จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

ข้อความค้นหาอัตโนมัติ

ข้อกำหนดในการให้บริการของ Google ไม่อนุญาตให้ส่งข้อความค้นหาอัตโนมัติทุกประเภทไปยังระบบของเราโดยไม่ได้รับอนุญาตล่วงหน้าอย่างชัดแจ้งจาก Google การส่งข้อความค้นหาอัตโนมัติใช้ทรัพยากรมากและเป็นการสั่งให้ซอฟต์แวร์ใดๆ (เช่น WebPosition Gold) ที่ส่งข้อความค้นหาอัตโนมัติไปยัง Google เพื่อพิจารณาหาอันดับเว็บไซต์หรือหน้าเว็บในผลการค้นหาคำต่างๆ ของ Google นอกจากการตรวจสอบอันดับแล้ว การเข้าถึง Google แบบอัตโนมัติประเภทอื่นๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตยังเป็นการละเมิดหลักเกณฑ์สำหรับผู้ดูแลเว็บและข้อกำหนดในการให้บริการของเราด้วย