Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Tổng quan về các chủ đề liên quan đến thiết bị di động

Những chủ đề sau đây mô tả cách bạn có thể tối ưu hóa trang web của mình cho thiết bị di động.

Chủ đề
Kiến thức cơ bản về tính thân thiện với thiết bị di động Tìm hiểu tại sao tính thân thiện với thiết bị di động lại quan trọng và cách giúp trang web của bạn trở nên thân thiện với thiết bị di động.
Chế độ xem dành cho thiết bị di động phổ thông Để đảm bảo trang web dễ sử dụng nhất và có chất lượng cao nhất được hiển thị trên điện thoại hay thiết bị di động của người dùng, Google có thể đổi kích thước, điều chỉnh hay chuyển đổi hình ảnh, định dạng văn bản và/hoặc các khía cạnh nhất định của chức năng trang web. Nếu không muốn Google chuyển mã trang web của bạn trên điện thoại phổ thông, bạn có thể yêu cầu Google chuyển hướng người dùng đến một trang thay thế.
Web Light: Các trang nhanh hơn và nhẹ hơn trên Tìm kiếm cho thiết bị di động Những trang Web Light này bảo toàn phần lớn nội dung liên quan và cung cấp cho người dùng một đường liên kết để xem trang gốc.
Hỗ trợ về mạng quảng cáo cho các trang Web Light trong Google Tìm kiếm Nếu bạn là một mạng quảng cáo và muốn được đưa vào các trang Web Light, hãy tìm hiểu cách thức tham gia.