Duplex on the Web kullanıcı aracısı

DuplexWeb-Google, Duplex on the web hizmetini destekleyen kullanıcı aracısıdır. Kullanıcı aracısı belirtecini ve tüm kullanıcı aracısı dizelerini burada görebilirsiniz.

Tarama sıklığı ve davranışı

  • DuplexWeb-Google kullanıcı aracısını kullanan hiçbir hizmet, sitenizi tararken herhangi bir satın alma veya başka önemli bir işlem gerçekleştirmez.
  • DuplexWeb-Google kullanıcı aracısı taramaları, eğitilmekte olan özelliğe bağlı olarak günde birkaç kez ile saatte birkaç kez arasında gerçekleşir, ancak bu çalıştırmalar sitenizde aşırı yüklemeye neden olmayacak veya trafiğinizi kesintiye uğratmayacak şekilde hesaplanır.
  • DuplexWeb-Google kullanıcı aracısı taramaları, Google Arama tarafından dizine ekleme amacıyla kullanılmaz. Dizine ekleme için kullanılmadıklarından, DuplexWeb-Google kullanıcı aracısı noindex yönergesini tanımaz.
  • Google Analytics, tarama ve analiz sırasında DuplexWeb-Google kullanıcı aracısı tarafından yapılan sayfa isteklerini kaydetmez.

Taramayı kontrol etmek için robots.txt kurallarını kullanma

DuplexWeb-Google kullanıcı aracısını, sitenizi taramasını önlemek için Disallow robots.txt kuralını kullanarak açık bir şekilde engellemeniz gerekir. Search Console mülk ayarınızda taramayı (eğitimi) devre dışı bırakmak yeterli değildir.

DuplexWeb-Google kullanıcı aracısı, aşağıdaki önemli istisna ile birlikte robots.txt kurallarına normal şekilde uyar:

  • Duplex on the web Search Console kullanılarak etkinleştirildiğinde (varsayılan), DuplexWeb-Google kullanıcı aracısı, * joker karakter kullanıcı aracısı gruplarındaki Disallow kurallarını yok sayar.
  • Duplex on the web Search Console kullanılarak devre dışı bırakıldığında DuplexWeb-Google kullanıcı aracısı, * joker karakter kullanıcı aracısı gruplarındaki Disallow kurallarına uyar. Örnekler:
# Example 1: Block DuplexWeb-Google from crawling your site
User-agent: DuplexWeb-Google
Disallow: /

# Example 2:
# * If Duplex on the web is enabled for this property in Search Console,
#   block all user agents except DuplexWeb-Google.
# * If Duplex on the web is disabled for this property in Search Console,
#   block all user agents including DuplexWeb-Google.
User-agent: *
Disallow: /