เปิดใช้ฟีเจอร์ผลการค้นหาของ Search ให้กับเว็บไซต์ของคุณ

จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

Google รองรับองค์ประกอบของลักษณะที่ปรากฏในการค้นหาที่น่าสนใจจำนวนมาก ซึ่งคุณนำมาใช้กับหน้าเว็บในผลการค้นหาได้ดังนี้

ผลการค้นหาประเภทต่างๆ ของ Google Search

Google Search สร้างผลการค้นหาบางประเภทเหล่านี้ขึ้นโดยอัตโนมัติ แต่ส่วนใหญ่คุณจะเขียนโค้ดไว้ในเว็บไซต์ได้ดังที่เราจะอธิบายต่อไป ตอนนี้จะขอกล่าวถึงหมวดหมู่ทั่วไปของผลการค้นหาก่อน

หมวดหมู่ทั่วไปของผลการค้นหา

ผลการค้นหาของ Google Search มีฟีเจอร์การแสดงผลหลายประเภทด้วยกัน ลักษณะที่ผลการค้นหาปรากฏจะเปลี่ยนแปลงไปเมื่อเวลาผ่านไปและผลการค้นหาอย่างเดียวกันจะแสดงต่างกันได้โดยขึ้นอยู่กับว่าคุณกำลังดูในคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปหรือโทรศัพท์ ประเทศที่คุณอยู่ หรือปัจจัยอื่นๆ อีกหลายปัจจัย Google พยายามแสดงผลการค้นหาในรูปแบบที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ค้นหามากที่สุด ผลการค้นหาเหล่านี้ส่วนใหญ่จะอยู่ในหมวดหมู่ทั่วไปดังต่อไปนี้

นี่คือลิงก์แบบดั้งเดิมซึ่งทุกคนรู้จักกันดี คำว่า "ลิงก์สีน้ำเงินแบบปกติ" ไม่ใช่คำที่เป็นทางการ แต่มักใช้กันทั่วไปในเอกสารที่ไม่ใช่เอกสารทางการของเรา (อันที่จริงผลการค้นหาประเภทนี้ไม่มีชื่อทางการ)

ผลการค้นหาพื้นฐาน

ผลการค้นหาประเภทนี้ประกอบด้วยคอมโพเนนต์ทั่วไปหลายอย่างซึ่งพบในผลการค้นหาประเภทอื่นๆ ด้วย ดังนี้

 1. ลิงก์ชื่อ - ชื่อผลการค้นหาบนเว็บของ Google Search ที่ลิงก์ไปยังหน้าเว็บ ซึ่ง Google กําหนดลิงก์ชื่อที่เหมาะสมให้หน้าเว็บโดยอิงตามลักษณะเฉพาะต่างๆ มากมาย แต่คุณระบุชื่อที่ต้องการได้ในองค์ประกอบ <title>
 2. URL - URL ของหน้าเว็บ คุณอาจต้องการระบุเบรดครัมบ์สำหรับหน้าเว็บด้วย
 3. ตัวอย่างข้อมูล - คําอธิบายหรือส่วนสรุปผลการค้นหาบนเว็บของ Google Search ที่อัลกอริทึมของ Google สร้างขึ้น อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำให้หน้าเว็บมีตัวอย่างข้อมูลที่เหมาะสม

การเพิ่มประสิทธิภาพ

คุณปรับปรุงผลการค้นหาแบบปกติหรือผลการค้นหาที่เป็นสื่อสมบูรณ์ได้ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพแบบต่างๆ ซึ่งรวมถึงเบรดครัมบ์ ช่องค้นหาไซต์ลิงก์ โลโก้ของบริษัท และอื่นๆ การเพิ่มประสิทธิภาพโดยส่วนใหญ่ต้องใช้ข้อมูลที่มีโครงสร้างในหน้าเว็บนั้นๆ
เบรดครัมบ์ในผลการค้นหา
เบรดครัมบ์ในผลการค้นหา
ภาพหน้าจอของช่องค้นหาไซต์ลิงก์ในผลการค้นหา
ช่องค้นหาไซต์ลิงก์ในผลการค้นหา
ภาพหน้าจอของโลโก้ในผลการค้นหา
โลโก้ในผลการค้นหา

ผลการค้นหาที่เป็นสื่อสมบูรณ์

ผลการค้นหาที่เป็นสื่อสมบูรณ์คือผลการค้นหาที่มีองค์ประกอบซึ่งเป็นกราฟิก เช่น ดาวในการรีวิว ภาพขนาดย่อ หรือการเพิ่มประสิทธิภาพบางอย่างด้วยภาพ ผลการค้นหาที่เป็นสื่อสมบูรณ์จะแสดงแบบเดี่ยวๆ ในผลการค้นหาได้ดังตัวอย่างด้านล่าง

การ์ดผลการค้นหาที่เป็นสื่อสมบูรณ์

ผลการค้นหาที่เป็นสื่อสมบูรณ์บางประเภทอาจแสดงอยู่ในผลการค้นหาแบบภาพสไลด์ได้ดังตัวอย่างด้านล่าง

ภาพสไลด์ของการ์ดสูตรอาหาร

ผลการค้นหาที่เป็นสื่อสมบูรณ์มีอยู่หลากหลายแบบ ซึ่งผลการค้นหาส่วนใหญ่จะลิงก์กับเนื้อหาเฉพาะบางประเภทที่แสดงอยู่ (หนังสือ ภาพยนตร์ บทความ ฯลฯ) ลักษณะที่ปรากฏบางอย่างจะเปลี่ยนแปลงได้เมื่อเวลาผ่านไปเนื่องจาก Google จะคอยปรับแต่งการจัดวางและลักษณะการทำงานของผลการค้นหาแต่ละประเภทให้เหมาะสมที่สุด ผลการค้นหาที่เป็นสื่อสมบูรณ์ที่ให้รายละเอียดมากขึ้น จะเรียกว่าผลที่สมบูรณ์ขึ้นและโต้ตอบกับผู้ใช้ได้ในระดับสูง

ในกรณีส่วนใหญ่ คุณจะให้ข้อมูลสำหรับฟีเจอร์ของ Search ด้วยการใส่ข้อมูลที่มีโครงสร้างในโค้ดที่เขียนขึ้นสำหรับหน้าเว็บ โดย Google จะประมวลผลข้อมูลนี้เมื่อรวบรวมข้อมูลหน้าเว็บนั้นๆ เมื่อคุณให้ข้อมูลที่มีโครงสร้างสำหรับฟีเจอร์หนึ่งๆ ในหน้าเว็บแล้ว หากฟีเจอร์หรือข้อมูลที่ขอนั้นให้ประสบการณ์ในการค้นหาที่ดียิ่งขึ้นแก่ผู้ใช้ได้ ฟีเจอร์หรือข้อมูลดังกล่าวจะปรากฏในผลการค้นหาของ Google Search, Assistant, Maps หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของ Google ได้ หน้าต่างๆ ในเอกสารนี้จะกล่าวถึงลักษณะการทำงานใน Google Search เท่านั้น

ข้อมูลที่มีโครงสร้างไม่เพียงแค่ใช้ระบุฟีเจอร์การค้นหาเท่านั้น แต่ยังช่วยให้ Google เข้าใจและนำเสนอข้อมูลในเว็บไซต์ด้วยวิธีใหม่ๆ ที่น่าสนใจ (เช่น การดำเนินการของ Assistant) เพื่อให้ได้ผลการค้นหาที่ดียิ่งขึ้น (เช่น ทำให้ผู้ใช้ค้นหาสูตรอาหารที่มีส่วนผสมเป็นเนื้อไก่หรือสูตรที่ให้พลังงานไม่ถึง 500 แคลอรีได้) หรือเพื่อเก็บข้อมูลไว้ในการ์ดความรู้

ดูรายการทั้งหมดของประเภทผลการค้นหาที่เป็นสื่อสมบูรณ์

รายการการ์ดความรู้

การ์ดความรู้ของ Google คือชุดข้อมูลจากหน้าเว็บ 1 หน้าขึ้นไปซึ่งแสดงเป็นผลการค้นหาที่เป็นสื่อสมบูรณ์พร้อมด้วยรูปภาพ ข้อความ และลิงก์ต่างๆ การแยกแยะความแตกต่างของลักษณะที่ปรากฏระหว่างการ์ดสื่อสมบูรณ์และผลการค้นหาที่เป็นการ์ดความรู้อาจเป็นเรื่องยาก ผลการค้นหาที่เป็นการ์ดความรู้อาจรวมถึงข้อมูลประจำตัว (โลโก้ ชื่อเว็บไซต์ที่ต้องการ) การ์ดความรู้อาจนำเข้าข้อมูลโดยใช้องค์ประกอบของ schema.org แบบใดก็ได้ แม้จะไม่ได้อธิบายองค์ประกอบนั้นไว้ในเอกสารนี้ก็ตาม

การ์ดความรู้ใน Google Search

เมื่อผู้ใช้ถามคำถามใน Google Search เราอาจแสดงผลการค้นหาที่ดึงมาจากเว็บไซต์ของคุณในบล็อกตัวอย่างข้อมูลแนะนำแบบพิเศษที่ด้านบนของหน้าผลการค้นหา ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวอย่างข้อมูลแนะนำ
ตัวอย่างข้อมูลแนะนำในผลการค้นหา

ผลการค้นหาแบบ OneBox

ภาพหน้าจอของผลการค้นหา OneBox
ผลการค้นหาแบบ OneBox แสดงคำตอบแบบในหน้าหรือแสดงเครื่องมือในผลการค้นหา เช่น OneBox เวลาท้องถิ่น หรือ OneBox การแปลภาษา คุณจะเพิ่ม OneBox ที่กำหนดเองลงในผลการค้นหาไม่ได้

Discover

ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของผลการค้นหาของ Google Search แต่หน้าเว็บของคุณอาจปรากฏในรายการแบบเลื่อนของผลการค้นหาที่แสดงในแผงการดูพิเศษในอุปกรณ์ Android การ์ดผลการค้นหาแต่ละรายการจะสรุปหน้าเว็บหน้าเดียว
ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Discover

ภาพหน้าจอของ Discover ที่อาจปรากฏในโทรศัพท์

ทำไมต้องระบุฟีเจอร์ของ Search สำหรับหน้าเว็บ

การใส่ฟีเจอร์ของ Search จะให้ผลการค้นหาที่ดึงดูดใจผู้ใช้มากขึ้นได้ และอาจกระตุ้นให้ผู้ใช้โต้ตอบกับเว็บไซต์ของคุณมากขึ้นด้วย ต่อไปนี้เป็นกรณีศึกษาของเว็บไซต์ที่ใช้ฟีเจอร์การค้นหา

 • Rotten Tomatoes ใส่ฟีเจอร์การค้นหาลงในหน้าเว็บที่ไม่ซ้ำกัน 100,000 หน้า หลังจากนั้นหน้าที่เพิ่มประสิทธิภาพด้วยข้อมูลที่มีโครงสร้างมีอัตราการคลิกผ่านสูงกว่าหน้าที่ไม่มีข้อมูลที่มีโครงสร้าง 25%
 • Food Network แปลงหน้าเว็บ 80% จากทั้งหมดเพื่อใช้ฟีเจอร์การค้นหา และมีผู้เข้าชมเพิ่มขึ้น 35%
 • Rakuten พบว่าผู้ใช้ใช้เวลาบนหน้าเว็บที่ใช้ฟีเจอร์การค้นหามากกว่าในหน้าที่ไม่มีข้อมูลที่มีโครงสร้าง 1.5 เท่า และหน้า AMP ที่มีฟีเจอร์การค้นหามีอัตราการโต้ตอบสูงกว่าหน้า AMP ที่ไม่ใช้ฟีเจอร์ดังกล่าว 3.6 เท่า
 • Nestlé พบว่าหน้าเว็บที่แสดงเป็นผลการค้นหาที่เป็นสื่อสมบูรณ์ในการค้นหามีอัตราการคลิกผ่านสูงกว่าหน้าที่แสดงเป็นผลการค้นหาที่ไม่ใช่สื่อสมบูรณ์ 82%

ฟีเจอร์ใดบ้างที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดสำหรับหน้าเว็บหรือเว็บไซต์ของฉัน

ฟีเจอร์บางอย่างเหมาะสมหรือใช้ได้เฉพาะกับข้อมูลบางประเภทในเว็บไซต์เท่านั้น เช่น ดาวในการรีวิวใช้ได้กับสูตรอาหาร แต่ใช้กับชุดข้อมูลไม่ได้ ฟีเจอร์อื่นๆ จะใช้ได้เฉพาะกับอุปกรณ์บางประเภท (อุปกรณ์เคลื่อนที่หรือเดสก์ท็อป) เท่านั้น ตารางต่อไปนี้แสดงฟีเจอร์ที่คุณอาจต้องการใช้โดยพิจารณาจากเนื้อหาของหน้าเว็บหรือเว็บไซต์ บางฟีเจอร์จะใช้กับทั้งเว็บไซต์ และบางฟีเจอร์จะเลือกใช้กับหน้าเว็บแต่ละหน้าได้ หน้าแกลเลอรีแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับแต่ละฟีเจอร์

ประเภทเนื้อหาของคุณคือ... ฟีเจอร์และการเพิ่มประสิทธิภาพที่แนะนำ
บทความ/บล็อก บทความ, AMP, ตรวจสอบข้อเท็จจริง, วิธีการ, คำที่ใช้พูดได้, การสมัครใช้บริการและเนื้อหาเพย์วอลล์
หนังสือ หนังสือ รีวิว
การศึกษา หลักสูตร ภาพสไลด์ ชุดข้อมูล
บันเทิง/สื่อ/ข่าว ภาพหมุน เหตุการณ์ ตรวจสอบข้อเท็จจริง สตรีมแบบสด ภาพยนตร์ รีวิว การสมัครใช้บริการและเนื้อหาเพย์วอลล์ วิดีโอ (และวิดีโอสตรีมแบบสด) พอดแคสต์ (ดูแนวทางปฏิบัติแนะนำสำหรับวิดีโอเพิ่มเติม)
ธุรกิจ ข้อมูลประจำตัวของธุรกิจหรือบริษัท ธุรกิจในพื้นที่ (สำหรับธุรกิจที่มีหน้าร้านจริง) รายการสถานที่ยอดนิยม
เหตุการณ์ เหตุการณ์ วิดีโอ และวิดีโอสตรีมแบบสด
สูตรอาหาร สูตรอาหาร, ภาพสไลด์, AMP, รีวิว
ผลิตภัณฑ์ ประเภทผลิตภัณฑ์ รีวิว แอปซอฟต์แวร์ คำถามที่พบบ่อย
องค์กรด้านวิทยาศาสตร์หรือการค้นคว้าวิจัย ชุดข้อมูล
เนื้อหาเกี่ยวกับงาน ประกาศรับสมัครงาน อาชีพ คะแนนรวมของนายจ้าง
ประเภทใดก็ได้

ข้อมูลประจำตัวของธุรกิจหรือบริษัท

Google นำเสนอวิธีต่างๆ มากมายในการช่วยให้คุณระบุรายละเอียดทางธุรกิจที่สำคัญเพื่อให้ปรากฏต่อผู้ใช้ในผลการค้นหาของ Search ข้อมูลประจำตัวของบริษัทเป็นวิธีหนึ่งที่ธุรกิจใช้ในการระบุชื่อเว็บไซต์ที่ต้องการและโลโก้ รวมทั้งข้อมูลอื่นๆ ของบริษัทให้ Google ทราบ

คุณอ้างสิทธิ์การเป็นเจ้าของหรือจัดการข้อมูลในการ์ดความรู้สำหรับธุรกิจหรือบุคคลทั่วไปได้เช่นกัน

ธุรกิจที่มีหน้าร้านจริงอาจต้องการใส่ข้อมูลหน้าร้านจริงไว้ด้วย นอกจากนี้ คุณยังสามารถอ้างสิทธิ์ใน Business Profile เพื่อให้ข้อมูลทางธุรกิจในพื้นที่ของคุณปรากฏใน Google Maps และการ์ดความรู้ใน Google Search ได้ด้วย หมายเหตุ: ข้อมูล Business Profile ถือว่าเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้

อ่าน "ให้เนื้อหาของคุณอยู่ใน Google" เพื่อดูวิธีอื่นๆ ในการลงทะเบียนข้อมูลทางธุรกิจกับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของ Google

การเปิดใช้ฟีเจอร์ของ Search ให้กับเว็บไซต์ของคุณ

คุณขอใช้งานฟีเจอร์บางอย่างได้โดยใช้ข้อมูลที่มีโครงสร้างในหน้าเว็บ เช่น ดาวในการรีวิวและการ์ดสูตรอาหาร Google จะใช้งานฟีเจอร์บางอย่างได้โดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องเขียนโค้ดใดๆ ในหน้าเว็บ เช่น ไซต์ลิงก์

วิธีใช้ฟีเจอร์การค้นหา

 1. ใช้ตารางเพื่อช่วยเลือกฟีเจอร์ที่เหมาะสมกับหน้าเว็บหรือเว็บไซต์ ฟีเจอร์บางอย่างใช้ได้กับเนื้อหาทุกประเภท (เช่น ชื่อเว็บไซต์ที่ต้องการจะใช้งานได้กับหน้าเว็บทุกประเภท) และผลการค้นหาที่เป็นสื่อสมบูรณ์บางแบบใช้ได้กับเนื้อหาเฉพาะบางประเภท (เช่น การ์ดสื่อสมบูรณ์สำหรับสูตรอาหารใช้ได้กับสูตรอาหารเท่านั้น)
 2. อ่านข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับองค์ประกอบของลักษณะที่ปรากฏแต่ละองค์ประกอบเพื่อพิจารณาว่าเหมาะกับคุณหรือไม่
 3. ใช้ฟีเจอร์ตามที่อธิบายไว้ในเอกสารประกอบและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่มีโครงสร้างโดยใช้เครื่องมือทดสอบผลการค้นหาที่เป็นสื่อสมบูรณ์เพื่อให้มั่นใจว่าถูกต้องและสมบูรณ์ โปรดปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ด้านคุณภาพของข้อมูลที่มีโครงสร้างเพื่อให้แน่ใจว่าเนื้อหาในหน้าเว็บและการใช้งานปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เหล่านี้ หน้าเว็บที่ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์จะไม่มีสิทธิ์ใช้ข้อมูลที่มีโครงสร้าง
 4. ใช้รายงานสถานะผลการค้นหาที่เป็นสื่อสมบูรณ์ที่เหมาะสมเพื่อดูว่า Google ค้นพบและประมวลผลข้อมูลที่มีโครงสร้างได้หรือไม่
 5. ตรวจสอบรายงานสถานะผลการค้นหาที่เป็นสื่อสมบูรณ์เป็นระยะเพื่อหาข้อผิดพลาด ข้อมูลที่มีโครงสร้างที่เคยถูกต้องมาก่อนอาจเกิดข้อผิดพลาดได้โดยฉับพลัน หากคุณเปลี่ยนเทมเพลตเว็บไซต์หรืออาจเป็นผลจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดอื่นๆ
 6. ตรวจสอบการคลิกและการแสดงผลสำหรับองค์ประกอบต่างๆ ในการค้นหา

ดูการพูดคุยเกี่ยวกับข้อมูลที่มีโครงสร้างในงาน Google I/O

วัดประสิทธิภาพฟีเจอร์ของ Search

สำหรับฟีเจอร์ของ Search บางฟีเจอร์ คุณจะติดตามการเข้าชมของผู้ใช้ได้โดยตรงในรายงานประสิทธิภาพ หากต้องการตรวจสอบการเข้าชม ให้เลือกลักษณะที่ปรากฏในการค้นหาในรายงาน หากไม่เห็นตัวกรองสำหรับฟีเจอร์ที่ต้องการ ให้ทำดังนี้

 • ปัจจุบันฟีเจอร์บางประเภทติดตามไม่ได้ อ่านเอกสารประกอบเพื่อดูว่าฟีเจอร์ใดบ้างที่ติดตามได้ใน Search Console
 • Google ไม่พบอินสแตนซ์ใดๆ ของฟีเจอร์ดังกล่าวในเว็บไซต์ของคุณ

เปรียบเทียบผลที่ได้จากฟีเจอร์ของ Search

คุณอาจต้องการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของหน้าที่ใช้ฟีเจอร์การค้นหากับหน้าที่ไม่ใช้ฟีเจอร์การค้นหาเพื่อตัดสินใจว่าการใช้งานจะคุ้มค่าหรือไม่ วิธีที่ดีที่สุดในการดำเนินการดังกล่าวคือเรียกใช้การทดสอบก่อนและหลังกับหน้าเว็บส่วนหนึ่งในเว็บไซต์ของคุณ ซึ่งอาจเป็นเรื่องยุ่งยากเล็กน้อยเนื่องจากการดูหน้าเว็บอาจแตกต่างกันไปสำหรับหน้าเว็บหนึ่งๆ ด้วยเหตุผลหลายประการด้วยกัน

 1. ใช้หน้าบางหน้าในเว็บไซต์ที่ไม่ได้ใช้ข้อมูลที่มีโครงสร้างและมีข้อมูลอยู่ใน Search Console หลายเดือน โปรดเลือกหน้าเว็บที่จะไม่ได้รับผลกระทบจากช่วงเวลานั้นๆ ของปีหรือจากการที่เนื้อหาในหน้าต้องแสดงตามเวลาที่กำหนด โดยใช้หน้าเว็บที่จะไม่เปลี่ยนแปลงมาก แต่ยังคงเป็นที่นิยมอ่านบ่อยพอที่จะสร้างข้อมูลที่สื่อความหมายได้
 2. ใส่ข้อมูลที่มีโครงสร้างหรือฟีเจอร์อื่นๆ ลงในหน้า ยืนยันว่าโค้ดของหน้าถูกต้องและ Google พบฟีเจอร์นั้นได้โดยใช้เครื่องมือตรวจสอบ URL กับหน้านั้น
 3. บันทึกประสิทธิภาพเป็นเวลา 2-3 เดือนในรายงานประสิทธิภาพ แล้วกรองตาม URL เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของหน้าเว็บ