Sprawdzone metody dotyczące filmów

Wiele spośród miliardów wyszukiwań przeprowadzanych codziennie w Google dotyczy treści wideo. Stosowanie wymienionych tutaj sprawdzonych metod (oraz korzystanie ze wskazówek dla webmasterów) może zwiększyć prawdopodobieństwo tego, że Twoje filmy zostaną uwzględnione w wynikach wyszukiwania.

Wyniki wyszukiwania filmów w wyszukiwarce Google pojawiają się zarówno w łączonych wynikach wyszukiwania, jak i w tych, które dotyczą tylko filmów. Gdy użytkownik kliknie wynik wyszukiwania, otworzy się Twoja strona, na której będzie mógł obejrzeć film.

Jak Google indeksuje filmy

Aby film pojawił się w wynikach wyszukiwania, Google potrzebuje pewnych informacji na jego temat. Może je wyodrębnić na kilka sposobów:

 • Google może zindeksować film (jeśli jego kodowanie jest obsługiwane) i wyodrębnić miniaturę oraz podgląd. Google może też w ograniczonym stopniu rozpoznać treść na podstawie zawartości audio i wideo pliku.
 • Google może wyodrębnić informacje ze strony zawierającej film, m.in. z metatagów i tekstu na stronie.
 • Google może korzystać z mapy witryny wideo lub z uporządkowanych danych (VideoObject) powiązanych z filmem.
Treści w YouTube: filmy w YouTube zawsze są możliwe do zindeksowania. Możesz jednak udostępnić mapę witryny wideo lub uporządkowane dane, by ułatwić Google znalezienie filmów z YouTube umieszczonych na Twojej stronie. Mapy witryn i uporządkowane dane są też dla nas dodatkowym źródłem informacji o filmach.

Wyniki wyszukiwania filmów

Uwzględnienie Twoich filmów w wynikach wyszukiwania oraz sposób ich wyświetlania zależą od tego, ile informacji dostarczysz Google. Aby film pojawił się w wynikach wyszukiwania, Google wymaga dwóch rzeczy: obrazu miniatury i linku do faktycznego pliku wideo. Im więcej informacji udostępnisz, tym lepszą pozycję osiągnie film w wynikach wyszukiwania.

Poniżej przedstawiamy dwa podstawowe poziomy wyglądu filmu w wyszukiwarce:

 • Wygląd podstawowy: jeśli udostępnisz Google absolutne minimum informacji, film może się pojawić w łączonych wynikach wyszukiwania i wynikach wyszukiwania filmów razem z obrazem miniatury i linkiem. Żadne zaawansowane funkcje, takie jak podgląd filmu czy analiza treści, nie będą dostępne. Absolutne minimum informacji to obraz miniatury i link do pliku wideo.


  Przykład podstawowego wyniku wyszukiwania filmu

 • Wygląd zaawansowany: jeśli podasz więcej informacji, Google może udostępnić więcej funkcji na potrzeby filmu, takich jak podgląd filmu, jego długość, informacje o źródle i dacie opublikowania, możliwość ograniczenia wyników wyszukiwania na podstawie kraju użytkownika lub urządzenia używanego do wyszukiwania itp.

  Przykład wyniku wyszukiwania filmu na komputerze
  Przykład zaawansowanego wyniku wyszukiwania filmu na komputerze

  Przykład wyniku wyszukiwania filmu na urządzeniu mobilnym
  Przykład zaawansowanego wyniku wyszukiwania filmu na urządzeniu mobilnym

Sprawdzone metody

Minimalne wymagania dotyczące wyświetlania filmu w wynikach wyszukiwania:

Aby możliwe było wyświetlanie filmu w wynikach wyszukiwania:

 • Google musi mieć możliwość znalezienia filmu. Do identyfikacji filmu na stronie służy tag HTML, np. <video>, <embed> lub <object>. Sprawdź, czy strona nie wymaga od użytkownika skomplikowanych działań lub wczytania określonych fragmentów adresu URL. Jeśli tak jest, Google może jej nie znaleźć. Wskazówka: standardowe indeksowanie pozwala znaleźć filmy umieszczone na stronie, ale możesz nam w tym pomóc, publikując mapę witryny wideo.
 • Musisz udostępnić wysokiej jakości obraz miniatury filmu.
 • Upewnij się, że film jest umieszczony na stronie dostępnej publicznie, na której użytkownicy mogą go obejrzeć. Strona nie może wymagać logowania. Nie powinien jej też blokować plik robots.txt ani tag noindex (musi być dostępna dla Google).
 • Treść filmu powinna odpowiadać zawartości strony, na której się znajduje. Na przykład na stronie z przepisem na placek ze śliwkami nie ma sensu umieszczać filmu ogólnie poświęconego pieczeniu ciast.
 • Upewnij się, że wszystkie informacje zawarte w mapie witryny wideo lub znaczniku wideo odpowiadają rzeczywistej treści filmu.


Aby osiągnąć najlepsze wyniki:

Jeśli wykonasz te dodatkowe czynności, Google może zapewnić Twojemu filmowi lepszą pozycję w wynikach wyszukiwania:

Udostępnianie wysokiej jakości miniatury filmu

Aby film mógł się pojawić w wynikach wyszukiwania filmów Google, musi mieć obraz miniatury, który można w nich wyświetlić.

Miniaturę możesz udostępnić (lub włączyć) na kilka sposobów:

 • Jeśli używasz tagu HTML <video>, określ atrybut poster.
 • W mapie witryny wideo określ <video:thumbnail_loc>.
 • W uporządkowanych danych określ VideoObject.thumbnailUrl.
 • Zadbaj o to, by film miał format dostępny do indeksowania. Będziemy wtedy mogli wygenerować miniaturę.

Preferowane formaty: JPG, PNG

Rozmiar: od 160 x 90 do 1920 x 1080 pikseli

Lokalizacja: miniatura podglądu musi być dostępna dla Googlebota (czyli nie może być blokowana przez plik robots.txt ani nie może się znajdować na stronie, która wymaga logowania).

Udostępnianie filmu do indeksowania

Jeśli Google jest w stanie zindeksować Twój film, może wygenerować obraz miniatury, włączyć podgląd filmu i udostępnić inne funkcje.

Aby możliwe było zindeksowanie filmu:

 • Film musi mieć obsługiwany format.
 • Strona zawierająca film i bajty pliku przesyłanego strumieniowo nie mogą być zablokowane przed dostępem Google. Termin zablokowane oznacza, że strona lub plik są umieszczone w sekcji płatnej, dostęp do nich wymaga logowania albo są blokowane za pomocą tagu noindex lub pliku robots.txt.
 • Strona zawierająca film i serwer przesyłający strumieniowo rzeczywisty film muszą mieć przepustowość, która pozwala na indeksowanie. Jeśli więc na stronie docelowej pod adresem example.com/puppies.html jest umieszczony film o szczeniakach wyświetlany przez somestreamingservice.com, obie te witryny – example.comsomestreamingservice.com – muszą być dostępne, a serwer nie może być przeciążony.

Obsługiwane standardy kodowania filmów

Google może indeksować te typy plików wideo: .3g2, .3gp2, .3gp, .3gpp, .asf, .avi, .divx, .f4v, .flv, .m2v, .m3u8, .m4v, .mkv, .mov, .mp4, .mpe, .mpeg, .mpg, .ogv, .qvt, .ram, .rm, .vob, .webm, .wmv, .xap.

Większość przeglądarek mobilnych nie obsługuje już Flasha. Adobe zamierza wycofać tę technologię w 2020 roku. Jeśli film ma format Flash, warto przetranskodować go na inny format obsługiwany przez przeglądarki mobilne.

Opisywanie filmu za pomocą uporządkowanych danych lub mapy witryny wideo

Możesz udostępnić Google dodatkowe informacje o filmie za pomocą uporządkowanych danych lub mapy witryny. Możesz też skorzystać z obu tych rozwiązań naraz. Podając te informacje, umożliwisz włączenie dodatkowych funkcji w wynikach wyszukiwania, lepsze zrozumienie treści filmu i umieszczenie go na lepszej pozycji w rankingu.

Obie metody pozwalają Google uzyskać te same informacje. Mapa witryny wideo może pomóc nam w szybszym znajdowaniu nowych lub zaktualizowanych treści. Z kolei niektórzy użytkownicy mogą preferować wykorzystywanie uporządkowanych danych zamiast map witryn do uzyskania wyników z elementami rozszerzonymi. Na swojej stronie internetowej możesz korzystać z obu technik, ale musisz zadbać o to, by dane w obu miejscach były spójne.

Uporządkowane dane

Dodaj uporządkowane dane opisujące film na stronie hostingowej. Uporządkowane dane to informacje, które podajesz w ściśle określonym formacie – za pomocą tagów albo składni JSON. Podczas indeksowania strony Googlebot może odczytać i rozpoznać format, by wyodrębnić informacje o filmie.

Możesz korzystać z kilku formatów, ale stanowczo zalecamy używanie składni VideoObject schema.org w formacie JSON-LD.

Umieść kod VideoObject na stronie. Element VideoObject jest powiązany z osadzonym filmem, który ma odpowiedni źródłowy adres URL.

Więcej informacji o umieszczaniu opisów VideoObject poszczególnych filmów na stronie

Przykład składni VideoObject w formacie JSON-LD

<html>
<head>
 <title>Schnitzel in an hour</title>
</head>
<body>
 <script type="application/ld+json">
 {
  "@context": "http://schema.org",
  "@type": "VideoObject",
  "name": "Schnitzel Stories",
  "description": "How to make fantastic schnitzel in just one hour",
  "thumbnailUrl": "https://example.com/imgs/schnitzel-small.jpg",
  "uploadDate": "2015-02-05T08:00:00+08:00",
  "duration": "PT1M33S",
  "contentUrl": "https://streamserver.example.com/schnitzel.mp4"
 }
 </script>
 <h1>Everybody loves schnitzel</h1>

 ... omitted schnitzel-related page content...

 <video width="420"
   src="https://streamserver.example.com/schnitzel.mp4"
   poster="https://example.com/imgs/schnitzel-small.jpg"/>
</body>
</html>

Prosta składnia VideoObject czy wynik z elementami rozszerzonymi?

Jeśli do programu telewizyjnego lub filmu dołączasz tylko opis, np. recenzje czy informacje o obsadzie, albo jeśli film wymaga podjęcia bardziej skomplikowanych działań takich jak zakup czy wypożyczenie, zastosuj na swojej stronie internetowej typ uporządkowanych danych programów telewizyjnych lub filmów. Uporządkowane dane umożliwiają uzyskanie w wyszukiwarce wyników z elementami rozszerzonymi, które mogą obejmować oceny, recenzje, informacje o aktorach, a także linki do darmowych lub płatnych usług strumieniowego przesyłania. Wyniki z elementami rozszerzonymi są wyświetlane tylko w panelu łączonych wyników wyszukiwania.

Protokół Open Graph

Oprócz składni VideoObject schema.org Google może też przetwarzać metadane protokołu Open Graph. Tagi powinny opisywać główny i najbardziej widoczny film na stronie.

Mapa witryny wideo

Mapa witryny wideo to mapa witryny w formacie XML, na podstawie której Google znajduje filmy w witrynie. Mapa może też udostępniać Google informacje o filmie. Wpis w mapie witryny wideo może opisywać film tak samo jak element uporządkowanych danych VideoObject. Mapa witryny wideo ułatwia Google znajdowanie nowych lub zaktualizowanych filmów. Może zawierać opis wielu filmów w jednym pliku, dzięki czemu Google nie musi indeksować każdej strony z osobna i rozpoznawać poszczególnych zmian.

Więcej informacji o tworzeniu mapy witryny wideo

Aktualizowanie treści

Możesz poinformować Google o zmianie dotyczącej filmu. Sposób przekazania tej informacji zależy od tego, jak ułatwiasz nam znajdowanie lub odczytywanie swoich treści. Jeśli zastępujesz tylko URL lub plik źródłowy i nie wprowadzasz żadnych innych zmian, możemy tego nie zauważyć.

 • Uporządkowane dane: gdy uporządkowane dane wideo na stronie ulegną zmianie, Google zauważy tę modyfikację podczas następnego indeksowania strony. Możesz wykorzystać zwykłą mapę witryny lub mapę witryny wideo, by poinformować Google o zmodyfikowanej stronie.
 • Mapy witryn wideo i kanały mRSS: gdy opublikujesz mapę witryny wideo, Google będzie ją okresowo indeksować i aktualizować wyniki wyszukiwania na podstawie zmienionych danych wideo. Możesz też ponownie przesłać mapę witryny lub powiadomić Google o zmianie i poprosić o natychmiastowe ponowne zindeksowanie. Dowiedz się więcej o przesyłaniu map witryn i ich aktualizowaniu za pomocą żądań HTTP.

Usuwanie filmu

Aby usunąć film z witryny, zalecamy skorzystanie z tych opcji:

 • Zwracanie kodu stanu HTTP 404 (nie znaleziono) w przypadku każdej strony docelowej z filmem, który nie jest już dostępny z powodu usunięcia lub wygaśnięcia. Oprócz kodu odpowiedzi 404 nadal może być zwracany kod HTML strony, by użytkownicy wiedzieli, że film jest niedostępny.
 • Wskazanie dat wygaśnięcia w uporządkowanych danych schema.org, mapie witryny wideo (za pomocą elementu <video:expiration_date>) lub kanale mRSS (w tagu <dcterms:valid>). Oto przykład mapy witryny wideo z filmem, którego okres ważności skończył się w listopadzie 2009 roku:
  <urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"
      xmlns:video="http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1">
   <url>
    <loc>http://www.example.com/videos/some_video_landing_page.html</loc>
    <video:video>
     <video:thumbnail_loc>
       http://www.example.com/thumbs/123.jpg
     </video:thumbnail_loc>
     <video:title>
       Grilling steaks for summer
     </video:title>
     <video:description>
       Bob shows you how to grill steaks perfectly every time
     </video:description>
     <video:player_loc>
       http://www.example.com/videoplayer?video=123
     </video:player_loc>
     <video:expiration_date>2009-11-05T19:20:30+08:00</video:expiration_date>
    </video:video>
   </url>
  </urlset>
  
Jeśli chcesz natychmiast usunąć film z wyników wyszukiwania, musisz też przesłać prośbę o jego usunięcie. Aby została ona zrealizowana, Google nie może mieć dostępu do tego filmu (błąd 404 lub wymagane logowanie).

Brak skomplikowanych warunków wczytywania filmu

Podczas projektowania witryny skonfiguruj strony z filmami tak, by nie wymagały skomplikowanych interakcji użytkowników, i nie ustawiaj warunków wczytywania filmu. Jeśli przykładowo użyjesz skomplikowanego kodu JavaScript do osadzania obiektów z jego poziomu tylko pod określonymi warunkami (np. po użyciu hasha w adresie URL), również możemy nie znaleźć wszystkich Twoich filmów. Jest to szczególnie ważne, jeśli film nie jest wymieniony w mapie witryny.

Tworzenie atrakcyjnych stron z filmami

Oprócz udostępniania ciekawych filmów zadbaj też o wygląd stron HTML, na których je umieszczasz. Na przykład:

 • Dla każdego filmu utwórz osobną stronę docelową, na której możesz umieścić wszystkie związane z nim informacje. W takim przypadku każda strona powinna zawierać niepowtarzalne informacje, takie jak opisowe tytuły i podpisy.
 • Ułatw użytkownikom znajdowanie i odtwarzanie filmów na poszczególnych stronach docelowych. Jeśli odtwarzacz wideo na stronie jest dobrze widoczny i obsługuje popularne formaty, użytkownicy chętniej z niego korzystają, a Google łatwiej wykonuje indeksowanie.

Ograniczanie dostępu użytkownikom według platformy

Możesz ograniczyć wyświetlanie filmu w wynikach wyszukiwania na podstawie platformy, z której korzysta wyszukujący. Platformy obejmują przeglądarki komputerowe, przeglądarki na urządzeniach mobilnych i na telewizorach.

Ograniczanie dostępu według platformy za pomocą mapy witryny wideo

Jeśli film nie podlega żadnym ograniczeniom ze względu na platformę, pomiń tag ograniczania dostępu według platformy.

Za pomocą tagu <video:platform> w mapach witryny wideo możesz określić, czy film ma się pojawiać w wynikach wyszukiwania na konkretnych urządzeniach czy też ma być z tych wyników wykluczony. W jednym wpisie o filmie można użyć tylko jednego tagu <video:platform>. Tag wymaga atrybutu relationship, który określa, czy wymienione platformy są wykluczone, czy wymagane.

Przykład

W tym przykładzie mapy witryny wideo film pojawi się tylko w przeglądarkach na komputerze i przeglądarkach mobilnych.

<url>
 <loc>http://www.example.com/videos/some_video_landing_page.html</loc>
 <video:video>
  <video:thumbnail_loc>
    http://www.example.com/thumbs/123.jpg
  </video:thumbnail_loc>
  <video:title>Grilling steaks for summer</video:title>
  <video:description>
    Bob shows you how to get perfectly done steaks every time
  </video:description>
  <video:player_loc>
    http://www.example.com/videoplayer?video=123
  </video:player_loc>
  <video:platform relationship="allow">web mobile</video:platform>
 </video:video>
</url>

Ograniczanie dostępu według platformy za pomocą uporządkowanych danych lub kanału mRSS

W elemencie VideoObject ani w kanałach mRSS nie ma tagu do ograniczania dostępu według platformy.

Ograniczanie dostępu użytkownikom według kraju

Możesz ograniczyć wyświetlanie filmu w wynikach wyszukiwania na podstawie lokalizacji wyszukującego. Jeśli film nie podlega żadnym ograniczeniom ze względu na kraj, pomiń tag ograniczania dostępu według kraju.

Ograniczanie dostępu według kraju za pomocą mapy witryny wideo

W mapie witryny wideo możesz użyć tagu <video:restriction>, by określić, czy film ma się pojawiać w wynikach wyszukiwania w konkretnych krajach czy ma być w tych krajach wykluczony z wyników. W jednym wpisie o filmie można użyć tylko jednego tagu <video:restriction>.

Tag <video:restriction> powinien zawierać co najmniej 1 kod kraju w formacie ISO 3166. Jeśli kodów jest więcej, należy je rozdzielić spacjami. Wymagany atrybut relationship określa rodzaj ograniczenia.

 • relationship="allow" – film będzie dostępny tylko w określonych krajach. Jeśli nie podasz żadnych krajów, film nie będzie nigdzie dostępny.
 • relationship="deny" – film będzie dostępny wszędzie oprócz określonych krajów. Jeśli nie podasz żadnych krajów, film będzie dostępny wszędzie.

W tym przykładzie mapy witryny wideo film pojawi się tylko w Kanadzie i Meksyku.

  <url>
   <loc>http://www.example.com/videos/some_video_landing_page.html</loc>
   <video:video>
    <video:thumbnail_loc>
      http://www.example.com/thumbs/123.jpg
   </video:thumbnail_loc>
    <video:title>Grilling steaks for summer</video:title>
    <video:description>
     Bob shows you how to get perfectly done steaks every time
   </video:description>
    <video:player_loc>
     http://www.example.com/player?video=123
   </video:player_loc>
    <video:restriction relationship="allow">ca mx</video:restriction>
   </video:video>
  </url>

Ograniczanie dostępu według kraju za pomocą uporządkowanych danych

Jeśli do opisania filmu używasz uporządkowanych danych VideoObject, ustaw właściwość VideoObject.regionsAllowed, by określić regiony, w których film może się pojawić w wynikach wyszukiwania. Jeśli pominiesz tę właściwość, film będzie się wyświetlał w wynikach wyszukiwania we wszystkich regionach.

Ograniczanie dostępu według kraju za pomocą kanału mRSS

W kanałach mRSS można ustawiać ograniczenia związane z krajem za pomocą tagu media:restriction z wymaganym atrybutem type ustawionym na wartość country. media:restriction wymaga też atrybutu relationship ustawionego na allow lub deny oraz listy rozdzielonych spacjami kodów krajów w formacie ISO 3166.

W tym przykładowym wpisie mRSS film będzie dostępny wszędzie z wyjątkiem Stanów Zjednoczonych i Kanady.

 <item xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/">
  <link>http://www.example.com/examples/mrss/example.html</link>
  <media:content url="http://www.example.com/examples/mrss/example.mp4"
         fileSize="405321" type="video/x-flv" height="240"
         width="320" duration="120" medium="video"
         isDefault="true">
   <media:title>Grilling Steaks for Summer</media:title>
   <media:description>
     Get perfectly done steaks every time
   </media:description>
   <media:thumbnail
     url="http://www.example.com/examples/mrss/example.png"
     height="120" width="160"/>
  </media:content>
  <media:restriction relationship="deny" type="country">us ca</media:restriction>
 </item>

Zajrzyj do specyfikacji mRSS i dowiedz się więcej o używaniu kanałów mRSS na potrzeby wyszukiwarki filmów Google oraz o tagu media:restriction.

Rozróżnianie adresów URL

Z każdym plikiem wideo na stronie można powiązać kilka adresów URL. Większość z nich przedstawiamy poniżej:

Schemat adresów URL na stronie

Tag Opis
1
 • <loc>
  (tag mapy witryny wideo)

Adres URL strony z filmem. Przykład:

<loc>https://example.com/news/worlds-biggest-cat.html</loc>

2
 • VideoObject.embedUrl
  (uporządkowane dane)
 • <video:player_loc>
  (tag mapy witryny wideo)
 • <iframe src="...">

Adres URL niestandardowego odtwarzacza. Jest to często wartość src tagu <iframe> lub <embed> na stronie. Przykład:

<video:player_loc>
https://archive.example.org/cats/1234</video:player_loc>

3
 • <video src="...">
  (tag HTML)
 • <embed src="...">
  (tag HTML)
 • <video:content_loc>
  (tag mapy witryny wideo)
 • VideoObject.contentUrl
  (uporządkowane dane)

URL rzeczywistego pliku wideo w witrynie lokalnej lub usłudze strumieniowego przesyłania. Przykład:

<video src="videos.example.com/cats/1234.mp4">

Gdy dołączasz uporządkowane dane, mapę witryny wideo lub inną mapę witryny, musisz wskazać w odpowiednim polu osadzony odtwarzacz lub bajty pliku.

Blokowanie filmu w wynikach wyszukiwania Google

Jeśli chcesz ukryć film w wynikach wyszukiwania Google, możesz to zrobić na kilka sposobów:

 • Umieść jakiś rodzaj ekranu logowania do strony z filmem i samego filmu.
 • Dodaj do filmu ograniczenia związane z krajem w mapie witryny wideo i utwórz pustą listę krajów z ustawieniem allow
  : <video:restriction relationship="allow"></video:restriction>
 • Użyj pliku robots.txt do zablokowania filmu źródłowego lub strony z nim. Jeśli film i strona z nim znajdują się w tej samej witrynie, zablokuj adres URL pliku źródłowego (adres contentUrl) i adres URL strony z filmem. Jeśli film jest hostowany w innej sieci CDN, zablokuj tylko stronę z filmem lub odtwarzaczem.
 • Na żądanie kierowane do strony z filmem i do pliku wideo (jeśli znajduje się on na Twojej stronie) zwracaj odpowiedź HTTP noindex.

Pamiętaj, że żadna z tych metod nie zapobiegnie umieszczeniu przez kogoś na swojej stronie linku do Twojego filmu lub do Twojej strony.

Typowe błędy związane z indeksowaniem filmów

Poniżej omawiamy najczęstsze błędy związane z indeksowaniem filmów i podpowiadamy, jak je naprawić, by zwiększyć prawdopodobieństwo, że Twoje filmy pojawią się w wynikach wyszukiwania. Zapoznaj się też z naszymi wskazówkami dla webmasterów.

Blokowanie zasobów za pomocą pliku robots.txt

Plik robots.txt często uniemożliwia wyszukiwarkom indeksowanie plików graficznych, JavaScript i wideo. Aby zindeksowanie filmu było możliwe, Google musi mieć dostęp do miniatury określonej w uporządkowanych danych lub mapie witryny, do strony z filmem, do samego filmu i do wszelkich zasobów JavaScript lub innych potrzebnych do wczytania filmu. Sprawdź, czy reguły pliku robots.txt nie blokują żadnych z tych zasobów związanych z filmem.

Upewnij się, że Google ma dostęp do wszelkich przesłanych przez Ciebie map witryn lub kanałów mRSS. Jeśli są one blokowane przez plik robots.txt, nie będziemy ich mogli odczytać.

Więcej informacji o plikach robots.txt

Niska jakość miniatur

Akceptujemy miniatury w dowolnym formacie, ale preferujemy obrazy .png i .jpg. Ich wymiary muszą mieścić się w zakresie od 160 x 90 pikseli do 1920 x 1080 pikseli.

Duplikowanie miniatur, tytułów lub opisów

Używanie tych samych miniatur, tytułów lub opisów na potrzeby różnych filmów może wpłynąć na indeksowanie filmu i dezorientować użytkowników. Upewnij się, że dane każdego filmu są niepowtarzalne. W przypadku seriali typowy problem to wiele filmów z tą samą miniaturą ekranu z tytułem.

Ustawianie daty wygaśnięcia w przeszłości

Gdy Google natrafi na film z datą wygaśnięcia w przeszłości, nie wyświetli go w żadnych wynikach wyszukiwania. Dotyczy to między innymi dat wygaśnięcia w mapach witryn, uporządkowanych danych na stronie i metatagu wygaśnięcia w nagłówku strony. Sprawdź, czy daty wygaśnięcia poszczególnych filmów są poprawne. Brak dostępności filmu po dacie wygaśnięcia jest przydatny, ale trzeba uważać, by przypadkowo nie ustawić daty w przeszłości dla dostępnego filmu. Jeśli film nie wygasa, nie dodawaj żadnych informacji dotyczących wygaśnięcia.

Lista usuniętych filmów

W niektórych witrynach po usunięciu filmu umieszczonego na stronie informacja o jego niedostępności jest wyświetlana w odtwarzaczu Flash. Dla wyszukiwarek może to być problem, dlatego zalecamy stosowanie tych metod:

 • Zwracanie kodu stanu HTTP 404 (nie znaleziono) w przypadku każdej strony docelowej z filmem, który nie jest już dostępny z powodu usunięcia lub wygaśnięcia. Oprócz kodu odpowiedzi 404 nadal może być zwracany kod HTML strony, by użytkownicy wiedzieli, że film jest niedostępny.
 • Wskazanie dat wygaśnięcia w przesyłanych do Google uporządkowanych danych na stronie, w mapach witryn wideo (za pomocą elementu <video:expiration_date>) lub na kanale mRSS (w tagu <dcterms:valid>).

Złożony kod JavaScript i fragmenty adresów URL

Ważne jest, by przy projektowaniu witryny konfigurować strony z filmami bez nadmiernie złożonego kodu JavaScript. Jeśli używasz nadmiernie skomplikowanego kodu JavaScript do osadzania obiektów z jego poziomu tylko pod określonymi warunkami, możemy nieprawidłowo zindeksować Twoje filmy. Adresy URL do treści lub stron docelowych, które wymagają znaków kratki (#) lub identyfikatorów fragmentów, nie są obsługiwane. Użycie Flasha na stronie również może uniemożliwić skuteczne indeksowanie. Aby uzyskać najlepsze wyniki, zamiast Flasha zastosuj w tytule i opisie zwykłe znaczniki HTML.

Jeśli używasz uporządkowanych danych na stronie, muszą one być dostępne bez uruchamiania Flasha lub innych umieszczonych na niej odtwarzaczy.

Filmy krótkie, ukryte lub trudne do znalezienia

Upewnij się, że filmy są widoczne i łatwo je znaleźć na Twoich stronach z filmami. W przypadku każdego filmu zalecamy korzystanie z osobnej strony z opisowym tytułem lub dołączanie do poszczególnych filmów unikalnych opisów. Filmy powinny być widoczne na stronie, a nie ukryte ani trudne do znalezienia.