Zgłaszanie do Google prośby o ponowne zindeksowanie adresów URL

Jeśli jakaś strona w Twojej witrynie jest nowa lub została niedawno zaktualizowana, możesz użyć dowolnej z wymienionych tutaj metod, aby poprosić Google o jej ponowne zindeksowanie.

Wskazówki ogólne

 • Indeksowanie trwa od kilku dni do kilku tygodni. Prosimy o cierpliwość. Postępy tego procesu możesz monitorować przy użyciu raportu o stanie indeksowania lub narzędzia do sprawdzania adresów URL.
 • W przypadku wszystkich opisanych tu metod czas odpowiedzi jest zbliżony.
 • Liczba poszczególnych adresów URL, które można przesłać, jest ograniczona.
 • Przesłanie wielu próśb o ponowne zindeksowanie tego samego adresu URL lub tej samej mapy witryny nie przyspieszy indeksowania.

Metody wysyłania próśb o zindeksowanie

Użycie narzędzia do sprawdzania adresów URL (gdy masz ich tylko kilka)

Za pomocą narzędzia do sprawdzania adresów URL możesz prosić o zindeksowanie pojedynczych adresów URL. Jeśli masz ich dużo, zamiast tego prześlij mapę witryny.

Aby przesłać adres URL do indeksu:

 1. Przeczytaj ogólne wskazówki powyżej.
 2. Sprawdź adres URL za pomocą narzędzia do sprawdzania adresów URL.
 3. Kliknij Poproś o zindeksowanie. Narzędzie przeprowadzi test opublikowanej wersji adresu URL, aby sprawdzić, czy nie sprawi on jakichś oczywistych problemów z indeksowaniem. Jeśli adres będzie prawidłowy, strona zostanie dodana do kolejki indeksowania. Jeśli narzędzie wykryje problemy ze stroną, spróbuj je usunąć.

Przesłanie mapy witryny (wielu adresów URL naraz)

Mapa witryny to dla Google ważne źródło informacji o adresach URL w Twojej witrynie. Może też ona obejmować dodatkowe metadane dotyczące alternatywnych wersji językowych oraz stron zawierających filmy, obrazy lub wiadomości. Jak utworzyć mapę witryny

Jeśli mapa witryny nie została zmieniona od czasu jej ostatniego zindeksowania przez Google, ponowne jej przesłanie nie przyniesie żadnych dodatkowych korzyści. Jeśli w mapie witryny masz zaktualizowane strony, oznacz je za pomocą atrybutu <lastmod>.

Oto różne sposoby informowania Google o mapie witryny:

 • Przesłanie mapy witryny przy użyciu raportu dotyczącego map witryn.
 • Użycie narzędzia do pingowania. Wpisz w przeglądarce lub w wierszu polecenia żądanie GET z tym adresem, aby określić pełny adres URL mapy witryny. Upewnij się, że do pliku mapy witryny można uzyskać dostęp.
  http://www.google.com/ping?sitemap=FULL_URL_OF_SITEMAP

  Przykład:

   http://www.google.com/ping?sitemap=https://example.com/sitemap.xml
 • W dowolnym miejscu w pliku robots.txt wstaw poniższą instrukcję, która wskazuje ścieżkę dostępu do Twojej mapy witryny: Wyszukamy ją podczas kolejnego indeksowania witryny:
  Sitemap: http://example.com/my_sitemap.xml