Opcje wsparcia dla rozwiązania Last Mile Fleet

Pomoc

Nie wiesz, co zrobić z rozwiązaniem? Aby uzyskać pomoc dotyczącą aplikacji, masz do wyboru kilka sposobów.

 • Zachęcamy do skontaktowania się z osobą kontaktową ds. działu obsługi klienta lub zespołu ds. rozwoju działalności.
 • Sprawdź, czy w informacjach o wersji pojawiły się nowe informacje.
 • Poszukaj najnowszej wersji w folderze pobierania kompilacji produkcyjnej pakietu SDK nawigacji w Mapach Google.
 • W przypadku ogólnych pytań programistycznych lub pilnych problemów skontaktuj się z zespołem pomocy Google Cloud. Tylko zgłoszenia przesłane przez zespół pomocy Google Cloud są objęte gwarancją jakości usług.
 • Zapoznaj się z warunkami korzystania z programu.

Okres pomocy w przypadku starszych wersji pakietów SDK

O ile Google nie określi inaczej, po opublikowaniu nowej wersji jednego z pakietów SDK rozwiązania Last Mile Fleet Solution okres wsparcia dla poprzedniej wersji wynosi 4 miesiące od daty wydania nowej wersji. Google może, według własnego uznania, kontynuować obsługę starszej wersji rozwiązania Last Mile Fleet przez dłuższy czas.

Google publikuje informacje o wersji, w których informujemy klientów za każdym razem, gdy dostępna jest nowa wersja. Możesz zasubskrybować powiadomienia w Google Cloud Console. Informacje o wersji zawierają datę, od której starsza wersja przestanie być obsługiwana. Uaktualnij aplikacje dla wszystkich kierowców w ciągu 4 miesięcy od wydania, czyli przed datą podaną w informacjach o wersji. Starsza wersja pakietu SDK może zwracać błędy po upływie podanej daty.

Przykład: załóżmy, że 10 kwietnia 2018 r. Google ogłasza wprowadzenie wersji 1.2. Informacje o wersji zawierają datę, od której starsze wersje przestaną być obsługiwane. W tym przykładzie data nie może przypadać wcześniej niż 10 sierpnia 2018 r.

Wybierz odpowiednią usługę pomocy

Zdecydowanie zalecamy skonfigurowanie pomocy technicznej, zanim będzie ona potrzebna. Porównaj usługi pomocy

Aby sprawdzić, jaki poziom pomocy obecnie zapewniasz w związku z Google Maps Platform:

 1. W konsoli Google Cloud otwórz Pomoc Google Maps Platform.
 2. Nazwa usługi pomocy jest widoczna u dołu strony.

Pomoc rozszerzona

Pomoc rozszerzona obejmuje 1 godzinę czasu pierwszej reakcji w przypadku problemów o krytycznym wpływie przez całą dobę, 7 dni w tygodniu, uprawnienia eskalacji do rejestru, możliwość analizy bardziej złożonych problemów z danymi map i nie tylko. Usługa pomocy rozszerzonej została stworzona z myślą o tych, którzy potrzebują szybkich odpowiedzi przez całą dobę, oraz dodatkowych usług do obsługi zadań Google Maps Platform w środowisku produkcyjnym. Więcej informacji znajdziesz na stronie obsługi klienta Google Maps Platform.

Rejestrowanie się w usłudze pomocy lub anulowanie jej

Tylko administratorzy odpowiedzialni za płatności mogą zmienić wybraną usługę pomocy, ponieważ będzie ona stosowana do wszystkich projektów połączonych z Twoim obecnym kontem rozliczeniowym Google Cloud.

Aby zarejestrować się lub anulować subskrypcję, skontaktuj się z zespołem sprzedaży.

Skontaktuj się z zespołem pomocy

Jeśli na stronie Stack Overflow ani w narzędziu do śledzenia problemów nie znajdziesz odpowiedzi na swoje pytania, odwiedź stronę pomocy Google Maps Platform w konsoli Cloud.

Na stronie pomocy Google Maps Platform możesz tworzyć nowe zgłoszenia do zespołu pomocy oraz wyświetlać, resolve i przekazywać istniejące zgłoszenia.

Aby zarządzać zgłoszeniami w konsoli Google Maps Platform, musisz mieć jedną z tych ról:

 • właściciel projektu
 • Edytujący projekt
 • edytujący pomoc techniczną
 • wyświetlający pomoc techniczną

Rola wyświetlającego pomoc techniczną może tylko wyświetlać informacje o zgłoszeniu i nie może w żaden sposób reagować na zgłoszenie ani go aktualizować.

Więcej informacji o tych rolach, w tym o ich stosowaniu, znajdziesz w artykule Przyznawanie dostępu do pomocy. Zobacz porównanie ról wymienionych w dokumentacji Google Maps Platform.

Utwórz zgłoszenie do zespołu pomocy

Właściciele projektu, edytujący projekty i edytujący pomoc techniczną mogą tworzyć zgłoszenia do zespołu pomocy. Jeśli nie masz żadnej z tych ról, skontaktuj się z właścicielem projektu lub administratorem organizacji, aby uzyskać dostęp.

 1. Otwórz stronę pomocy Google Maps Platform Utwórz zgłoszenie w Cloud Console.
 2. Na górnym pasku menu konsoli Cloud wybierz projekt powiązany z Twoim pytaniem.
 3. Wypełnij dokładnie formularz.
 4. Po utworzeniu zgłoszenia możesz skontaktować się z zespołem pomocy e-mailem.

Zarządzanie zgłoszeniami

Wyświetlaj, rozwiązuj i eskaluj zgłoszenia do zespołu pomocy w konsoli Cloud. Kontaktuj się z zespołem pomocy w swoich zgłoszeniach, odpowiadając na e-maile ze zgłoszeniem. W przyszłości możesz odpowiadać na zgłoszenia w konsoli Cloud.

Wyświetl zgłoszenia

Twoje zgłoszenia są widoczne na stronie Zgłoszenia, a najnowsze zgłoszenia są też widoczne na stronie omówienie pomocy Google Maps Platform, na której możesz przejść na stronę Zgłoszenia. Wybierz dowolne zgłoszenie, aby wyświetlić jego szczegóły i skontaktować się z zespołem pomocy Google Maps Platform.

Zgłoszenia są ograniczone do wybranego projektu, więc zobaczysz tylko zgłoszenia utworzone w tym projekcie. Jeśli masz wiele projektów i nie możesz znaleźć oczekiwanego zgłoszenia do zespołu pomocy, sprawdź, czy wyświetlasz projekt, w którym zostało utworzone zgłoszenie.

Rozwiązywanie problemu

Jeśli Twoje zgłoszenie nie wymaga już wsparcia, możesz skontaktować się z zespołem pomocy e-mailem lub kliknąć przycisk „Rozwiąż” u góry strony Szczegóły zgłoszenia.

Przyznaj dostęp do pomocy

Właściciel projektu lub administrator organizacji może przypisać wszystkie dostępne role na stronie uprawnień.

 1. Otwórz stronę Uprawnienia w konsoli Cloud.
 2. Kliknij Wybierz projekt > wybierz projekt z menu > Otwórz.
 3. Wybierz Dodaj i wpisz adres e-mail nowego użytkownika.
  • Jako członków możesz dodawać osoby, konta usługi lub Grupy dyskusyjne Google, ale każdy projekt musi mieć co najmniej 1 osobę.
 4. Wybierz rolę członka grupy. Zgodnie ze sprawdzonymi metodami dotyczącymi bezpieczeństwa zdecydowanie zalecamy przyznanie użytkownikowi najniższych wymaganych uprawnień. Członkowie z uprawnieniami właściciela projektu mogą zarządzać wszystkimi aspektami projektu, w tym go wyłączać.
  • Aby przyznać uprawnienia właściciela projektu lub edytującego projekt, wybierz odpowiednią rolę w sekcji Projekt.
  • Aby ograniczyć uprawnienia użytkownika do przesyłania zgłoszeń do zespołu pomocy technicznej, w sekcji Pomoc wybierz rolę edytującego pomoc techniczną.
 5. Zapisz zmiany.

Kontaktowanie się z zespołem pomocy ds. płatności jako administrator odpowiedzialny za płatności

Rola administratora rozliczeniowego nie przyznaje uprawnień do tworzenia zgłoszeń do zespołu pomocy na koncie rozliczeniowym, ponieważ dostęp do pomocy (technologie lub płatności) zależy od uprawnień projektu i jest przyznawany właścicielom projektu, edytorom projektu lub edytującym pomoc techniczną w ramach projektu powiązanego z kontem rozliczeniowym. Jeśli nie masz dostępu do żadnego projektu powiązanego z kontem rozliczeniowym:

 1. Utwórz nowy projekt. Automatycznie zostanie Ci przypisana rola właściciela projektu w tym projekcie.
 2. Włącz płatności w nowym projekcie, używając konta rozliczeniowego używanego na potrzeby innych projektów grupy.
 3. Włącz interfejs Google Maps Platform API z tego nowego projektu.

Dowiedz się, jak utworzyć projekt, włączyć za niego płatności i interfejs API.

Ponieważ jesteś właścicielem tego nowego projektu, masz dostęp do tworzenia zgłoszeń dotyczących interfejsu Google Maps Platform API z poziomu tego nowego projektu i możesz zadawać pytania dotyczące powiązanego z nim konta rozliczeniowego.

Czas odpowiedzi zespołu pomocy

Czasy oczekiwania na odpowiedź zespołu pomocy znajdziesz w tabeli poniżej (czas rozwiązania problemu może być różny):

Poziom ważności Definicja Standardowy czas odpowiedzi zespołu pomocy Dłuższy czas odpowiedzi zespołu pomocy
Krytyczny wpływ – nie można korzystać z usługi w wersji produkcyjnej Kluczowe funkcje aplikacji produkcyjnej są niedostępne i nie ma żadnego obecnego rozwiązania. 1 godzina w dni powszednie z wyjątkiem dni świątecznych 1 godzina w dni powszednie i weekendy
Wysoki wpływ – poważne utrudnienia w korzystaniu z usługi Ten problem ma krytyczny wpływ na pojedynczego użytkownika lub na współpracę między użytkownikami. Usługa nie działa zgodnie z oczekiwaniami i nie ma możliwego obejścia tego problemu. 24 godziny w dni powszednie 4 godziny w dni powszednie, 16 godzin w weekendy
Średni wpływ – częściowe utrudnienia w korzystaniu z usługi Usługa nie działa zgodnie z oczekiwaniami, ale problem można łatwo obejść. 24 godziny w dni powszednie 24 godziny w dni powszednie
Niski wpływ – z usługi można korzystać w pełni Usługa nie działa zgodnie z oczekiwaniami, ale można z niej korzystać (obejście nie jest konieczne). 24 godziny w dni powszednie 24 godziny w dni powszednie

Pytania dotyczące prywatności

Jeśli masz pytania związane z prywatnością i ochroną danych, możesz skontaktować się z nami za pomocą formularza zapytania o prywatność danych.

Przekazywanie zgłoszenia

Jeśli uważasz, że Twoja sprawa nie została rozpatrzona w optymalny sposób, możesz przekazać sprawę wyżej. Menedżer ds. eskalacji sprawdzi Twoje zgłoszenie, aby upewnić się, że zostało ono rozpatrzone prawidłowo. Menedżerowie ds. eskalacji mogą przekazać dodatkową wiedzę lub lepiej nadać priorytet zgłoszeniu w zależności od wymagań biznesowych, ale nie mogą robić wyjątków od zasad ani warunków korzystania z usługi.

Po upływie godziny od przesłania zgłoszenia możesz je przekazać wyżej. Użyj przycisku Eskaluj, który znajduje się w stopce e-maili z zespołem pomocy, w e-mailu z potwierdzeniem utworzenia zgłoszenia lub w innej odpowiedzi na zgłoszenie. Możesz też kliknąć przycisk „Przekaż” u góry strony ze szczegółami zgłoszenia.

Poproś o rozmowę wideo

Jeśli uważasz, że w przypadku Twojego zgłoszenia przydałaby się rozmowa głosowa lub wideo w celu ułatwienia komunikacji i rozwiązywania problemów, otwórz zgłoszenie do zespołu pomocy technicznej i poproś o rozmowę wideo, przedstaw jej cel i zaproponuj możliwe terminy (łącznie ze strefą czasową). Po otrzymaniu prośby zespół pomocy Google Maps Platform zaplanuje sesję przy użyciu Google Meet lub systemu do rozmów wideo.

Prośba o raport o incydentach związanych z gwarancją jakości usług

Jeśli w Twoim przypadku wystąpił incydent, który narusza gwarancję jakości usług Google Maps Platform, możesz otworzyć zgłoszenie do zespołu pomocy technicznej, aby poprosić o raport o incydentie. Jeśli w trakcie incydentu zostało przez Ciebie wysłane zgłoszenie do zespołu pomocy, możesz poprosić o raport dotyczący tego przypadku, zamiast tworzyć nowe zgłoszenie. Raport o zdarzeniu zawiera informacje o skutkach zdarzenia i łagodzeniu skutków zdarzenia oraz o działaniach, jakie podejmujemy, aby zapobiec podobnym zdarzeniom w przyszłości.

Prośba o pomoc w rozwiązaniu problemu z jakością danych map

Jeśli masz złożony problem z jakością danych mapy, który wymaga zbadania (np. brak adresu lub niedokładne dane adresowe), skontaktuj się z zespołem pomocy technicznej i poproś o złożone badanie danych mapy. W Twoim przypadku opisz szczegółowo problem z jakością danych map. Po otrzymaniu prośby zespół pomocy Google Maps Platform skontaktuje się z Tobą w celu zbadania problemu z jakością danych map, a Google może wprowadzić odpowiednie zmiany w danych.

Bądź na bieżąco

Właściciele projektów Google Cloud otrzymują e-maile na temat niezgodnych wstecznie zmian, obowiązkowych migracji, kwestii prawnych, rozliczeń i zabezpieczeń, które mogą mieć wpływ na ich projekty. Aby otrzymywać z wyprzedzeniem powiadomienia o takich zmianach, które mogą mieć wpływ na Twój projekt, przypisz do każdego ze swoich projektów monitorowany adres e-mail. Zalecamy też dodanie ważnych kontaktów, aby otrzymywać powiadomienia z innych kategorii.

Oto inne sposoby, by być na bieżąco z Google Maps Platform:

 • Publiczny panel stanu Map Google śledzi dostępność i stan interfejsów API Google Maps Platform. To pierwsze miejsce, w którym sprawdzamy, czy pojawia się jakiś problem. Panel pokazuje incydenty, które mogą mieć wpływ na wielu klientów. Jeśli widzisz na liście incydenty, prawdopodobnie dotyczą one Twojego problemu.
 • Za pomocą linków kanału RSS lub historii JSON u dołu panelu publicznego stanu Map Google możesz wyświetlić kanał z bieżącymi i wcześniejszymi incydentami. Każdy post na pulpicie nawigacyjnym spowoduje uruchomienie posta na kanale. Aby Cię na bieżąco informować, każdy post na kanale będzie zawierał wszystkie wiadomości i aktualności związane z danym wydarzeniem panelu. Dzięki temu nie musisz przeglądać historii plików danych, aby śledzić postępy. Kanały RSS są publikowane w formacie XML. Rozszerzenia przeglądarki, takie jak Rozszerzenie Subskrypcje RSS (od Google), umożliwiają wyświetlanie podglądu zawartości kanału i subskrybowanie kanału za pomocą ulubionego czytnika RSS. Historia JSON to kanał internetowy JSON wcześniejszych incydentów. Różne biblioteki oprogramowania i platformy internetowe obsługują dystrybucję treści za pomocą kanału JSON.
 • Zasubskrybuj nasze Grupy dyskusyjne Google, aby na bieżąco otrzymywać informacje o zmianach, przerwach w działaniu usług i innych ogłoszeniach.
  • google-maps-platform-notifications: informacje techniczne dotyczące usług internetowych i interfejsów API Google Maps Platform, powiadomienia o przerwach w działaniu usługi oraz ogłoszenia o nowych funkcjach platformy (około 3–5 miesięcznie).
  • google-maps-js-api-v3-notify: Nowe wersje interfejsu Google Maps JavaScript API (ok. 4 wiadomości rocznie).
 • Blog Google Maps Platform to przydatne źródło aktualności i aktualności dotyczących wszystkich usług Google dla deweloperów geograficznych.
 • Na blogu Google Cloud znajdziesz aktualne informacje o wszystkich usługach Google Cloud, w tym o Google Maps Platform.
 • Zasubskrybuj kanał Google Maps Platform w YouTube, aby być na bieżąco z aktualnościami, wskazówkami dla deweloperów i polecanymi historiami dla deweloperów.

Warunki korzystania z usługi

Dla Twojej informacji: