Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Tạo trang có hành vi nguy hiểm

Hoạt động phân phối những nội dung hoặc phần mềm hoạt động theo cách khác với những gì người dùng mong đợi trên trang web của bạn là một hành vi vi phạm Nguyên tắc quản trị trang web của Google. Quy định này áp dụng cho mọi nội dung hoặc phần mềm thao túng nội dung trên trang theo cách thức ngoài mong đợi, tải hoặc thực thi các tệp trên máy tính của người dùng khi họ chưa đồng ý hoặc không tuân thủ Chính sách về phần mềm không mong muốn của Google. Mục tiêu của Google không chỉ là cung cấp cho người dùng kết quả phù hợp nhất cho cụm từ tìm kiếm của họ mà còn là giữ an toàn cho họ trên web.

Một số ví dụ về hành vi nguy hiểm bao gồm:

  • Thay đổi hoặc điều chỉnh vị trí của nội dung trên một trang để khiến thao tác nhấp của người dùng vào một nút hoặc đường liên kết thực ra lại vào một vị trí khác trên trang nằm ngoài ý định của họ.
  • Chèn các quảng cáo/cửa sổ bật lên mới trên các trang hoặc thay quảng cáo hiện tại trên một trang web bằng các quảng cáo khác; hoặc quảng bá/cài đặt những phần mềm có chức năng như vậy
  • Đưa các tệp không mong muốn vào một tệp tải xuống mà người dùng yêu cầu
  • Cài đặt phần mềm độc hại, phần mềm trojan, phần mềm gián điệp, quảng cáo hoặc vi-rút trên máy tính của người dùng
  • Thay đổi trang chủ của trình duyệt hoặc tùy chọn tìm kiếm của người dùng khi họ chưa đồng ý