Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Văn bản và đường liên kết ẩn

Việc ẩn văn bản hoặc đường liên kết trong nội dung của bạn nhằm thao túng thứ hạng tìm kiếm trên Google có thể bị coi là hành vi lừa đảo và vi phạm Nguyên tắc quản trị trang web của Google. Văn bản (chẳng hạn như văn bản chứa quá nhiều từ khoá) có thể bị ẩn theo một số cách, bao gồm:

  • Sử dụng văn bản trắng trên nền trắng
  • Đặt văn bản đằng sau một hình ảnh
  • Sử dụng CSS để đặt văn bản ngoài màn hình
  • Đặt kích thước phông chữ là 0
  • Ẩn một đường liên kết bằng cách chỉ liên kết một ký tự nhỏ, ví dụ như dấu gạch nối ở giữa một đoạn

Khi đánh giá trang web của bạn để xem trang có chứa văn bản hoặc các đường liên kết ẩn hay không, hãy tìm kiếm mọi nội dung mà khách truy cập trang web của bạn không thể dễ dàng xem được. Có văn bản hay đường liên kết nào chỉ dành cho công cụ tìm kiếm truy cập chứ không phải dành cho khách truy cập không?

Tuy nhiên, không phải mọi văn bản ẩn đều bị coi là nội dung lừa đảo. Ví dụ: nếu trang web của bạn áp dụng những công nghệ khiến công cụ tìm kiếm khó tiếp cận (như JavaScript hoặc hình ảnh), hãy sử dụng văn bản mô tả cho những nội dung như vậy để cải thiện khả năng tiếp cận của trang web của bạn. Hãy nhớ rằng nhiều khách truy cập thực sẽ không thể xem những nội dung đó nếu họ sử dụng trình đọc màn hình, trình duyệt dành cho thiết bị di động, trình duyệt không có trình bổ trợ hoặc có kết nối chậm. Do đó, việc sử dụng văn bản mô tả sẽ mang lại lợi ích cho họ. Bạn có thể kiểm tra khả năng tiếp cận của trang web của mình bằng cách tắt JavaScript và hình ảnh trong trình duyệt bạn đang dùng hoặc bằng cách dùng những trình duyệt chỉ hỗ trợ văn bản như Lynx. Sau đây là một số mẹo giúp tăng khả năng người dùng tiếp cận được trang web của bạn:

  • Hình ảnh: Sử dụng thuộc tính alt để cung cấp văn bản mô tả. Ngoài ra, chúng tôi khuyên bạn sử dụng chú thích mà người dùng có thể đọc được và văn bản mô tả xung quanh hình ảnh. Hãy xem bài viết này để biết thêm lời khuyên về việc xuất bản hình ảnh.
  • JavaScript: Đặt cùng một nội dung trong JavaScript vào thẻ <noscript>. Nếu bạn sử dụng phương thức này, hãy đảm bảo nội dung trong thẻ giống hệt nội dung trong JavaScript, đồng thời nội dung này được hiển thị cho những khách truy cập không kích hoạt JavaScript trong trình duyệt của họ.
  • Video: Đưa văn bản mô tả video vào HTML. Bạn cũng có thể xem xét việc cung cấp các bản chép lời. Hãy xem bài viết này để biết thêm lời khuyên về việc xuất bản video.