Odniesienie do klasy GMSTime

Odniesienie do klasy GMSTime

Opis

Klasa reprezentująca czas w godzinach i minutach w zegarze 24-godzinnym.

Usługi

NSUIntegergodzina
 Reprezentacja czasu w ciągu dnia.
NSUIntegermin
 Minuta w ciągu 1 godziny.

Dokumentacja właściwości

- (NSUInteger) godzina [read, assign]

Reprezentacja czasu w ciągu dnia.

(Zakres od 0 do 23).

- (NSUInteger) minuta [read, assign]

Minuta w ciągu 1 godziny.

(Zakres od 0 do 59).