Klient użytkownika Duplex on the web

Klientem użytkownika, który obsługuje usługę Google Duplex on the web, jest DuplexWeb-Google. Informacje o tokenie klienta użytkownika i pełne ciągi znaków klienta użytkownika znajdziesz tutaj.

Częstotliwość i sposób skanowania

  • Podczas skanowania witryny żadna usługa używająca DuplexWeb-Google nie dokonuje zakupów ani nie wykonuje innych istotnych działań.
  • DuplexWeb-Google przeprowadza skanowanie od kilku razy dziennie do kilku razy na godzinę. Ta częstotliwość zależy od nauczanej funkcji, ale przebiega to w taki sposób, by nie przeciążać witryny ani nie zakłócać ruchu.
  • Skany wykonane przez DuplexWeb-Google nie są używane przez wyszukiwarkę Google do indeksowania. Z tego powodu klient DuplexWeb-Google nie rozpoznaje dyrektywy noindex.
  • Google Analytics nie rejestruje żądań stron wysyłanych przez DuplexWeb-Google podczas skanowania i analizowania.

Kontrolowanie skanowania za pomocą reguł pliku robots.txt

Aby uchronić się przed skanowaniem Twojej witryny przez klienta DuplexWeb-Google, musisz wyraźnie go blokować, stosując regułę Disallow względem pliku robots.txt. Samo wyłączenie indeksowania (nauki) w ustawieniach usługi Search Console nie wystarczy.

DuplexWeb-Google przestrzega reguł pliku robots.txt – jest tylko 1 wyjątek:

  • Gdy usługa Google Duplex on the web jest włączona w Search Console (opcja domyślna), na klienta użytkownika DuplexWeb-Google nie ma wpływu ciąg znaków klienta użytkownika z symbolem zastępczym * w instrukcjach Disallow. Gdy usługa Google Duplex on the web jest wyłączona w Search Console, klient użytkownika DuplexWeb-Google przestrzega ciągu znaków klienta użytkownika z symbolem zastępczym * w instrukcjach Disallow. Przykłady:

# Example 1: Block DuplexWeb-Google from crawling your site
User-agent: DuplexWeb-Google
Disallow: /

# Example 2:
# * If Duplex on the web is enabled for this property in Search Console,
#   block all user agents except DuplexWeb-Google.
# * If Duplex on the web is disabled for this property in Search Console,
#   block all user agents including Duplex-WebGoogle.
User-agent: *
Disallow: /