Duyệt web an toàn là gì?

Duyệt web an toàn là một dịch vụ của Google cho phép các ứng dụng khách kiểm tra URL theo danh sách các tài nguyên web không an toàn được cập nhật liên tục của Google. Ví dụ về tài nguyên web không an toàn là các trang web tấn công phi kỹ thuật (trang web lừa đảo và giả mạo) và các trang web lưu trữ phần mềm độc hại hoặc phần mềm không mong muốn. Hãy đến xem.

Với tính năng Duyệt web an toàn, bạn có thể:

  • Kiểm tra các trang dựa trên danh sách Duyệt web an toàn của chúng tôi dựa trên các loại nền tảng và mối đe dọa.
  • Cảnh báo người dùng trước khi họ nhấp vào các đường liên kết trên trang web của bạn có thể dẫn đến các trang bị nhiễm.
  • Ngăn người dùng đăng đường liên kết đến các trang bị nhiễm đã biết trên trang web của bạn.

API Duyệt web an toàn chỉ dành cho mục đích phi thương mại. Nếu bạn cần sử dụng API để phát hiện URL độc hại (mục đích thương mại – nghĩa là "bán hoặc tạo doanh thu"), vui lòng tham khảo API rủi ro web.