Method: people.deleteContact

Usuń osobę kontaktową. Żadne dane kontaktowe nie zostaną usunięte.

Żądania mutacji tego samego użytkownika powinny być przesyłane po kolei, co pozwoli uniknąć opóźnień i niepowodzeń.

Żądanie HTTP

DELETE https://people.googleapis.com/v1/{resourceName=people/*}:deleteContact

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
resourceName

string

Wymagany. Nazwa zasobu kontaktu do usunięcia.

Treść żądania

Treść żądania musi być pusta.

Treść odpowiedzi

Jeśli operacja się uda, treść odpowiedzi będzie pusta.

Zakresy autoryzacji

Wymaga następującego zakresu OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/contacts

Więcej informacji znajdziesz w przewodniku po autoryzacji.