Zautomatyzowane zapytania

Warunki korzystania z usług Google nie przewidują przesyłania do naszego systemu żadnego rodzaju zautomatyzowanych zapytań bez uprzedniej zgody Google. Wysyłanie zautomatyzowanych zapytań absorbuje zasoby i opiera się na korzystaniu z oprogramowania (np. WebPosition Gold), które wysyła takie zapytania do Google w celu sprawdzenia, jak dana witryna lub strona internetowa wypada w wynikach wyszukiwania dla różnych zapytań. Inne rodzaje zautomatyzowanego uzyskiwania dostępu do usług Google bez zezwolenia również naruszają nasze Wskazówki dla webmasterów i Warunki korzystania z usług.