Pozorne błędy 404

Co oznacza pozorny błąd 404?

Pozorny błąd 404 oznacza, że adres URL Twojej witryny kieruje użytkownika na stronę, która nie istnieje. Użytkownik widzi stosowny komunikat, a przeglądarka otrzymuje kod stanu 200 (powodzenie). W niektórych przypadkach zamiast strony z komunikatem może wyświetlić się strona z niewielką ilością treści lub z treścią nieprzydatną – np. pusta lub prawie pusta.

Dlaczego ma to znaczenie?

Zwracanie kodu powodzenia zamiast kodu 404/410 (nie znaleziono strony) lub 301 (strona przeniesiona) nie jest zalecane. Kod powodzenia informuje wyszukiwarki, że pod danym adresem URL istnieje prawdziwa strona. W rezultacie taka strona może być wyświetlana w wynikach wyszukiwania, a wyszukiwarki będą próbowały indeksować ten nieistniejący URL, zamiast w tym czasie indeksować Twoje działające strony.

Co mam zrobić?

  • Jeśli Twoja strona nie jest już dostępna i nie została zastąpiona inną, powinna zwracać kod odpowiedzi 404 (nie znaleziono) lub 410 (brak).  Oba kody jednoznacznie informują przeglądarki i wyszukiwarki, że strona nie istnieje. Możesz również wyświetlać użytkownikom niestandardową stronę 404 (w odpowiednich przypadkach), np. stronę zawierającą listę Twoich najpopularniejszych stron lub link do strony głównej.
  • Jeśli strona została przeniesiona lub zastąpiona inną, ustaw przekierowanie 301 (trwałe przekierowanie), aby przekierowywać użytkownika w odpowiednie miejsce.
  • Jeśli uważasz, że Twoja strona została nieprawidłowo oznaczona jako powodująca pozorny błąd 404, użyj narzędzia do sprawdzania adresów URL, aby sprawdzić renderowane treści i zwracany kod HTTP. Jeśli wyrenderowana strona jest pusta lub prawie pusta, może to oznaczać, że odwołuje się do wielu zasobów, których nie można wczytać (obrazów, skryptów i innych elementów nietekstowych), co może zostać zinterpretowane jako pozorny błąd 404. Wczytanie zasobów może nie być możliwe, ponieważ zasoby są blokowane (przez plik robots.txt), są bardzo duże lub wolno się wczytują albo jest ich zbyt dużo na stronie. Narzędzie do sprawdzania adresów URL wyświetli listę zasobów, których nie udało się wczytać, oraz wyrenderowaną opublikowaną stronę.

Użyj narzędzia do sprawdzania adresów URL, aby upewnić się, że URL zwraca poprawny kod.