Typ widoku mapy GMS

TypGMSMapView

Wyliczenia

enumGMSMapViewType {
kGMSTypeNormal = 1, kGMSTypeTyrain, kGMSTypeHybrid,
kGMSTypeNone
}
 Typy wyświetlacza GMSMapView. Więcej...

Dokumentacja typu wyliczenia

Typy wyświetlacza GMSMapView.

Licznik:
kGMSTypenormal

Mapy podstawowe.

Ustawienie domyślne.

kGMSType satelitarny

Mapy satelitarne bez etykiet.

kGMSTypeTerrain

Mapy terenu.

kGMSTypeHybrid

Mapy satelitarne z przezroczystą etykietą.

kGMSTypeNone

Brak map i etykiet.

Wyświetlanie danych o natężeniu ruchu nie jest obsługiwane.