จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

ภาพรวมของหัวข้อการรวบรวมข้อมูลและการจัดทำดัชนี

หัวข้อในส่วนนี้อธิบายวิธีที่คุณจะควบคุมความสามารถของ Google ในการค้นหาและแยกวิเคราะห์เนื้อหาของคุณเพื่อแสดงใน Search รวมถึงผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆ ของ Google ได้ ตลอดจนอธิบายวิธีป้องกันไม่ให้ Google รวบรวมข้อมูลเนื้อหาบางอย่างในเว็บไซต์

ต่อไปนี้คือคำอธิบายโดยย่อของแต่ละหน้า หากต้องการดูภาพรวมของการรวบรวมข้อมูลและการจัดทําดัชนี โปรดอ่านคู่มือวิธีการทํางานของ Search

หัวข้อ
แผนผังเว็บไซต์ บอก Google เกี่ยวกับหน้าต่างๆ ในเว็บไซต์ที่เป็นข้อมูลใหม่หรืออัปเดต
robots.txt ไฟล์ robots.txt จะบอกโปรแกรมรวบรวมข้อมูลของเครื่องมือค้นหาว่า หน้าเว็บหรือไฟล์ใดในเว็บไซต์ที่โปรแกรมเข้ารวบรวมข้อมูลได้และไม่ได้
เมตาแท็ก Google รองรับส่วนขยายแท็กหลายรายการที่ควบคุมลักษณะที่ปรากฏและการทำงานในการค้นหา
การจัดการโปรแกรมรวบรวมข้อมูล
การนำออก
เนื้อหาที่ซ้ำกัน แจ้งให้ Google ทราบเกี่ยวกับหน้าที่ซ้ำกันในเว็บไซต์เพื่อหลีกเลี่ยงการรวบรวมข้อมูลมากเกินไป ดูวิธีที่ Google ตรวจหาเนื้อหาที่ซ้ำกันโดยอัตโนมัติ วิธีดำเนินการกับเนื้อหาที่ซ้ำกัน และวิธีกำหนดหน้า Canonical ให้กับกลุ่มหน้าที่ซ้ำกันตามที่พบ
การย้ายและการเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์
เว็บไซต์ระหว่างประเทศและเว็บไซต์หลายภาษา หากเว็บไซต์มีเนื้อหาเป็นภาษาต่างๆ หรือมีเนื้อหาที่แตกต่างกันสำหรับแต่ละสถานที่ตั้ง ต่อไปนี้เป็นวิธีที่จะช่วยให้ Google เข้าใจเว็บไซต์ได้
เนื้อหา JavaScript มีข้อแตกต่างและข้อจำกัดบางประการที่ต้องคำนึงถึงเมื่อออกแบบหน้าเว็บและแอปพลิเคชันให้รองรับวิธีที่โปรแกรมรวบรวมข้อมูลเข้าถึงและแสดงเนื้อหาของคุณ