เริ่มต้นใช้งาน: ผู้ใช้ขั้นสูง

หากคุณเข้าใจงานพื้นฐานในการดูแลรักษาเว็บไซต์ใน Google และการใช้ Search Console ดีอยู่แล้ว โปรดอ่านหน้านี้ซึ่งจะอธิบายหัวข้อเกี่ยวกับการจัดการและดูแลรักษาเว็บไซต์สำหรับผู้ใช้ขั้นสูงยิ่งขึ้น

เริ่มต้นใช้งาน

แม้ว่าคุณจะเป็นผู้ใช้ขั้นสูงแล้วก็ตาม โปรดอ่านคู่มือ SEO สำหรับมือใหม่ ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลที่ยอดเยี่ยมของแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับเว็บไซต์ของคุณ

ควบคุมวิธีที่ Google รวบรวมข้อมูลและจัดทำดัชนีเว็บไซต์

อ่านวิธีการทำงานของ Google Search ฉบับเต็ม ถ้าไม่เข้าใจช่องทางในการรวบรวมข้อมูล การจัดทำดัชนี หรือการให้บริการดีพอ คุณอาจประสบความยุ่งยากในการแก้ไขปัญหาหรือคาดการณ์การทำงานของ Search ในเว็บไซต์ของคุณ

โปรดตรวจสอบว่าคุณเข้าใจแล้วว่าหน้า Canonical คืออะไร และส่งผลต่อการรวบรวมข้อมูลและการจัดทำดัชนีเว็บไซต์อย่างไร นอกจากนี้ โปรดทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีลบหรือจัดการเนื้อหาที่ซ้ำกันในเว็บไซต์ด้วย เมื่อการดำเนินการดังกล่าวเหมาะสม

โปรดตรวจสอบว่า Google มีสิทธิ์เข้าถึงทรัพยากร (เช่น รูปภาพ, ไฟล์ CSS และอื่นๆ) หรือหน้าเว็บทั้งหมดที่ Google ควรจะรวบรวมข้อมูล กล่าวคือ ทรัพยากรดังกล่าวจะไม่ถูกบล็อกโดยกฎต่างๆ ของ robots.txt และให้ผู้ใช้ที่ไม่ระบุตัวตนเข้าถึงทรัพยากรเหล่านี้ได้ด้วย หน้าเว็บที่เข้าถึงไม่ได้จะไม่ปรากฏในรายงานการครอบคลุมของดัชนี และเครื่องมือตรวจสอบ URL จะระบุว่าไม่มีการรวบรวมข้อมูลหน้าดังกล่าว ทรัพยากรที่ถูกบล็อกจะแสดงเฉพาะในระดับ URL แต่ละระดับเท่านั้นในเครื่องมือตรวจสอบ URL หากทรัพยากรสำคัญในหน้าเว็บถูกบล็อก ก็จะทำให้ Google รวบรวมข้อมูลหน้าเว็บอย่างถูกต้องไม่ได้ โปรดใช้เครื่องมือตรวจสอบ URL เพื่อแสดงผลหน้าเว็บที่เผยแพร่อยู่เพื่อยืนยันว่า Google เห็นหน้าดังกล่าวตามที่คุณคาดไว้หรือไม่

ใช้กฎของ robots.txt เพื่อป้องกันการรวบรวมข้อมูล และใช้แผนผังเว็บไซต์เพื่อกระตุ้นการรวบรวมข้อมูล บล็อกการรวบรวมข้อมูลเนื้อหาที่ซ้ำกันในเว็บไซต์ หรือทรัพยากรที่ไม่สำคัญ (อย่างเช่น กราฟิกขนาดเล็กที่ใช้บ่อย เช่น ไอคอนหรือโลโก้) ที่อาจทำให้เซิร์ฟเวอร์ของคุณได้รับคำขอมากเกินไป อย่าใช้ robots.txt เป็นกลไกในการป้องกันการจัดทำดัชนี แต่ให้ใช้ข้อกำหนด noindex หรือการเข้าสู่ระบบเพื่อจุดประสงค์ดังกล่าวแทน อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบล็อกการเข้าถึงเนื้อหา

แผนผังเว็บไซต์

แผนผังเว็บไซต์เป็นวิธีที่สำคัญมากในการบอก Google ว่าหน้าใดมีความสำคัญต่อเว็บไซต์ของคุณ รวมทั้งให้ข้อมูลเพิ่มเติม (เช่น ความถี่ในการอัปเดต) และมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการรวบรวมข้อมูลเนื้อหาที่ไม่ใช่ข้อความ (เช่น รูปภาพหรือวิดีโอ) แม้ว่า Google ไม่ได้รวบรวมข้อมูลเฉพาะหน้าเว็บที่แสดงในแผนผังเว็บไซต์เท่านั้น แต่ก็ให้ความสำคัญกับการรวบรวมข้อมูลหน้าเหล่านี้มากกว่า วิธีการทำงานแบบนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับเว็บไซต์ที่เนื้อหาเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว หรือมีหน้าเว็บที่อาจค้นไม่พบผ่านทางลิงก์ การใช้แผนผังเว็บไซต์ช่วยให้ Google ค้นพบและจัดลำดับความสำคัญของหน้าที่จะรวบรวมข้อมูลในเว็บไซต์ได้ อ่านข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับแผนผังเว็บไซต์ที่นี่

เว็บไซต์ที่เป็นสากลหรือมีหลายภาษา

หากเว็บไซต์ของคุณมีหลายภาษาหรือมีเป้าหมายเป็นผู้ใช้ในบางพื้นที่ ให้ทำดังนี้

การย้ายข้อมูลหน้าเว็บหรือเว็บไซต์

ในกรณีที่คุณอาจจำเป็นต้องย้าย URL เดียวหรือแม้กระทั่งทั้งเว็บไซต์ ให้ทำตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้

การย้ายข้อมูล URL เดียว

หากคุณย้ายหน้าเว็บไปยังตำแหน่งที่ตั้งอื่นอย่างถาวร อย่าลืมใช้การเปลี่ยนเส้นทาง 301 สำหรับหน้าเว็บนั้น หากการย้ายเกิดขึ้นเพียงชั่วคราวด้วยเหตุผลบางประการ ให้แสดง 302 กลับมาแทนเพื่อให้ Google ทราบว่าควรจะรวบรวมข้อมูลหน้าเว็บนั้นต่อไป

เมื่อผู้ใช้ขอหน้าเว็บที่ถูกนำออกไปแล้ว คุณจะสร้างหน้าเว็บ 404 ที่กำหนดเองเพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีขึ้นได้ ขอเพียงแต่ให้ตรวจสอบว่าเมื่อผู้ใช้ขอหน้าเว็บที่ไม่มีอีกต่อไปแล้ว คุณได้แสดงข้อผิดพลาด 404 ที่แท้จริง ไม่ใช่ Soft 404

การย้ายข้อมูลเว็บไซต์

หากคุณกำลังย้ายข้อมูลทั้งเว็บไซต์ ให้ใช้ 301 และการเปลี่ยนแปลงแผนผังเว็บไซต์ที่จำเป็นทั้งหมด แล้วแจ้งให้ Google ทราบเกี่ยวกับการย้ายนี้ เพื่อให้เราเริ่มรวบรวมข้อมูลเว็บไซต์ใหม่และส่งต่อสัญญาณของคุณไปยังเว็บไซต์ใหม่ได้ ดูวิธีย้ายข้อมูลเว็บไซต์

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด

ทำให้ลิงก์เป็นลิงก์ที่ระบบรวบรวมข้อมูลได้ Google จะติดตามลิงก์ได้เฉพาะลิงก์ที่เป็นแท็ก <a> ที่มีแอตทริบิวต์ href เท่านั้น โปรแกรมรวบรวมข้อมูลของ Google จะไม่ติดตามลิงก์ที่ใช้รูปแบบอื่นๆ Google ติดตามลิงก์ <a> ที่ไม่มีแท็ก href หรือแท็กอื่นๆ ที่ทำหน้าที่เป็นลิงก์ได้เพราะมีเหตุการณ์การคลิกที่ได้เขียนสคริปต์ไว้

ใช้ rel=nofollow สำหรับลิงก์ที่มีการชำระเงิน ลิงก์ที่ต้องมีการเข้าสู่ระบบ หรือเนื้อหาที่ไม่น่าเชื่อถือ (เช่น เนื้อหาที่ผู้ใช้ส่งมา) เพื่อหลีกเลี่ยงการส่งต่อสัญญาณด้านคุณภาพของคุณไปยังลิงก์หรือเนื้อหาเหล่านั้น หรือการทำให้คุณภาพที่ไม่ดีของลิงก์หรือเนื้อหาเหล่านั้นมาอยู่ที่คุณเสียเอง

การจัดการงบประมาณสำหรับการรวบรวมข้อมูล: หากเว็บไซต์มีขนาดใหญ่มาก (มีหน้าเว็บหลายร้อยล้านหน้าที่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นระยะ หรืออาจมีหน้าเว็บหลายสิบล้านหน้าที่เปลี่ยนแปลงบ่อย) Google อาจรวบรวมข้อมูลทั้งเว็บไซต์ได้ไม่บ่อยเท่าที่คุณต้องการ คุณจึงอาจต้องชี้ให้ Google ไปยังหน้าที่สำคัญที่สุดในเว็บไซต์ กลไกที่ดีที่สุดในการดำเนินการดังกล่าวในปัจจุบันคือ การแสดงรายการหน้าเว็บที่อัปเดตล่าสุดหรือหน้าเว็บที่สำคัญที่สุดในแผนผังเว็บไซต์ และซ่อนหน้าเว็บที่ไม่สำคัญเท่า (อาจเป็นการชั่วคราว) โดยใช้กฎของ robots.txt

เว็บไซต์ที่ใช้ AJAX: ถ้าคุณใช้ AJAX ในเว็บไซต์ ให้อ่านวิธีที่ Google รวบรวมข้อมูลหน้าเว็บ AJAX

การใช้งาน JavaScript: ดูคำแนะนำของ Google เกี่ยวกับ JavaScript ในเว็บไซต์

บทความที่มีหลายหน้า: หากคุณมีบทความที่แบ่งออกเป็นหลายหน้า โปรดตรวจสอบว่ามีลิงก์ถัดไปและลิงก์ก่อนหน้าที่เห็นชัดเจนสำหรับให้ผู้ใช้คลิก (และลิงก์เหล่านี้ต้องเป็นลิงก์ที่รวบรวมข้อมูลได้) ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่คุณต้องมีสำหรับหน้าเว็บที่กำหนดให้ Google รวบรวมข้อมูล

หน้าที่เลื่อนได้ไม่รู้จบ: Google อาจประสบปัญหาในการเลื่อนหน้าที่เลื่อนได้ไม่รู้จบ คุณจึงควรมีหน้าเว็บในเวอร์ชันที่มีเลขหน้าหากต้องการให้มีการรวบรวมข้อมูลหน้าดังกล่าว ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหน้าที่เลื่อนได้ไม่รู้จบที่ค้นหาได้ง่าย

บล็อกการเข้าถึง URL ที่เปลี่ยนสถานะ เช่น การโพสต์ความคิดเห็น การสร้างบัญชี การเพิ่มสินค้าลงในรถเข็น และอื่นๆ ใช้ robots.txt เพื่อบล็อก URL เหล่านี้

ดูรายการประเภทไฟล์ที่ Google จัดทำดัชนีได้ หากไฟล์ของคุณเป็นประเภทที่รวบรวมข้อมูลไม่ได้โดยลักษณะของไฟล์นั้นเอง ให้ตรวจสอบว่ามีการลิงก์ไฟล์นั้นด้วยข้อความที่อธิบายเกี่ยวกับไฟล์นั้น หรือหากประเภทไฟล์ของคุณเป็นฟีดวิดีโอ รูปภาพ หรือพอดแคสต์ ก็ให้ระบุข้อมูลเมตาในแผนผังเว็บไซต์

ในสถานการณ์ที่มักไม่เกิดขึ้นบ่อยนักคือการที่ Google รวบรวมข้อมูลเว็บไซต์ของคุณมากเกินไป คุณสามารถลดอัตราการรวบรวมข้อมูลเว็บไซต์ลงได้ อย่างไรก็ตาม กรณีนี้เกิดขึ้นได้น้อยมาก

หากเว็บไซต์ยังคงใช้ HTTP อยู่ ขอแนะนำให้ย้ายข้อมูลไปใช้ HTTPS เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้และของคุณเองด้วย

ช่วยให้ Google เข้าใจเว็บไซต์

ใส่ข้อมูลสำคัญในข้อความในเว็บไซต์ และไม่ใส่กราฟิก แม้ว่า Google จะแยกวิเคราะห์และจัดทำดัชนีไฟล์ได้หลายประเภท แต่ข้อความยังคงเป็นรูปแบบที่รับรองได้มากที่สุดว่าจะช่วยให้เราเข้าใจเนื้อหาในหน้าเว็บ หากคุณใช้เนื้อหาที่ไม่ใช่ข้อความ หรือต้องการให้คำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาในเว็บไซต์ ให้เพิ่มข้อมูลที่มีโครงสร้างลงในหน้าเว็บเพื่อช่วยให้เราเข้าใจเนื้อหา (และในบางกรณี อาจให้ฟีเจอร์การค้นหาแบบพิเศษแก่คุณ เช่น ผลการค้นหาที่เป็นสื่อสมบูรณ์)

หากรู้สึกพอใจกับ HTML และการเขียนโค้ดเบื้องต้นแล้ว คุณจะเพิ่มข้อมูลที่มีโครงสร้างได้ด้วยตนเองโดยทำตามหลักเกณฑ์ของนักพัฒนาซอฟต์แวร์ หากต้องการความช่วยเหลือเล็กน้อย ให้ใช้โปรแกรมช่วยมาร์กอัปข้อมูลที่มีโครงสร้างแบบ WYSIWYG ซึ่งจะช่วยคุณสร้างข้อมูลที่มีโครงสร้างเบื้องต้นได้

หากไม่มีความรู้ทางเทคนิคในการเพิ่มข้อมูลที่มีโครงสร้างลงในหน้าเว็บ คุณอาจใช้เครื่องมือไฮไลต์ ซึ่งช่วยในการไฮไลต์บางส่วนของหน้าและบอกให้ Google ทราบว่าแต่ละส่วนแสดงถึงอะไร (เช่น กิจกรรม วันที่ ราคา) วิธีการนี้เรียบง่าย แต่อาจใช้งานไม่ได้หากคุณเปลี่ยนเลย์เอาต์ของหน้า

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการช่วยให้ Google เข้าใจเนื้อหาเว็บไซต์

ทำตามหลักเกณฑ์ของเรา

หลักเกณฑ์เฉพาะสำหรับเนื้อหา

ถ้าคุณมีเนื้อหาบางประเภทในเว็บไซต์ นี่คือคำแนะนำในการทำให้เนื้อหานั้นแสดงใน Google ด้วยวิธีที่ดีที่สุด

วิดีโอ: โปรดทำตามแนวทางปฏิบัติแนะนำสำหรับวิดีโอเพื่อให้ Google ค้นพบ รวบรวมข้อมูล และแสดงผลการค้นหาวิดีโอที่โฮสต์ในเว็บไซต์ของคุณได้

การเผยแพร่พอดแคสต์: คุณทำให้ Google เห็นพอดแคสต์ของคุณได้โดยทำตามหลักเกณฑ์เหล่านี้ Google จะพบฟีด RSS ของพอดแคสต์ได้หากมีการแสดงไว้ในข้อมูลที่มีโครงสร้างตามที่อธิบายไว้ในหลักเกณฑ์ดังกล่าว หรือหากคุณทำตามข้อกำหนดสำหรับหน้าแรกในหน้าแรกของพอดแคสต์ สำหรับฟีด RSS ที่มีการอัปเดต Google จะตรวจพบและกลับมารวบรวมข้อมูลอีกครั้งได้

รูปภาพ: ทำตามแนวทางปฏิบัติแนะนำสำหรับรูปภาพเพื่อให้รูปภาพปรากฏใน Search คุณแสดงข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปภาพในการค้นหารูปภาพได้โดยระบุข้อมูลเมตาเกี่ยวกับสิทธิ์ในรูปภาพในหน้าที่โฮสต์รูปภาพนั้น หากต้องการบล็อกการจัดทำดัชนีรูปภาพ ให้ใช้กฎ Disallow ของ robots.txt

Google จะปรับขนาดรูปภาพให้มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยอัตโนมัติสำหรับผู้ใช้ในเครือข่ายที่ช้า หากคุณไม่ต้องการให้ทำไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ให้เลือกไม่ใช้การเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ในผลการค้นหารูปภาพ

สำหรับเด็ก: หากเนื้อหาของคุณเป็นเนื้อหาสำหรับเด็กโดยเฉพาะ ให้ติดแท็กหน้าเว็บหรือเว็บไซต์เป็นแบบมีเด็กเป็นกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทางอินเทอร์เน็ตของเด็ก (Children’s Online Privacy Protection Act หรือ COPPA)

เว็บไซต์สำหรับผู้ใหญ่: หากเว็บไซต์ (หรือเฉพาะบางหน้า) มีเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่เท่านั้น คุณอาจพิจารณาติดแท็กเป็นเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่ ซึ่งจะกรองเนื้อหาดังกล่าวออกในผลการค้นหาของ "ค้นหาปลอดภัย"

บล็อกเกอร์: หากเว็บไซต์ของคุณเป็นบล็อก ดูเคล็ดลับในการสร้างบล็อกที่มีประโยชน์และช่วย Google ในการรวบรวมข้อมูลบล็อกดังกล่าว

ข่าว: หากคุณเป็นเจ้าของเว็บไซต์ข่าว ต่อไปนี้คือข้อควรพิจารณาที่สำคัญ

เว็บไซต์อื่นๆ (ธุรกิจ หนังสือ/แอป/ผลงานทางวิชาการ): ดูบริการอื่นๆ ของ Google ที่คุณโพสต์ข้อมูลไว้ได้

ดูว่า Google รองรับฟีเจอร์การค้นหาสำหรับประเภทเนื้อหาของคุณโดยเฉพาะหรือไม่ ทั้งนี้ Google รองรับฟีเจอร์การค้นหาแบบเฉพาะทางสำหรับสูตรอาหาร กิจกรรม เว็บไซต์ประกาศหางาน และอีกมากมาย

จัดการประสบการณ์ของผู้ใช้

การมอบประสบการณ์ที่ดีแก่ผู้ใช้ควรเป็นเป้าหมายสูงสุดของเว็บไซต์ และประสบการณ์ที่ดีของผู้ใช้คือปัจจัยหนึ่งในการจัดอันดับ การมอบประสบการณ์ที่ดีแก่ผู้ใช้มีองค์ประกอบอยู่มากมายหลายประการ องค์ประกอบบางส่วนมีดังนี้

Google แนะนำให้เว็บไซต์ใช้ HTTPS แทน HTTP เพื่อให้ผู้ใช้และเว็บไซต์มีความปลอดภัยมากขึ้น เบราว์เซอร์ Chrome อาจแสดงป้าย "ไม่ปลอดภัย" สำหรับเว็บไซต์ที่ใช้ HTTP อ่านหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์ด้วย HTTPS

ตรวจสอบว่าเว็บไซต์ทำงานในเบราว์เซอร์ต่างๆ และแพลตฟอร์มต่างๆ ได้

หน้าเว็บที่โหลดได้เร็วมักจะทำให้ผู้ใช้รู้สึกพอใจมากกว่าหน้าที่โหลดช้า คุณใช้รายงาน Core Web Vitals เพื่อดูตัวเลขประสิทธิภาพของทั้งเว็บไซต์ หรือใช้ PageSpeed Insights เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของหน้าเว็บแต่ละหน้าได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างหน้าเว็บที่โหลดเร็วได้ในเว็บไซต์ web.dev และพิจารณาใช้ AMP สำหรับหน้าที่โหลดเร็ว

ข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับอุปกรณ์เคลื่อนที่

เนื่องจากในปัจจุบันมีการค้นหาบนอุปกรณ์เคลื่อนที่มากกว่าบนเดสก์ท็อป คุณจึงควรปรับเปลี่ยนเว็บไซต์ให้เหมาะกับอุปกรณ์เคลื่อนที่ ตอนนี้ Googlebot ใช้โปรแกรมรวบรวมข้อมูลบนอุปกรณ์เคลื่อนที่เป็นโปรแกรมรวบรวมข้อมูลเริ่มต้นสำหรับเว็บไซต์ อ่านเกี่ยวกับวิธีทำให้เว็บไซต์เหมาะกับอุปกรณ์เคลื่อนที่

นอกจากนี้ คุณควรอ่านหน้าเหล่านี้เพิ่มเติม ซึ่งมีข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานอุปกรณ์เคลื่อนที่ใน Google รวมถึงลักษณะการทำงานในฟีเจอร์โฟน วิธีที่ Google Discover ทำงานในอุปกรณ์เคลื่อนที่ รวมทั้งหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประกาศค่าบริการมือถือที่เรียกเก็บในเว็บไซต์ของคุณอย่างชัดเจนเพื่อป้องกันการแสดงคำเตือนใน Google Chrome

เพย์วอลล์และการควบคุมการเข้าถึง

หากต้องการให้ผู้เข้าชมอ่านเนื้อหาฟรีโดยจำกัดจำนวนครั้ง โปรดอ่านการให้เนื้อหาตัวอย่างแบบยืดหยุ่น ซึ่งมีข้อมูลแนวทางปฏิบัติแนะนำเกี่ยวกับการให้สิทธิ์เข้าถึงเนื้อหาฟรีแบบจำกัด หรือการเปิดให้ Google รวบรวมข้อมูลเนื้อหาเพย์วอลล์

ควบคุมลักษณะที่ปรากฏในการค้นหา

การตกแต่งผลการค้นหาหรือการแสดงฟีเจอร์การค้นหาแบบเฉพาะทาง: Google มีฟีเจอร์ผลการค้นหาและประสบการณ์ใช้งานมากมายหลายแบบใน Google Search ซึ่งรวมถึงดาวสำหรับการรีวิว ช่องการค้นหาเว็บไซต์แบบฝัง และผลการค้นหาแบบพิเศษสำหรับข้อมูลบางประเภท เช่น กิจกรรมหรือสูตรอาหาร ดูว่าฟีเจอร์ใดบ้างเหมาะกับเว็บไซต์ของคุณและพิจารณาใช้ฟีเจอร์เหล่านั้น คุณระบุไอคอน Fav เพื่อให้แสดงในผลการค้นหาเว็บไซต์ได้ รวมทั้งระบุวันที่ของบทความเพื่อให้ปรากฏในผลการค้นหาได้อีกด้วย

อย่าลืมอ่านบทความเกี่ยวกับวิธีช่วย Google ให้แสดงชื่อและตัวอย่างที่ดี คุณจำกัดความยาวของตัวอย่าง หรือไม่แสดงตัวอย่างเลยก็ได้หากต้องการ ดูวิธีใช้เมตาแท็กเพื่อจำกัดการใช้ข้อความหรือรูปภาพเมื่อสร้างตัวอย่างผลการค้นหา

คุณควรแจ้ง Search Console หากเป็นผู้เผยแพร่สิ่งพิมพ์ของยุโรป

การใช้ Search Console

ขอแนะนำให้ใช้พร็อพเพอร์ตี้โดเมนเมื่อเป็นไปได้ การยืนยันจะซับซ้อนขึ้นเล็กน้อย แต่พร็อพเพอร์ตี้โดเมนครอบคลุมโปรโตคอลทุกรูปแบบ (HTTP/HTTPS) และโดเมนย่อยทั้งหมด จึงช่วยให้จัดการรูปแบบที่หลากหลายได้ง่ายขึ้น หากต้องการดูส่วนย่อยๆ ของข้อมูลเว็บไซต์ในโดเมน คุณก็สร้างพร็อพเพอร์ตี้โดเมนระดับย่อยหรือพร็อพเพอร์ตี้คำนำหน้า URL เพิ่มเติมได้

อ่านสรุปของเครื่องมือและรายงานที่ Search Console นำเสนอเพื่อให้เข้าใจภาพรวมของเครื่องมือและรายงานทั้งหมดได้ตามต้องการ

เมื่อมีข้อผิดพลาดหรือกิจกรรมใหม่ๆ ปรากฏขึ้นในเว็บไซต์ของคุณ คุณควรจะได้รับข้อความจาก Search Console ให้อ่านอีเมลเพื่อทำความเข้าใจปัญหาและทำตามคำแนะนำในการแก้ไขข้อบกพร่องที่ให้ไว้

ตรวจสอบรายงานการครอบคลุมของดัชนีเป็นระยะเพื่อให้แน่ใจว่าเนื้อหาในเว็บไซต์รวมอยู่ในดัชนีมากขึ้นขณะที่เว็บไซต์มีขนาดใหญ่ขึ้น คุณไม่ควรคาดหวังว่าจะมีการจัดทำดัชนีทุกๆ หน้าในเว็บไซต์ โดยเฉพาะหากคุณมีเว็บไซต์ขนาดใหญ่ที่มีหน้าซ้ำกัน แต่ต้องตรวจดูว่าหน้าหลักๆ ทั้งหมดได้รับการจัดทำดัชนีแล้ว หากไม่มีการจัดทำดัชนีเนื้อหาปริมาณมากในเว็บไซต์และเนื้อหานั้นมีความสำคัญ คุณจะแก้ไขข้อบกพร่องนี้ได้โดยใช้เครื่องมือตรวจสอบ URL

หากคุณมีข้อมูลที่มีโครงสร้าง ส่วน "การเพิ่มประสิทธิภาพ" ในหน้าภาพรวมควรจะแสดงแผนภูมิเส้นและจุด (แผนภูมิขนาดย่อ) ของข้อผิดพลาด คำเตือน และข้อมูลที่มีโครงสร้างที่ถูกต้องที่พบในเว็บไซต์ของคุณ คุณควรแก้ไขข้อผิดพลาดทั้งหมดของข้อมูลที่มีโครงสร้าง

หากคุณมี AMP ในเว็บไซต์ ให้ตรวจยืนยันสถานะ AMP ของทั้งไซต์ในรายงานสถานะ AMP

ใช้รายงานแผนผังเว็บไซต์เพื่อส่งแผนผังเว็บไซต์ใหม่ๆ หรือตรวจสอบความสำเร็จของ Google ในการอ่านแผนผังเว็บไซต์

ตรวจสอบว่าผู้ใช้ได้รับประสบการณ์ที่ดีโดยตรวจดูประสิทธิภาพผู้ใช้ของทั้งเว็บไซต์ในรายงาน Core Web Vitals และความสามารถในการใช้งานบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ในรายงานความสามารถในการใช้งานบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการเปลี่ยนเทมเพลตของเว็บไซต์หรือทำการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ที่ส่งผลกระทบต่อเว็บไซต์อย่างมาก

คุณดูคำแนะนำในการแก้ปัญหาได้ที่นี่ และไปยังหน้าฟอรัมเพื่อขอความช่วยเหลือจากผู้ใช้คนอื่นๆ ได้ทุกเมื่อ

รายงาน SEO หลักของคุณคือรายงานประสิทธิภาพสำหรับหน้าเว็บ (มีรายงานประสิทธิภาพสำหรับ Discover ด้วย) รายงานนี้มีเมตริกสำคัญ ซึ่งรวมถึงการแสดงผลและ CTR แยกตามคีย์เวิร์ด อุปกรณ์ และอีกมากมาย ข้อมูลนี้จะช่วยให้คุณค้นพบข้อมูลมากมายเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติแนะนำสำหรับ SEO ในเว็บ ขอเพียงแต่อย่าทำสิ่งใดตามข่าวลือหรือแนวทางปฏิบัติที่ไม่ถูกต้อง อ่านคู่มือ SEO สำหรับมือใหม่และบล็อก Google Search Central ถามคำถามในชุมชนความช่วยเหลือของ Google Search Central เข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนหรือการสนทนาในเวลาทำการทางออนไลน์ หรือใช้แหล่งข้อมูลอย่างเป็นทางการอื่นๆ เพื่อรับข้อมูลที่เชื่อถือได้เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติแนะนำสำหรับเว็บไซต์ของคุณ