URL. Jeśli plik jest większy lub zawiera więcej adresów URL, podziel go na kilka oddzielnych map. Możesz również utworzyć plik indeksu map witryn (który wskazuje listę map witryn) i przesłać go do Google. Możesz przesłać wiele map witryny lub plików z indeksem map witryny.

XML

Tak wygląda bardzo prosta mapa witryny w formacie XML, w której wskazany jest 1 adres URL:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9">
<url>
<loc>http://www.example.com/foo.html</loc>
<lastmod>2018-06-04</lastmod>
</url>
</urlset>

Bardziej złożone przykłady i szczegółową dokumentację znajdziesz na stronie sitemaps.org.

Są tam przykłady map witryn, które określają alternatywne wersje językowe stron, i map witryn utworzonych na potrzeby plików wiadomości, wideo i graficznych.

RSS, mRSS i Atom 1.0

Jeśli prowadzisz bloga z obsługą kanałów RSS lub Atom, możesz podać adres URL kanału w mapie witryny. Większość oprogramowania do tworzenia blogów może generować taki kanał automatycznie. Pamiętaj, że kanał pozwala przesyłać informacje tylko o najnowszych adresach URL.

 • Google akceptuje kanały RSS 2.0 i Atom 1.0.
 • Możesz użyć kanału mRSS (media RSS), aby udostępnić Google szczegółowe informacje o treściach wideo w witrynie.

Tekst

Jeśli w Twojej mapie witryny wskazane są tylko adresy URL stron internetowych, możesz przekazać Google prosty plik tekstowy zawierający po 1 adresie w każdym wierszu, np.:

http://www.example.com/file1.html
http://www.example.com/file2.html
    

Wytyczne dla map witryn w postaci plików tekstowych:

 • W pliku mapy witryny użyj kodowania UTF-8.
 • Nie umieszczaj w pliku mapy witryny nic poza adresami URL.
 • Nazwa pliku tekstowego może być dowolna, ale musi mieć rozszerzenie .txt (np. mapa_witryny.txt).

Rozszerzenia map witryn dotyczące dodatkowych typów multimediów

Google obsługuje rozszerzoną składnię map witryn na potrzeby podanych niżej typów multimediów. Użyj tych rozszerzeń, aby opisać pliki z filmami, obrazami i innymi treściami, które są trudne do przeanalizowania. Ułatwi to indeksowanie treści Twojej witryny.

Ogólne wskazówki dotyczące mapy witryny

 • Stosuj spójne, pełne i jednoznaczne adresy URL. Googlebot będzie indeksować takie adresy URL, jakie są wskazane w mapie. Jeśli np. adres Twojej witryny to https://www.example.com/, nie podawaj adresu URL jako https://example.com/ (brak www) ani ./mypage.html (względny adres URL).
 • Mapa witryny może zostać opublikowana w dowolnym miejscu witryny, ale ma wpływ tylko na elementy potomne katalogu, w którym się znajduje. Zalecamy opublikowanie mapy witryny w katalogu głównym witryny, by miała wpływ na wszystkie pliki w witrynie.
 • Aby uniknąć wielokrotnego indeksowania tych samych stron, nie umieszczaj identyfikatorów sesji w adresach URL w mapie witryny.
 • Poinformuj Google o alternatywnych wersjach językowych adresu URL za pomocą adnotacji hreflang.
 • Pliki mapy witryny muszą być zakodowane w standardzie UTF-8, a adresy URL muszą zawierać odpowiednie kody zmiany znaczenia.
 • Podziel duże mapy witryn na mniejsze. Mapa witryny może zawierać maksymalnie 50 tys. adresów URL i nie może przekraczać 50 MB po zdekompresowaniu. Zamiast przesyłać pojedyncze mapy witryny, wymień je wszystkie w pliku indeksu map witryny i prześlij go do Google.
 • Podawaj w mapie witryny tylko kanoniczne adresy URL. Jeśli masz 2 wersje strony, w mapie witryny podaj tylko tę, którą wolisz wyświetlać w wynikach wyszukiwania. Jeśli masz 2 wersje swojej witryny (np. z www i bez www), wybierz wersję preferowaną i w niej opublikuj mapę witryny, a w drugiej wersji witryny dodaj atrybut rel=canonical lub przekierowania.
 • Jeśli używasz różnych adresów URL do wersji mobilnej i komputerowej, zalecamy wskazanie w mapie witryny tylko 1 wersji. Jeśli jednak wolisz wskazać oba adresy URL, dodaj do nich adnotacje, które pozwalą je rozróżnić.
 • Używaj rozszerzeń map witryn do wskazywania dodatkowych typów multimediów, np. filmów, obrazów i wiadomości.
 • Jeśli masz alternatywne strony dla różnych języków lub regionów, możesz użyć atrybutu „hreflang” w mapie witryny lub tagach HTML, żeby wskazać alternatywne adresy URL.
 • Znaki inne niż alfanumeryczne i łacińskie. Plik mapy witryny musi być kodowany w formacie UTF-8 (można to zazwyczaj ustawić podczas zapisywania pliku). Tak jak we wszystkich plikach XML, wszelkie wartości danych (łącznie z adresami URL) muszą zawierać kody zmiany znaczenia encji w przypadku znaków podanych w tabeli poniżej. Mapa witryny może zawierać wyłącznie znaki ASCII; nie może zawierać znaków z górnego zakresu ASCII, określonych kodów kontrolnych ani znaków specjalnych, takich jak * oraz {}. Jeśli URL mapy witryny zawiera te znaki, podczas próby jego dodania wyświetli się błąd.
  Znak Kod zmiany znaczenia
  Znak & & &amp;
  Pojedynczy cudzysłów ' &apos;
  Podwójny cudzysłów " &quot;
  Większe niż > &gt;
  Mniejsze niż < &lt;
  Dodatkowo wszystkie adresy URL (łącznie z adresem URL mapy witryny) muszą być zakodowane w sposób umożliwiający ich odczytanie przez serwer WWW, na którym się znajdują, i zawierać kody zmiany znaczenia. Jeśli jednak do generowania adresów URL używasz jakichkolwiek skryptów, narzędzi lub plików dziennika (czegokolwiek poza ręcznym wpisywaniem), zazwyczaj jest to już wykonane. Jeśli podczas próby przesłania mapy witryny zobaczysz błąd informujący o tym, że Google nie może odnaleźć niektórych adresów URL, sprawdź, czy adresy te są zgodne ze standardem RFC-3986 (dla identyfikatorów URI), standardem RFC-3987 (dla identyfikatorów IRI) i standardem XML.

  Oto przykład adresu URL zawierającego znak spoza zestawu ASCII (ü) oraz znak wymagający zastosowania kodu zmiany znaczenia encji (&):
  http://www.example.com/ümlat.html&q=name
  Oto ten sam adres URL w kodowaniu ISO-8859-1 (do celów hostingu na serwerze stosującym to kodowanie) i z kodami zmiany znaczenia:
  http://www.example.com/%FCmlat.html&q=name
  Oto ten sam adres URL w kodowaniu UTF-8 (do celów hostingu na serwerze stosującym to kodowanie) i z kodami zmiany znaczenia:
  http://www.example.com/%C3%BCmlat.html&q=name
  Oto ten sam adres URL z kodami zmiany znaczenia encji:
  http://www.example.com/%C3%BCmlat.html&amp;q=name
 • Pamiętaj, że mapy witryn to wskazówka dla Google dotycząca stron, które Twoim zdaniem są ważne. Google nie zobowiązuje się do zindeksowania wszystkich adresów URL podanych w mapie witryny.
 • Google ignoruje wartości <priority><changefreq>.
 • Google używa wartości <lastmod>, jeśli jest ona spójna i zweryfikowana (np. przez porównanie z ostatnią modyfikacją strony).
 • Pozycja adresu URL w mapie witryny nie jest istotna. Google nie indeksuje adresów URL w takiej kolejności, w jakiej występują one w Twojej mapie witryny.

Udostępnianie mapy witryny robotom Google (przesyłanie mapy witryny do Google)

Google nie sprawdza mapy witryny przy każdym indeksowaniu witryny, a jedynie za pierwszym razem, gdy ją zauważy, i po otrzymaniu informacji o zmianie. Informuj Google o mapie witryny tylko wtedy, gdy jest nowa lub zaktualizowana. Nie przesyłaj ani nie zgłaszaj za pomocą funkcji „ping” niezmienionych map witryn kilka razy.

Mapę witryny można przesłać do Google na kilka różnych sposobów:

 • Prześlij ją do Google za pomocą raportu Mapy witryn w Search Console.
 • W dowolnym miejscu w pliku robots.txt wstaw podaną niżej instrukcję, która wskazuje ścieżkę dostępu do Twojej mapy witryny:
  Sitemap: http://example.com/sitemap_location.xml
 • Użyj funkcji „ping”, by poprosić Google o zindeksowanie mapy witryny. Wyślij takie żądanie HTTP GET:
  http://www.google.com/ping?sitemap=<complete_url_of_sitemap>
  Przykład:
  http://www.google.com/ping?sitemap=https://example.com/sitemap.xml

Rozwiązywanie problemów z mapami witryn

Zapoznaj się z przewodnikiem na temat rozwiązywania problemów z mapami witryn.