Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Trang ngõ

Trang ngõ là các trang hoặc trang web tạo ra để được xếp thứ hạng đối với một số cụm từ tìm kiếm cụ thể và tương tự nhau. Loại trang này không tốt cho người dùng vì có thể dẫn tới nhiều trang tương tự nhau trong các kết quả tìm kiếm của họ (về cơ bản, những kết quả này đưa người dùng đến cùng một trang đích). Loại trang này cũng có thể đưa người dùng đến những trang trung gian không hữu ích bằng trang đích.

Sau đây là một số ví dụ về trang ngõ:

  • Nhiều tên miền hoặc trang nhắm mục tiêu các khu vực hay thành phố cụ thể nhưng lại chỉ dẫn người dùng đến một trang
  • Các trang được tạo để dẫn khách truy cập đến phần thực sự liên quan hay sử dụng được trên (các) trang web
  • Các trang giống nhau đáng kể và gần giống kết quả tìm kiếm chứ không phải một hệ thống phân tầng được xác định rõ ràng và duyệt xem được.