Odniesienie do klasy GMSAutocompleteMatchFragment

Odniesienie do klasy GMSAutocompleteMatchFragment

Opis

Ta klasa reprezentuje dopasowany fragment ciągu.

To ciągły zakres znaków w ciągu, odpowiedni do wyróżniania w interfejsie autouzupełniania.

Usługi

NSUIntegeroffset
 Wartość przesunięcia dopasowanego fragmentu.
NSUIntegerdługość
 Długość dopasowanego fragmentu.

Dokumentacja właściwości

- (NSUInteger) przesunięcie [read, assign]

Wartość przesunięcia dopasowanego fragmentu.

To jest indeks w ciągu znaków. Znak w tym indeksie jest pierwszym pasującym znakiem.

– (NSUInteger) długość [read, assign]

Długość dopasowanego fragmentu.