Tổng quan

Chọn nền tảng: Android iOS JavaScript Dịch vụ web

Giới thiệu

SDK Địa điểm dành cho Android cho phép bạn tạo các ứng dụng nhận biết vị trí có khả năng phản hồi theo ngữ cảnh với các doanh nghiệp địa phương và các địa điểm khác gần thiết bị của người dùng. Điều này có nghĩa là bạn có thể tạo các ứng dụng phong phú dựa trên những địa điểm có ý nghĩa đối với người dùng, để bổ sung cho các dịch vụ đơn giản dựa trên vị trí địa lý do dịch vụ vị trí của Android cung cấp.

Khái niệm

Các giao diện sau đây cung cấp điểm truy cập chính đến SDK Địa điểm dành cho Android:

  • Places cung cấp quyền truy cập có lập trình vào cơ sở dữ liệu của Google về địa điểm địa phương và thông tin doanh nghiệp, cũng như địa điểm hiện tại của thiết bị.
  • Autocomplete cung cấp các tiện ích được tạo sẵn để trả về thông tin dự đoán về địa điểm cho các cụm từ tìm kiếm của người dùng.

Địa điểm được định nghĩa là không gian thực tế có tên. Một cách khác để suy nghĩ về một địa điểm là bất cứ điều gì mà bạn có thể tìm thấy trên bản đồ. Ví dụ: doanh nghiệp địa phương, địa điểm yêu thích và vị trí địa lý. Trong API, một địa điểm được biểu thị bằng giao diện Place. Thông tin này bao gồm những thông tin như tên và địa chỉ, vị trí địa lý, mã địa điểm, số điện thoại, loại địa điểm, URL của trang web và nhiều thông tin khác.

Chọn phiên bản SDK của bạn

Các tính năng SDK Địa điểm dành cho Android có trong ứng dụng của bạn được xác định theo tổ hợp số phiên bản SDK (ví dụ: 3.5.0) mà bạn chỉ định trong cấu hình ứng dụng, API được bật trên khoá API và cách bạn khởi chạy ứng dụng. Để biết thêm thông tin về sự khác biệt giữa SDK Địa điểm dành cho Android và SDK Địa điểm dành cho Android (Mới), hãy xem phần Chọn phiên bản SDK của bạn.

Nhiệm vụ đầu tiên của bạn là quyết định SDK sẽ sử dụng. Điều này đúng nếu bạn là khách hàng mới hoặc khách hàng hiện tại đang sử dụng SDK. Để tìm hiểu các điểm khác biệt chính giữa 2 phiên bản SDK, hãy xem phần Chọn phiên bản SDK.

Giá cho từng phiên bản SDK

Phiên bản SDK mà bạn bật sẽ kiểm soát mức giá cho việc bạn sử dụng SDK. SDK Địa điểm dành cho Android (Mới) hỗ trợ mô hình định giá đơn giản hơn để bạn chỉ phải thanh toán cho dữ liệu mà bạn sử dụng. Để biết thông tin chi tiết về giá cho cả SDK Địa điểm dành cho Android và SDK Địa điểm dành cho Android (Mới), hãy xem phần Sử dụng và thanh toán.

Tổng quan về API

Giúp khách hàng khám phá vị trí và những thứ xung quanh họ:

  • Tính năng Tự động hoàn thành địa điểm tự động điền tên và/hoặc địa chỉ của một địa điểm khi người dùng nhập.
  • Địa điểm hiện tại trả về danh sách các địa điểm nơi thiết bị của người dùng được xác định là có vị trí gần đây nhất cùng với chỉ báo về khả năng tương đối cho mỗi địa điểm.
  • Trả lại hàng Place Details (Thông tin chi tiết về địa điểm) và hiển thị thông tin chi tiết hơn về một địa điểm.
  • Tìm kiếm văn bản trả về các địa điểm dựa trên chuỗi văn bản tìm kiếm. Tìm kiếm văn bản là một phần của SDK Địa điểm dành cho Android (Mới).
  • Place Photos trả về những hình ảnh chất lượng cao về một địa điểm.
  • Mã địa điểm lưu trữ mã nhận dạng duy nhất cho một hoặc nhiều địa điểm để truy xuất thông tin về địa điểm theo yêu cầu.

Chính sách và điều khoản

Tất cả ứng dụng sử dụng SDK Địa điểm dành cho Android đều phải tuân thủ các yêu cầu được mô tả trong Điều khoản dịch vụ của Nền tảng Google Maps, Việc sử dụng và thanh toán cũng như Hiển thị thuộc tính.