จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

หน้าดอร์เวย์

ดอร์เวย์คือเว็บไซต์หรือหน้าที่สร้างขึ้นเพื่อให้ได้รับการจัดอันดับสำหรับคำค้นหาบางรายการที่คล้ายกัน เว็บไซต์หรือหน้าประเภทนี้ไม่เป็นประโยชน์สำหรับผู้ใช้เนื่องจากอาจนำไปยังหน้าที่คล้ายกันหลายหน้าในผลการค้นหาของผู้ใช้ ซึ่งท้ายที่สุดผลลัพธ์แต่ละรายการจะนำผู้ใช้ไปยังจุดหมายเดียวกันเป็นหลัก นอกจากนี้ ดอร์เวย์ยังอาจนำผู้ใช้ไปยังหน้าตัวกลางที่ไม่มีประโยชน์เช่นเดียวกับปลายทางสุดท้าย

ตัวอย่างของดอร์เวย์ ได้แก่

  • การมีชื่อโดเมนหลายชื่อหรือหน้าหลายหน้าที่กำหนดเป้าหมายเป็นภูมิภาคหรือเมืองที่เจาะจง ซึ่งนำผู้ใช้ไปยังหน้าหนึ่งๆ
  • หน้าที่สร้างขึ้นเพื่อนำผู้เข้าชมไปยังส่วนที่เกี่ยวข้องหรือใช้ได้จริงของเว็บไซต์
  • หน้าที่คล้ายกันอย่างมาก ซึ่งดูคล้ายผลการค้นหามากกว่าลำดับชั้นที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนและเรียกดูได้